niedziela, 8 lutego 2015

Podsumowanie lutowego spotkania DN-Kraków

Wczoraj (7 lutego) odbyło się kolejne spotkanie Dzielnych Niewiast w Krakowie. Dzień spędzony w atmosferze radości i spokoju w licznej ok. 80-osobowej grupie kobiet, które przybyły na spotkanie z różnych części Polski. Jak zwykle zachwycało bogactwo różnorodności wiekowej (od 22 lat do 60+) oraz stanowej (niezamężne, mężatki, wdowy). Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 9:00 krótką modlitwą i błogosławieństwem ojca, po którym przywitane zostały uczestniczki oraz przedstawione panie prowadzące warsztaty.

Część warsztatowa  (pracy z emocjami, motywacyjne, fotograficzne, masażu) w czterech równoległych grupach trwała od 9:30 do 12:30. Czego panie uczyły się na poszczególnych warsztatach? Poniżej krótka charakterystyka i kilka zdjęć. A następne spotkanie w Krakowie już 14 marca (szczegóły i zapisy TUTAJ). Serdecznie zapraszamy!

 

 1. CZEŚĆ I SPOTKANIA - WARSZTATY

Motywacyjne 4 – źródłem motywacji jest nasz umysł, nasze myśli. To tutaj w naszej głowie rozgrywa się to, w jaki sposób przeżywamy życie, jak radzimy sobie z jego problemami. Podczas najbliższych warsztatów chcemy zwrócić uwagę na błędne myślenie, błędne przekonania także słowa, które wypowiadamy do siebie i do innych, a które są destrukcją dla naszego życia. Jak rozpoznać błędne przekonania, jak zaszczepić prawdę w naszych myślach i nabyć sposobu życia, który prowadzi do mądrego, dojrzałego i dobrego funkcjonowania.

PROWADZIŁA: Krystyna Sobczyk - członek Sekretariatu do spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Rysia, odpowiedzialna za modlitwę wstawienniczą. Prowadzi Seminaria Odnowy Wiary dla parafii, wspólnot, kleryków. Na zlecenie Katolickiego Stowarzyszenia Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych "Klika" prowadzi warsztaty motywacyjne. Wraz z panią psycholog Henryką Machej prowadzi "Biblijne Warsztaty Antydepresyjne”.

Warsztaty pracy z emocjami 4 bis – było to pogłębienie treści warsztatów 4 (które obejmowały zagadnienia: sposoby reagowania w sytuacji konfliktowej, emocje a przebaczenie, wolność a dyktatura uczuć, spójność wewnętrzna).
PROWADZIŁA: Ewa Fus-Kubacka - socjoterapeuta, nauczyciel, doświadczony realizator programów psychoedukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.  Rekomendacja na stronie www.ore.edu.pl

Warsztaty masażu I (masaż szyi i karku) – tematyka warsztatów obejmowała krótkie wprowadzenie dotyczące masażu, wskazania i przeciwwskazania do jego wykonywania, techniki masażu groźne dla chrześcijanina oraz techniki wykorzystywane podczas masażu relaksacyjnego. W części praktycznej uczestniczki uczyły się wykonywać masaż relaksacyjny karku.
PROWADZIŁA: Agnieszka Bogunia - fizjoterapeutka z trzynastoletnim doświadczeniem. Ukończyła Studium Fizjoterapii, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz wiele kursów specjalistycznych (w tym międzynarodowych) zakończonych egzaminami uwierzytelniającymi. Przez 9 lat asystent Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Pracuje z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz z dziećmi ze skoliozą.

