niedziela, 13 października 2013

Podsumowanie październikowego spotkania DN w Krakowie

12 października w Krakowie odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań Dzielnych Niewiast. Uczestniczyło w nim 78 kobiet z różnych części Polski. Spotkanie przebiegało w atmosferze spokoju, radości i harmonii. Dziękujemy wszystkim Paniom za przybycie i ubogacenie nas swoją obecnością. Dziekuję także o. Piotrowi Andrukiewiczowi CSsR za opiekę duchową, piękną homilię i posługę sakramentalną. Zapraszamy ponownie 9 listopada! (Program i zapisy TUTAJ).

Wczorajsze spotkanie rozpoczęło się o godz. 8:00 modlitwą różańcową w intencji przebiegu spotkania oraz wszystkich uczestniczek. Od 8:45 był czas na kawę i herbatę oraz przywitanie uczestniczek. Warsztaty, które odbywały się w czterech grupach (wizaż III, praca z emocjami III, choreoterapia III oraz savoir vivre I) trwały od 9:30 do 12:30.


1. WARSZTATY

Warsztaty prowadziły Panie:

Ewa Fus-Kubacka - socjoterapeuta, nauczyciel. Doświadczony realizator programów psychoedukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Na spotkaniu prowadziła warsztaty pracy z emocjami.

Alicja Libura-Gil - instruktor tańca współczesnego. Warsztatu tanecznego w Brukseli (lekcje indywidualne u Yary Kupper, Academie de danse „Yantra”) oraz w Krakowie (zespół tańca DF). Zajmuje się choreoterapią oraz jej analizą pod kątem zagrożeń duchowych. W pracy z ciałem fascynuje ją odkrywanie, że jesteśmy wraz z naszymi ciałami „hand made by God”. Do tego zachęca też uczestników swoich zajęć z choreoterapii.

Elżbieta Michalska - trener wizażysta,  mistrz wizażu, ekspert w zakresie kreowania wizerunku. Początkowo pracowała jako wizażysta  znanych na rynku marek kosmetyków, od 10 lat kreuje wizerunek kobiet. Podkreśla, że piękno to nie tylko uroda i umiejętny dobór ubrania, ale przede wszystkim niepowtarzalna głębia każdej kobiety, Jej wrażliwość i duchowość. Celem prowadzonych przez Nią zajęć jest poruszenie tych obszarów i wydobycie tego wewnętrznego piękna na zewnątrz. Prowadziła warsztaty z zakresu wizażu.


Małgorzata Skwarska - specjalista dobrych obyczajów, absolwentka i wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego zdobyła w Akademii Dyplomatycznej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od kilku lat prowadzi autorski program w siedzibie PAN-u w Jabłonnie zatytułowany "Piruet z łyżką i widelcem - zasady dobrego wychowania". Na spotkaniu prowadziła warsztaty z savoir vivre'u. Charakterystyka poszczególnych warsztatów TUTAJ.
 
Zestaw do savoir vivre'u
2. OBIAD

Po części warsztatowej maiłyśmy wspólny obiad. Dziękuję grupie Pań, które zgłosiły się do pomocy przy organizacji spotkania, w tym przygotowywania do obiadu. Dzięki temu mogło ono przebiegać bez zarzutu.


Ogromne podziękowania kieruję również w stronę tych z Was, które przyszły na 7:00, by przygotować sale na warsztaty oraz zostały po kolacji w celu ich uporządkowania.


