niedziela, 22 lutego 2015

Słowo Boże na niedzielę - 22.02.2015

I niedziela Wielkiego Postu
"Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,12-15).

Zawsze, gdy się nawracam i wierzę w Ewangelię królestwo Boże jest bliżej. I bliżej jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
Chcę się nawracać i chcę wierzyć w Ewangelię.

(Rdz 9,8-15)
Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego jestestwa.

(Ps 25,4-9)
REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swe miłosierdzie Panie,
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

(1 P 3,18-22)
Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..22 komentarze:

 1. Czytelnikom bloga życzę pięknej niedzieli i owocnego przezywania czasu Wielkiego Postu.

  Niech królestwo Boże będzie w naszych sercach.

  Chwalmy Pana!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami." Ewa

   Usuń
  2. Idź w górę strumienia - Redemptoryści na Wielki Post
   Niedziela: https://www.youtube.com/watch?v=0JreIzDK6Ww
   o. Tomasz Jurkiewicz CSsR

   Usuń
 2. Poniedziałek, 23 lutego 2015

  (Kpł 19,1-2.11-18)
  Pan powiedział do Mojżesza: Mów do całej społeczności Izraela i
  powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
  Nie będziecie kraść, nie będziecie kłamać, nie będziecie oszukiwać
  jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię.
  Byłoby to zbezczeszczenie imienia Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziesz
  uciskał bliźniego, nie będziesz go wyzyskiwał. Zapłata najemnika nie
  będzie pozostawać w twoim domu przez noc aż do poranka. Nie będziesz
  złorzeczył głuchemu. Nie będziesz kładł przeszkody przed niewidomym,
  ale będziesz się bał Boga twego. Ja jestem Pan! Nie będziecie wydawać
  niesprawiedliwych wyroków. Nie będziesz stronniczym na korzyść
  ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie
  będziesz sądził bliźniego. Nie będziesz szerzył oszczerstw między
  krewnymi, nie będziesz czyhał na życie bliźniego. Ja jestem Pan! Nie
  będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał
  bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał
  pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz
  miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!

  (Ps 19,8-10.15)
  REFREN: Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę;
  świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce,
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki,
  sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
  Niech znajdą uznanie przed Tobą
  słowa ust moich i myśli mego serca,
  Panie, moja Opoko i mój Zbawicielu.

  (2 Kor 6,2b)
  Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

  (Mt 25,31-46)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej
  chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym
  chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli
  jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce
  postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się
  Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego,
  weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata!
  Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi
  pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a
  przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w
  więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi:
  Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym
  i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
  Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub
  w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę,
  powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich
  najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej
  stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany
  diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;
  byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie
  przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory
  i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie,
  kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo
  nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy
  odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście
  jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci
  na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

  Komentarz

  Dobro mamy czynić nie tyle Jezusa, ile dla człowieka. Nie ze względu na
  Boga, lecz ze względu na bliźniego, który potrzebuje pomocy. Obraz Sądu
  Ostatecznego zaskakuje tym właśnie, że jego uczestnicy rozliczani są z
  miłości do słabych i tych, którzy źle się mają. Okazuje się, że
  wrażliwość na drugiego może otwierać nas na świętość samego Boga.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 23

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Idź w górę strumienia - Redemptoryści na Wielki Post
   Poniedziałek: https://www.youtube.com/watch?v=35QAPWXtTF0
   o. Piotr Koźlak CSsR

   Usuń
 3. "Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego" Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Idź w górę strumienia - Redemptoryści na Wielki Post
   Wtorek: https://www.youtube.com/watch?v=Y_9it-p7Ifg
   o. Andrzej Kukła CSsR

   Usuń
 4. Środa, 25 lutego 2015

  (Jon 3,1-10)
  Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do
  Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.
  Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była
  miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść
  przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze
  czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy
  Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do
  najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu,
  zdjął z siebie płaszcz, oblókł się w wór i siadł na popiele. Z
  rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie co
  następuje: Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda niech nic nie jedzą,
  niech się nie pasą i wody nie piją. Niech obloką się w wory, niech
  żarliwie wołają do Boga! Niech każdy odwróci się od swojego złego
  postępowania i od nieprawości, którą [popełnia] swoimi rękami. Kto
  wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego
  gniewu, a nie zginiemy? Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od
  swojego złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
  postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

  (Ps 51,3-4.12-13.18-19)
  REFREN: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie.