Warsztaty fotograficzne 1 – Cykać czy nie cykać? – kiedy warto robić zdjęcie. Ciemno-jasno, pod światło i ze światłem, czyli o świetle w fotografii. Po pierwsze kompozycja, po drugie... kompozycja – dlaczego kadr jest taki ważny? Przysłona, czas naświetlania, balans bieli – podstawowe narzędzia fotografa. Kiedy zdjęcie jest gotowe? – o postprodukcji słów kilka. Co drzemie w „puszce”? – podstawowe wiadomości o sprzęcie fotograficznym. Nauka przez podglądanie – gdzie szukać inspiracji? Najważniejsze to wiedzieć, co chcesz pokazać i po co to robisz. Jeśli nie ma sensownej odpowiedzi na to pytanie – nie warto robić zdjęcia, a jeśli już zostało zrobione – to niewywołany negatyw ląduje w koszu. Tu nie ma żadnych sentymentów. Świat pełen jest beznadziejnych obrazów po nic. Nie chcę się do tego dokładać.
PROWADZIŁA: Weronika Gurdek - Fotografuje od 2007, z różną intensywnością, przerwami. Kiedyś z każdego wyjazdu przywoziła kilkaset zdjęć. Dziś nie zawsze zabiera aparat. A jak już weźmie, nie zawsze wyciąga z plecaka. Zdjęć robi mało, rzadko i długo muszą poczekać na prezentację. Dojrzewają i przechodzą ostrą selekcję. Uważa, że w fotografii cyfrowej tworzenie zdjęcia nie kończy się na naciśnięciu spustu migawki, a etap postprodukcji jest immanentnym krokiem w całym procesie tworzenia. Druga wielka pasja to podróżowanie – samotne lub z małą ekipą dobrych znajomych. Często w mniej znane miejsca, backpackersko, minimalistycznie. Druga pasja jest większa od pierwszej, a pierwszej nie byłoby gdyby nie druga. Blog weronikagurdek.pl jest syntezą obu. Mieszka w Krakowie. Prowadzi firmę KOLAPSAR produkcja filmowa.

Dziękuję Krysi, Ewie, Agnieszce i Weronice za poprowadzenie tych warsztatów, tworzenie na nich dobrej, wyjątkowej atmosfery oraz za pochylenie się nad każdą z uczestniczek.

 
2. CZEŚĆ II SPOTKANIA - DUCHOWE SPA


 Po wykwintnym obiedzie spotkanie przeniosło się do kaplicy klasztornej, gdzie o 14:00 rozpoczęła się modlitwa uwielbienia prowadzona przez naszą diakonię muzyczną. Po niej o. Paweł Drobot CSsR, nasz duchowy opiekun, odprawił mszę św. sprawowaną w intencjach jubilatek i solenizantek styczniowych. Słowo Boże, które wczoraj nas prowadziło, było następujące:

(Hbr 13,15-17.20-21) Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg,
które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami. Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.
(Ps 23,1-6)
REFREN: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Powadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
kielich mój pełny po brzegi.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.

(Mk 6,30-34) Po swojej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać.

Komentarz: Kiedy słowo Boże wzywa nas do ofiary, posłuszeństwa, pełnienia woli Boga, nie od razu wydaje się to nam atrakcyjne. Zamiast pełnić to, "co miłe jest w Jego oczach", wolelibyśmy często czynić to, co nam miłe. Im jednak głębiej poznajemy Jezusa - Dobrego Pasterza - tym łatwiej nam odkryć radość i pokój kroczenia po Jego, a nie naszych ścieżkach. A często wiąże się z tym również odkrycie Maryi, Matki Bożej, która tą drogą przeszła bezpiecznie do chwały nieba i dziś
jest gotowa wspierać każdego, kto nią idzie (Mira Majdan, "Oremus" luty 2009, s. 31).

Po Eucharystii ojciec wygłosił konferencję na temat lęku i powiedział o najmocniejszym lekarstwie, jakim jest wiara w Boga i zaufanie Jego Słowu. Ono zapewnia nas o tym, że Bóg jest z nami w każdym momencie naszego życia, że nas chroni i umacnia: Iz 41,10; Rz 8,31b; Wj 14,13 – 14; Prz 3,5; Ps 121; Ps 34, 6 – 7; Łk 12,22b; Iz 46,3-4; Iz 43,2.

"To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat" (J 16,33).

Adoracja to następny punkt spotkania DN. T prawdziwe, wyjątkowe i bardzo osobiste spotkania z Jezusem, Bogiem żywym i prawdziwym, z naszym Mistrzem. Trwanie przed Nim to opalanie się w strumieniach Jego nieskończonej Miłości. Chwała Panu!

Cykl duchowy zakończył się dzieleniem w grupach. Uczestniczki dzieliły się przeżyciami dnia i doświadczeniem życia oraz umacniały w wierze. Zachęcam także do tego, by dzielić się tymi treściami w przestrzeżeni blogowej (w formie komentarzy). Ja wczoraj nie mogłam być z Wami na spotkaniu, dlatego tak bardzo zależy mi, aby pojawiły się tu Wasze głosy. Opowiedzcie jak było;)


PODZIĘKOWANIA

Dla pań, które przyszły na 7:00, aby przygotować sale warsztatowe i bufet oraz zostały wieczorem, by wszytko uporządkować.
Dla pań, które przyniosły smakołyki na nasz bufetowy stół, dzięki czemu nikt nie był głodny,
Dla diakonii muzycznej, za cudowną animację liturgii i modlitwy.
Dla prowadzących warsztaty, za opiekę i pochylenie się nad każdą z przybyłych pań.
Dla Darii, autorki zdjęć.
Dla wszystkich pań, które były obecne tego sobotniego dnia, za wspólne tworzenie tej niezwykłej atmosfery spotkania. I wszystkim, którzy modlą się za dzieło Dzielnych Niewiast.KIEDY NASTĘPNE SPOTKANIA?