Dziękuję także Paniom, które były odpowiedzialne za recepcję.
3. DUCHOWY WIZAŻ

O 14:00 rozpoczął się nasz duchowy wizaż, czyli:
- modlitwa uwielbienia,
- Eucharystia,
- konferencja,
- adoracja.

a) Piękną modlitwę uwielbienia poprowadziła diakonia muzyczna.

b) Eucharystię sprawował o. Piotr Andrukiewicz CSsR (który na spotkaniu zastępował nieobecnego o. Pawła Drobota CSsR) w intencjach Jubilatek i Solenizantek wrześniowych. Ojciec wygłosił także piękna homilię na temat wartości i mocy Słowa Bożego w naszym życiu. Podczas mszy łączyłyśmy się duchowo i modlitewnie z Dzielnymi, które były nieobecne, a chociaż jeden raz brały udział w spotkaniach DN. Polecałyśmy Bogu wszystkie Wasze sprawy i Waszych najbliższych.

c) Konferencja pt. "Stworzeni, ponieważ umiłowani", była zaproszeniem do zrobienia kolejnego kroku na drodze uzdrowienia wewnętrznego, na którą wkroczyłyśmy w ubiegłym miesiącu.

Konferencja rozpoczęła się od krótkiego przypomnienia czym jest uzdrowienie wewnętrzne:

- Uzdrowienie jest procesem.
- Naszym uzdrowieniem jest Jezus.
- Uzdrowienie dokona się wtedy, gdy będziemy tego pragnąć.
- Być uzdrowionym znaczy wierzyć w Ewangelię i żyć nią.
- Uzdrowienie dokonuje się przez przebaczenie i akceptację samego siebie.

Oraz jakie są kierunki uzdrowienia:
- Uzdrowienie relacji z Bogiem.
- Uzdrowienie relacji z drugim człowiekiem.
- Uzdrowienie relacji z sobą samą.

Konferencja "Stworzeni, ponieważ umiłowani" otworzyła ten pierwszy aspekt uzdrowienia wewnętrznego - relacji z Panem Bogiem.

Główne myśli konferencji, czyli tzw. "witaminki", które trzeba codziennie zażywać, aby stawać się zdrową, to:

- Witamina M (jak miłość Boża). Uzdrowienie dokonuje się, gdy doświadczamy Bożej miłości. Boża miłość, która rozlewa się w naszych sercach ma moc leczenia naszych ran. Z tej ogromnej, Bożej miłości zostałyśmy stworzone. Nie jesteśmy dziełem przypadku. Żyjemy dlatego, że Pan Bóg tak chciał. To On nas ukochał i z miłości powołał nas do życia. Troszczył się o nas od momentu poczęcia i troszczy się do teraz. Tak mówi Słowo Boże (Ps 139, 13 – 16, Oz 11,3-4), a wiara w Boga to wiara właśnie w Jego Słowo. Proś codziennie Boga, by dawał Ci doświadczać cudu Jego miłości. Powiedz Mu, ze pragniesz jej doświadczać, że chcesz, by ona rozlewała się w Twoim sercu i Cię uzdrawiała.  Panie Boże,chcę doświadczyć Twojej miłości. Pragnę, by ona wypełniała moje serce, by mnie uzdrawiała...

- Witamina P (jak przytulenie). Co zrobić, by doświadczyć Bożej miłości? - Przytulić się do Jezusa. Przytulić się do Jego kochającego Serca. Usłyszeć jak Ono bije. Tak jak św. Jan przytulił się do Serca Jezusa, a potem mógł powiedzieć: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam” (1J 4,16). Powiedz Jezusowi, ze pragniesz się przytulić. Jezu, chcę się do Ciebie przytulić. Chcę być w Twoich ramionach. Ty usuwaj wszytko, co mi przeszkadza, co mnie odciąga od Ciebie, co sprawia, że uciekam. Twoje przytulenie ukoi moje rany... 

- Witamina D (jak dziękczynienie). Czynnikiem prowadzącym do uzdrowienia jest umiejętność dziękczynienia Bogu za to, czym zostałam obdarowana. Dziękować pomimo trudu i cierpienia, może wbrew sobie. Dziękczynienie uwalnia od koncentracji na samej sobie i na tym, czego mi brak i otwiera oczy na wszytko, czym zostałam obdarowana. Dziękuj za rzeczy ważne, za spełniające się marzenia, ale także za sprawy banalne, prozaiczne, za drobiazgi. Dziękuję Ci Boże za dar życia... dziekuję za zdrowie... za Twoją opiekę... za Twoją troskę... za to, ze pragniesz mnie uzdrawiać... dziękuję za Dzielne Niewiasty... za wszystkie Panie, które przyjeżdżają na spotkania... za to, że mogłam zobaczyć dziś uśmiech mojej mamy... za to, ze nie musiałam wcześnie wstawać... 