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
  w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

  Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  (Jl 2,13)
  Nawróćcie się do Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny.

  (Łk 11,29-32)
  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest
  plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany,
  prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców
  Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z
  Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi
  ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości
  Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy
  powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni
  dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej
  niż Jonasz.

  Komentarz

  Nieważne, czy Jonasz, czy Salomon. Nieważne, czy bezpośrednim powodem
  naszego nawrócenia były przykre życiowe doświadczenia, niepokój o
  przyszłość, czy był to owoc modlitwy i osobistych poszukiwań sensu
  życia. Zmiana jest zawsze łaską. Ostatecznie stoi za nią miłosierdzie
  Boga, który pragnie nas wydobyć z egoistycznej koncentracji na sobie.
  Kiedy choć trochę udaje się nam doświadczyć takiej zmiany, zawsze jest
  w niej "ktoś więcej niż Jonasz i Salomon".

  O. Wojciech Czwichocki OP, "Oremus" Wielki Post 2007, s. 31

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Idź w górę strumienia - Redemptoryści na Wielki Post
   Środa: https://www.youtube.com/watch?v=JQ6yD4dysaE
   o. Mirosław Lipowicz CSsR

   Usuń
 5. "Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha" Ewa

  OdpowiedzUsuń
 6. Czwartek, 26 lutego 2015

  (Est 14,17k-m.r-t)
  Królowa Estera zwróciła się do Pana, przejęta niebezpieczeństwem
  śmierci. I błagała Pana, Boga Izraela, i rzekła: Panie mój, Królu
  nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą oprócz
  Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo jest niejako w ręce
  mojej. Ja słyszałam od młodości mojej w pokoleniu moim w ojczyźnie,
  że Ty, Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i ojców
  naszych ze wszystkich ich przodków na wieczystą posiadłość i
  uczyniłeś im tak wiele rzeczy według obietnicy. Wspomnij, Panie, pokaż
  się w chwili udręczenia naszego i dodaj mi odwagi, Królu bogów i
  Władco nad wszystkimi władcami. Daj odpowiednią mowę w usta moje przed
  obliczem lwa i obróć serce jego ku nienawiści do wroga naszego, aby
  zginął on sam i ci, którzy z nim jedno myślą. Wybaw nas ręką Twoją
  i wspomóż mnie opuszczoną i nie mającą nikogo oprócz Ciebie, Panie,
  który wiesz wszystko.

  (Ps 138,1-3.7c-8)
  REFREN: Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem

  Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
  bo usłyszałeś słowa ust moich.
  Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
  pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

  I będę sławił Twe imię
  za łaskę Twoją i wierność.
  Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
  pomnożyłeś moc mojej duszy.

  Wybawia mnie Twoja prawica.
  Pan za mnie wszystkiego dokona.
  Panie, Twa łaska trwa na wieki,
  nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

  (Ps 51,12a.14a)
  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość z Twojego
  zbawienia.

  (Mt 7,7-12)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Proście, a będzie wam dane;
  szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto
  prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy
  którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień?
  Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli
  jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej
  Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go
  proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy
  im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

  Komentarz

  Wytrwałość to cnota mocnych duchem i pokornych w obliczu Boga. Z jednej
  strony usilna modlitwa, z drugiej zaś aktywność w działaniu. Proszenie,
  poszukiwanie, kołatanie. Oczekiwanie na pomoc, aby z tym większym
  zaangażowaniem i odwagą działać. Bóg wysłuchuje tych, którzy Go
  wzywają, i pomnaża moc ich duszy.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 34