Kolejne spotkanie w Krakowie odbędzie się 14 marca. Już można się zapisywać. Szczegółowy program i propozycja warsztatowa - TUTAJ. Pod tym linkiem znajduje się także formularz zgłoszeniowy.

Spotkanie w Warszawie odbędzie się 21 lutego (warsztaty pracy z emocjami oraz teatralne - szczegóły i zapisy - TUTAJ). W ten sam dzień odbywa się także spotkanie we Wrocławiu (warsztaty psychologiczne - TUTAJ).10 komentarzy:

 1. 'Dyżury adoracyjne' to stała modlitwa Dzielnych Niewiast w intencji dzieła DN oraz wszystkich uczestniczek, które były kiedykolwiek na naszym spotkaniu. To także modlitwa za czytelników bloga. I o to, by Pan Bóg prowadził to dzieło swoimi ścieżkami, otwierał umysł i serca osób odpowiedzialnych za to dzieło oraz dawał coraz szersze możliwości realizowania postawionych nam celów. Błogosław nam Panie!

  Dyżury w tym miesiącu pełnią:

  Pon: Jadwiga D., Joanna Ż, Monika W., Ewa S.
  Wt : Margareta Z
  Śr: Agnieszka S, Beradetta M, Irena W, Lidka P
  Czw: Łucja T, Zuzanna K., Krystyna S., MariaT.
  Pt: Marta G., Małgorzata N.
  Sb: Anna K.

  Zachęcam Was do przyłączenia się, do zaangażowania, do modlitwy. Jeśli się zdecydujecie, napiszcie tutaj w jaki dzień. To jeszcze bardziej nas umocni.

  Chwała Panu we wszystkich Jego dziełach!

  OdpowiedzUsuń
 2. A zdjęcia;) Będą?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Będą chyba jutro. Czekam aż Daria prześle.

   Usuń
 3. Znowu czułam się jak w jednej wielkiej rodzinie i wszystkim uczestniczkom za to dziekuję. I to trochę tak jest- Jego dzieci zebrane wokół Syna Bożego,który jest dla nich Mistrzem,ale i lekarstwem na lęki te z przeszłości i te z codzienności. I Maryja,Matka. Takie wspomnienie zostaje mi z kaplicy. Jakże pięknie jest zobaczyć błogi uśmiech na twarzy zapatrzonej w adorowanego Jezusa Dzielnej Niewiasty... Poza tym pozostał mi przed oczami wierzchołek góry lodowej,czyli nieustanna lekcja pokory,przypomniana przez Ewę i tak oczywista-tylko Bóg zna nasze serca i nasze potrzeby. A czy my je znamy? Dziękuję Ewie za to otwieranie drzwi do kolejnych pomieszczeń mojego 'ja'. Od razu tak jaśniej i przestronniej:). Chwała Panu! Agnieszka K.

  OdpowiedzUsuń
 4. byłam na spotkaniu drugi raz. chciałam bardzo serdecznie podziękować za wspólną modlitwę. pewnie wynika to też z mojego otwarcia - wiedziałam po co jadę ;) wróciłam bardzo umocniona. mam dzieję, że zobaczymy się za miesiąc :)
  pozdrawiam wszystkie Dzielne :)

  OdpowiedzUsuń
 5. Było cudownie. Już tęsknię za następnym spotkaniem. Dziękuję. Ola

  OdpowiedzUsuń
 6. Ja wyjątkowo dobrze i owocnie przeżyłam ten czas. Czuję się umocniona. Chwała Panu!

  OdpowiedzUsuń
 7. Chwała Panu za Dzielne Niewiasty

  OdpowiedzUsuń
 8. Dziękujemy p. Krysi Sobczyk za warsztat Motywacje 4 i prosimy jeszcze o Motywacje 4bis, ponieważ każdy poruszony temat wywołuje sporo dyskusji, a tyle zrodziło się nowych pytań... Pozdrawiam, z modlitewna pamięcią
  A.

  OdpowiedzUsuń