- Witamina L (uwalniająca od lęku). Nie lękaj się, bo Jezus jest z Tobą w każdym momencie życia. On w swoim Słowie obiecuje, ze będzie z Tobą zawsze. Iz 43,1-3: "Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: "Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca". Oddawaj Jezusowi Twój lęk, Twoje obawy i proś, by On napełniał Cię swoim pokojem. Jezu, Ty zabieraj mój lęk. Odsuwaj to wszytko, czego się boję. Zabieraj mój lęk przed przyszłością, przed niepowodzeniem, przed życiem innym niż moje marzenia. Daj mi siłę płynąca z Twojego pokoju.Uzdrów moje serce od lęku...

- Witamina W (jak wiara). Miej wiarę. Wiara usuwa lęk. Wierzyć Bogu to wierzyć Jego Słowu. A ono mówi, ze nic i nikt nie może Cię odciągnąć od Jezusa! On zawsze będzie z Tobą - Rz 8,37 – 39: "Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nam umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym".
"Wiara to prawdziwy skarb, dzięki któremu człowiek otwiera się Boga. A człowiek otwarty na Boga i z Nim skontaktowany nie musi już marnieć w poczuciu bezsilności. Nie musi doznawać trwogi i smutku. Wiara radykalnie zmienia nasz status. Dzięki wierze człowiek wie i doświadcza, że nigdy nie jest sam" (za KO SJ). Panie wierzę, przymnóż mi wiary...

d) Adoracja Najświętszego Sakramentu to punkt kulminacyjny duchowego wizażu. To był czas, w
którym zażywałyśmy powyższych "witaminek": miłości Bożej, przytulenia się do Niego, dziękowania, uwalniania od lęku, przymnażania nam wiary. To był piękny, błogosławiony czas. Jezus dotykał naszych serc. Jemu chwała na wieki.

I Jezus będzie dotykał przez cały czas. Jeśli Mu pozwolisz, jeśli będziesz Go zapraszać, jeśli będziesz się modlić.
Pamiętajcie, że witaminy trzeba  zażywać codziennie, by skutecznie działały;)Po adoracji miałyśmy dzielenie w małych grupach.


4. KOLACJA I PODSUMOWANIE SPOTKANIA

18:30 to czas wspólnej kolacji i podsumowania dnia. Każda z przybyłych Pań mogła wypowiedzieć się na temat tego, czego doświadczyła w ciągu dnia, co się podobało, co było trudnością. Dziękuję Wam za Wasze słowa dzielenia, za słowa wsparcia i umocnienia. Atmosfera tego dnia była wyjątkowa.
 
5. STAŁA MODLITWA DZIELNYCH NIEWIAST

Dzielne Niewiasty to nie tylko spotkania raz w miesiącu. To także systematyczna modlitwa za to dzieło i siebie nawzajem przez cały miesiąc. 

Mamy trzy formy modlitwy:

a) Adoracja, czyli półgodzinne trwanie przed Jezusem w wybranym dniu tygodnia. Dzieło DN rozrasta się coraz bardziej i coraz więcej dobrych rzeczy się dzieje, dlatego też potrzebujemy coraz mocniejszej osłony modlitewnej. Zachęcam do niej wszystkie zainteresowane panie. Można nam przesłać informację o dniu, w którym ta modlitwa będzie się odbywać. Na chwilę obecną "dyżurują": 

Poniedziałek: Bernatka M., Monika S., Agnieszka R.,
Wtorek: Gosia N., Gosia M., Monika w., Dorota M.,
Środa: Marta W.-W., Agnieszka S.,
Czwartek: Moniak M., Ania A., Ela L.,
Piątek: Olga T., Marysia G., Stasia K.,
Sobota: Marzena G.,
Niedziela: nie ma adoracji, ale podczas Eucharystii pamiętajmy o DN i sobie nawzajem.