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich."Ewa

   Usuń
  2. Redemptoryści na Wielki Post
   Czwartek: https://www.youtube.com/watch?v=ZrMlxqEg6iQ
   o. Maciej Plewka CSsR

   Usuń
 7. Piątek, 27 lutego 2015

  (Ez 18,21-28)
  To mówi Pan Bóg: A jeśliby występny porzucił wszystkie swoje grzechy,
  które popełniał, a strzegł wszystkich moich ustaw i postępowałby
  według prawa i sprawiedliwości, żyć będzie, a nie umrze: nie będą mu
  poczytane wszystkie grzechy, jakie popełnił, lecz będzie żył dzięki
  sprawiedliwości, z jaką postępował. Czyż tak bardzo mi zależy na
  śmierci występnego - wyrocznia Pana Boga - a nie raczej na tym, by się
  nawrócił i żył? A gdyby sprawiedliwy odstąpił od swej
  sprawiedliwości i popełniał zło, naśladując wszystkie obrzydliwości,
  którym się oddaje występny, czy taki będzie żył? Żaden z wykonanych
  czynów sprawiedliwych nie będzie mu poczytany, ale umrze z powodu
  nieprawości, której się dopuszczał, i grzechu, który popełnił. Wy
  mówicie: Sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże,
  domu Izraela: Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej
  wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od
  sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu
  grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpił od
  bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i
  sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i
  odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na
  pewno żyć będzie, a nie umrze.

  (Ps 130,1-8)
  REFREN: Gdy grzechy wspomnisz, któż się z nas ostoi?

  Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
  Panie, wysłuchaj głosu mego.
  Nachyl Twe ucho
  na głos mojego błagania.

  Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
  Panie, któż się ostoi?
  Ale Ty udzielasz przebaczenia,
  aby Ci służono z bojaźnią.

  Pokładam nadzieję w Panu,
  dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
  dusza moja oczekuje Pana.
  Bardziej niż strażnicy poranka
  niech Izrael wygląda Pana.

  U Pana jest bowiem łaska,
  u Niego obfite odkupienie.
  On odkupi Izraela
  Ze wszystkich jego grzechów.

  (Ez 33,11)
  Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał
  życie.

  (Mt 5,20-26)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie
  będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do
  królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie
  zabijaj; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam
  powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by
  rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł:
  Bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar
  swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie,
  zostaw tam dar swój przez ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z
  bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! Pogódź się ze swoim
  przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik
  nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do
  więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz
  ostatni grosz.

  Komentarz

  Nasze ludzkie wyczucie tego, co sprawiedliwe, co dobre i co święte, jest
  uwikłane w skłonności, jakie kierują naszym myśleniem. Raz będzie to
  nadmierny rygoryzm, w innych wypadkach hołdowanie słabościom. Cały
  Kościół jest wezwany do tego, by nieustannie oczyszczać swoją moralną
  i religijną wyobraźnię w żywych nurtach słowa Bożego. Abyśmy razem
  coraz bardziej kierowali się świętą mądrością Boga.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 39

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
   Panie, wysłuchaj głosu mego." Ewa

   Usuń
  2. Redemptoryści na Wielki Post.
   Piątek: https://www.youtube.com/watch?v=-NJmDaKDMP8
   o. Paweł Drobot CSsR

   Usuń
 8. Sobota, 28 lutego 2015

  (Pwt 26,16-19)
  Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg twój, rozkazuje ci wykonać
  te prawa i nakazy. Strzeż ich, pełnij z całego swego serca i z całej
  duszy. Dziś uzyskałeś to, że Pan ci powiedział, iż będzie dla ciebie
  Bogiem, o ile ty będziesz chodził Jego drogami, strzegł Jego praw,
  poleceń i nakazów oraz słuchał Jego głosu. A Pan uzyskał to, żeś ty
  dziś obiecał być ludem stanowiącym szczególną Jego własność, jak
  ci powiedział, abyś zachowywał Jego wszystkie polecenia. On cię wtedy
  wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody, które
  uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana, Boga twego, jak sam
  powiedział.