Dziekuję Wam ogromnie za tę modlitwę!

b) Modlitwa wstawiennicza za jedną osobę obecną na spotkaniu. Tym razem była to Pani siedząca po naszej prawej stronie (ja wspieram i ochraniam modlitewnie Elkę L., mnie Gosia N.). Pamiętajmy o sobie przez ten miesiąc.Ta modlitwa ma ogromna moc.

c) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - w każda środę gromadzimy się w swoich kościołach na nowennie i powierzamy Maryi nasze sprawy. Modlimy się za wszystkie Dzielne, które docierają na nasze spotkania, za osoby odpowiedzialne za organizację spotkań, za naszego opiekuna o. Pawła Drobota CSsR i wszystkie dzieła, w które się angażuje. modlimy się także w intencjach pozostawionych na blogu pod wpisem o nowennie (pojawia się on w poniedziałki - szczegóły w zakładce bocznej : "Nowenna".6. NASTĘPNE SPOTKANIA DN

Następne spotkanie w Krakowie odbędzie się 12 października. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zamieszczę niebawem.
Kolejne:
9 listopada 2013 (druga sobota miesiąca) - formularz zgłoszeniowy niebawem.
7 grudnia 2013
4 stycznia 2014
1 lutego 2014
1 marca 2014
5 kwietnia 2014
2-4 maja 2014 - Majówka z Dorothy Cummings
7 czerwca 2014
12-18.07.2014 - wyjazd Dzielnych Niewiast na Rynias.

Przypominam też, że spotkanie DN grupy wrocławskiej odbędzie się 26 października.

Polecam też Waszej modlitwie plany założenia Dzielnych Niewiast w Warszawie, osoby, które się w ten pomysł angażują oraz ojca, który podejmie się trudu duchowej opieki za to dzieło. Potrzeba jest ogromna ponieważ dużo pań przyjeżdża z Warszawy i okolic - dla Nich byłoby to dużo lepsze rozwiązanie niż Kraków.


7. WIĘCEJ INFORMACJI O DN

Więcej informacji o Dzielnych Niewiastach znajduje się w zakładkach bocznych na blogu:
- DN - Kraków,
- DN - spotkania,
- DN w mediach,
- DN - tak to się zaczęło,
- DN - sprawozdania.

26 komentarzy:

 1. Dzięki niech będą Bogu i Maryji za to sobotnie spotkanie DN

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja też dziekuję za to spotkania, za wsparcie każdej dzielnej niewiasty i za nadzieje, ze Pan Bóg może mnie uzdrowić.

   Usuń
 2. Szkoda, że nie ma zdjęć. Ale widać ze spotkanie miałyście udane. Ciekawa była wiatminkowa konferencja, sama zaczynam łykać te witaminy;) Żałuję, ze nie mogłam przybyć.

  OdpowiedzUsuń
 3. Dziękuję za spotkanie DN. To spotkanie było dla mnie wyjątkowe. Pozdrawiam, obejmuję modlitwą.
  AK

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za Twoją obecność i modlitwę Aniu. Niech Bóg błogosławi+

   Usuń
 4. Zdjęcia doślę wieczorem, gdy spacyfikuję córcię :)
  Nie napisałam tego w zeszłym miesiącu, ale teraz muszę: jestem bardzo wdzięczna, że takie dzieło powstało i że Ktoś i ktoś tak bardzo kompleksowo zatroszczyli się o kobiece serce!!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Alicjo coś się ociągasz ze zdjęciami;) Zamieść proszę;)

   Usuń
  2. Nie mam jeszcze zdjęć;) Ale nie poganiam Madzi. Ona ma małe dziecko i masę spraw na głowie. Spokojnie. Jeśli znajdzie chwilę czasu to na pewno je prześle. A ja jestem zadowolona, że Ona w ogóle robiła zdjęcia, bo w innym wypadku nie byłoby ani jednego.

   Usuń
  3. Nie trzeba było długo czekać;) Zdjęcia już są. Madziu - ogromne dzięki!

   Usuń
  4. Cierpliwość jest wielką cnotą :]

   Usuń
  5. Dzięki Madziu!!! Zdjęcia są super!

   Usuń
 5. Alicjo, gratuluję konferencji. Tak sobie myślę, że powinnaś pracować w "niebieskiej aptece" i rozdawać ludziom te cudowe witaminki. Osobiście zażywam tylko takie.
  Dziękuje wszystki Dzielnym i Ojcu Piotrowi za to wyjątkowe pazdziernikowe spotkanie
  ms

  OdpowiedzUsuń
 6. Konferencja rzeczywiście musiała być ciekawa i cieszę się Alu, że ją opisałaś w poście. Zrobiłam sobie wczoraj domową adorację na tej podstawie. Pozdrawiam:) MZ

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się, że mogła pomóc;) Życzę determinacji w systematycznym zażywaniu "niebieskich witaminek";) +

   Usuń
  2. Tą konferencję i 5 "niebieskich witaminek" można połączyć z Różańcem św. Każdą tajemnicę ofiarować: pierwszą - by doświadczyć Bożej miłości (wit. M), drugą - by doświadczyć Bożego przytulenia (P), trzecią odmawiać jako dziękczynienie (D), czwartą, by Pan Bóg uwalniał od lęku (L) i piątą - by umacniał w wierze (W). A Maryja w tym wszystkim będzie wpierała i umacniała.

   Usuń
  3. Super pomysł z tym różańcem - dziś wypróbuję! Ania A.

   Usuń
  4. Ja tez dziękuję za ten opis konferencji. Krotki a tak bardzo treściwy. Bardzo mocno uderzyły mnie słowa o wierze: "Wiara to prawdziwy skarb, dzięki któremu człowiek otwiera się Boga. A człowiek otwarty na Boga i z Nim skontaktowany nie musi już marnieć w poczuciu bezsilności. Nie musi doznawać trwogi i smutku. Wiara radykalnie zmienia nasz status. Dzięki wierze człowiek wie i doświadcza, że nigdy nie jest sam". WIARA RADYKALNIE ZMIENIA NASZ STATUS. Niesamowite takie ujecie tematu...

   Usuń
 7. Dziekuję za to, ze został podjęty temat uzdrowienia wewnętrznego oraz za warsztaty choreoterapii. To wszystko uzmysławia ile ciężarów, zranień nosimy w sobie. Powoli się uczę nazywać problemy jakie mam i wiem Komu je oddać, i jak z Łaską Bożą "wsółpracować"
  A.

  OdpowiedzUsuń
 8. Ja też chciałam podziękować za to kolejne wyjątkowe spotkanie. Pan Jezus bardzo mnie podczas niego umocnił i czule dotknął w trakcie Adoracji. Poczułam się naprawdę wyjątkowo.

  Dziękuję Ali za piękną konferencję oraz dziewczynom z Diakonii muzycznej - jesteście świetne!

  Niech dobry Bóg wszystkim nam błogosławi, a Maryja otacza swoją opieką.
  ANia A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dla Was (Ciebie, Tymka, Igi i ...) także moc błogosławieństwa!

   Usuń
 9. A co się dzieje z Agą K., że jej nie widzę ani na fotkach ani na blogu...?;) MZ

  OdpowiedzUsuń
 10. Dobrze, że temat uzdrowienia został poruszony. Tyle zranień nosimy w sobie, a na co dzień nie ma czasu się nad tym zastanawiać co z tym zrobić i dokładane są nowe. A tu jest czas, by to wszytko odkopać i oddać Bogu, by się zastanowić, zatrzymać.

  OdpowiedzUsuń