  (Ps 119,1-2.4-5.7-8)
  REFREN: Błogosławieni słuchający Pana

  Błogosławieni, których droga nieskalana,
  którzy postępują zgodnie z prawem Pańskim.
  Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia
  i szukają Go całym sercem.

  Ty po to dałeś swoje przykazania,
  by przestrzegano ich pilnie.
  Oby niezawodnie zmierzały me drogi
  ku przestrzeganiu Twych ustaw.

  Będę Cię wysławiał prawym sercem,
  gdy nauczę się Twych sprawiedliwych wyroków
  Przestrzegać będę Twoich ustaw,
  abyś mnie nigdy nie opuścił

  (2 Kor 6,2b)
  Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia.

  (Mt 5,43-48)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano:
  Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz
  nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i
  módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami
  Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego
  wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i
  niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują,
  cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I
  jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż
  i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
  jest Ojciec wasz niebieski.

  Komentarz

  "Miłujcie..." "Bądźcie doskonali, jak doskonały jest
  Ojciec wasz niebieski". Jak bardzo potrzebujemy poczuć tę
  żarliwość Jezusa, który nie godzi się na naszą letniość! On
  pragnie, byśmy kochali coraz mocniej, byśmy z coraz większą
  otwartością przyjmowali miłość Ojca i żyli w promieniach Jego łaski.
  jemu naprawdę na nas zależy i nigdy nie pogodzi się On z nasza
  letniością. nasz Bóg jest daleki od obojętności.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 43

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały
   jest Ojciec wasz niebieski." Ewa

   Usuń
  2. Redemptoryści na Wielki Post:
   https://www.youtube.com/watch?v=ZvVaSg2IYTg
   o. Marcin Surga CSsR

   Usuń
 9. Niedziela, 1 marca 2015

  II niedziela Wielkiego Postu

  (Rdz 22,1-2.9-13.15-18)
  Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie! A gdy on
  odpowiedział: Oto jestem - powiedział: weź twego syna jedynego, którego
  miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym
  z pagórków, jakie ci wskażę. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg
  wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i
  związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu.
  Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy
  Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie! A
  on rzekł: Oto jestem. Anioł powiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca
  i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie
  odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza
  siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc,
  wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. Po
  czym Anioł Pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi:
  Przysiągam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie
  oszczędziłeś syna twego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci
  potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na
  wybrzeżu morza; potomkowie twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół.
  Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest
  udziałem twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu.

  (Ps 116,10.15-19)
  REFREN: W krainie życia będę widział Boga

  Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem:
  "Jestem w wielkim ucisku".
  Cenna jest w oczach Pana
  śmierć świętych Jego.

  O Panie, jestem Twoim sługą,
  jam sługa Twój, syn Twej służebnicy.
  Ty rozerwałeś moje kajdany,
  Tobie złożę ofiarę pochwalną
  i wezwę imienia Pana.

  Wypełnię me śluby dla Pana
  przed całym Jego ludem.
  W dziedzińcach Pańskiego domu,
  pośrodku ciebie, Jeruzalem.

  (Rz 8,31b-34)
  Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna
  nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z
  Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem
  przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia?
  Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł
  [za nas] śmierć, co więcej - zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i
  przyczynia się za nami?

  (Mt 17,7)
  Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca: To jest mój Syn
  umiłowany, Jego słuchajcie!

  (Mk 9,2-10)
  Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i
  zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się
  wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden
  folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z
  Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa:
  Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie,
  jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy
  mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich,
  a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego
  słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli
  przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im,
  aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie
  powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
  sobą, co znaczy powstać z martwych.

  OdpowiedzUsuń
 10. "Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?" Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Redemptoryści na Wielki Post
   Niedziela: https://www.youtube.com/watch?v=4-jTxuCOSd0
   o. Tomasz Jurkiewicz CSsR

   Usuń