niedziela, 7 czerwca 2015

Słowo Boże na niedzielę - 07.06.2015

X niedziela zwykła.

"Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas, którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony, lecz wiecznie trwały w niebie" (2 Kor 4, 13-5, 1).(Rdz 3, 9-15)
Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: Gdzie jesteś? On
odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się,
bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł Bóg: Któż ci powiedział, że
jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem
jeść? Mężczyzna odpowiedział: Niewiasta, którą postawiłeś przy
mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do
niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie
zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: Ponieważ to
uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i
polnych; na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po
wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci
głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę.

(Ps 130, 1-8)
REFREN: U Pana łaska oraz odkupienie.

Z głębokości wołam do Ciebie Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl Twe ucho
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby ze czcią Ci służono.

Pokładam nadzieje w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie,
dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niz straznicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela
ze wszystkich jego grzechów.

(2 Kor 4, 13-5, 1)
Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano:
Uwierzyłem, dlatego przemówiłem; my także wierzymy i dlatego mówimy,
przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie
także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla
was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez
dziękczynienie wielu. Dlatego to nie poddajemy się zwątpieniu, chociaż
bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest
wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. Niewielkie bowiem utrapienia
naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas,
którzy się wpatrujemy nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne.
To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.
Wiemy bowiem, że jeśli nawet zniszczeje nasz przybytek doczesnego
zamieszkania, będziemy mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką uczyniony,
lecz wiecznie trwały w niebie.

(J 12, 31-32)
Teraz władca tego świata zostanie przecz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie.

(Mk 3, 20-35)
Potem przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak, że nawet
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. Natomiast
uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: Ma Belzebuba i
przez władcę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do
siebie i mówił im w przypowieściach: Jak może szatan wyrzucać szatana?
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo
nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać lecz koniec
z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić,
jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę,
powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi
Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu
wiecznego. Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego. Tymczasem nadeszła Jego
Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać.
Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto
Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im:
Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na
siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto
pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.


15 komentarzy:

 1. Poniedziałek, 8 czerwca 2015

  Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

  (2 Kor 1,1-7)
  Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do
  Kościoła Bożego, który jest w Koryncie, ze wszystkimi świętymi, jacy
  są w całej Achai. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana
  Jezusa Chrystusa. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa
  Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, Ten, który nas
  pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co
  są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga. Jak
  bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy
  przez Chrystusa pociechy. Ale gdy znosimy udręki - to dla pociechy i
  zbawienia waszego; a gdy pocieszani jesteśmy - to dla waszej pociechy,
  sprawiającej, że z wytrwałością znosicie te same cierpienia, których
  i my doznajemy. A nadzieja nasza co do was jest silna, bo wiemy, że jak
  cierpień jesteście współuczestnikami, tak i naszej pociechy.

  (Ps 34,2-9)
  REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy.
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał,
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
  aby ich ocalić.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

  (Mt 5,12a)
  Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

  (Mt 5,1-12)
  Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do
  Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi
  słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy
  królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni
  będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność
  posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną
  sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni
  miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni
  czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni,
  którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
  albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście,
  gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią
  kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza
  nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy
  byli przed wami.

  OdpowiedzUsuń
 2. "Ten, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakiejkolwiek udręce, pociechą, której doznajemy od Boga" - dziękuję Ci Panie za Twoje pocieszenie i za tych którzy pocieszyć potrafią

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi." Ewa

   Usuń
 3. Wtorek, 9 czerwca 2015

  (2 Kor 1,18-22)
  Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie tak
  i nie. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan,
  i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak. Albowiem
  ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak. Dlatego też przez
  Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Tym zaś, który umacnia
  nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On
  też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach
  naszych.

  (Ps 119,129-133.135)
  REFREN: Okaż swym sługom pogodne oblicze.

  Twoje napomnienia są przedziwne,
  dlatego przestrzega ich moja dusza.
  Poznanie Twoich słów oświeca
  i naucza niedoświadczonych.

  Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami,
  bo pragnę Twoich przykazań.
  Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną,
  tak jak czynisz z miłującymi Twe imię.

  Umocnij moje kroki Twoim słowem,
  niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość.
  Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
  i naucz mnie Twoich ustaw.

  (Mt 5,16)
  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
  uczynki i chwalili Ojca waszego.

  (Mt 5,13-16)
  Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże
  ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie
  przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
  położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod
  korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
  uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Umocnij moje kroki Twoim słowem" Ewa

   Usuń
 4. Środa, 10 czerwca 2015

  Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

  (2 Kor 3,4-11)
  Dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. Nie żebyśmy
  uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz
  /wiemy, że/ ta możność nasza jest z Boga. On też sprawił, żeśmy
  mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz
  Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia. Lecz jeśli posługiwanie
  śmierci, utrwalone literami w kamieniu, dokonywało się w chwale, tak iż
  synowie Izraela nie mogli spoglądać na oblicze Mojżesza z powodu
  jasności jego oblicza, która miała przeminąć, to o ileż bardziej
  pełne chwały będzie posługiwanie Ducha? Jeżeli bowiem posługiwanie
  potępieniu jest chwałą, to o ileż bardziej będzie obfitować w
  chwałę posługiwanie sprawiedliwości! Wobec przeogromnej chwały
  okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko
  częściową. Jeżeli zaś to, co przemijające, było w chwale, daleko
  więcej cieszy się chwałą to, co trwa.

  (Ps 99,5-8)
  REFREN: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie

  Wysławiajcie Pana, Boga naszego,
  padnijcie przed podnóżkiem stóp Jego, bo On jest święty.
  Wśród kapłanów są Mojżesz i Aaron,
  i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia:
  wzywali Pana, a on ich wysłuchał.

  Przemawiał do nich w słupie obłoku,
  a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał.
  Boże nasz, Panie, Tyś ich wysłuchał,
  łaskę im okazałeś, lecz karałeś występki.

  (Ps 25,4b.5a)
  Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi scieżkami, prowadź mnie w prawdzie,
  według Twych pouczeń.

  (Mt 5,17-19)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem
  znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.
  Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani
  jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko
  spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby
  najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie
  niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w
  królestwie niebieskim.

  OdpowiedzUsuń
 5. "Naucz mnie, Boże, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w prawdzie,
  według Twych pouczeń." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 6. Czwartek, 11 czerwca 2015

  Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

  (Dz 11,21b-26; 13,1-3)
  A ręka Pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła
  się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie.
  Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie
  łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem
  wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha
  Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana.
  Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł,
  przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele,
  nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano
  uczniów chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli
  prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz
  Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i
  Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch
  Święty: Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich
  powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk,
  wyprawili ich.

  (Ps 98,1-6)
  REFREN: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała jego prawica
  i święte ramię jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwięku rogu
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  (Mt 28,19a.20b)
  Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez
  wszystkie dni, aż do skończenia świata.

  (Mt 10,7-13)
  Jezus powiedział do swoich Apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już
  jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
  oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście,
  darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych
  trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów,
  ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do
  jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego
  zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie
  go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego
  pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" - Panie dziękuję za to wszystko, co mi dałeś. Ewa

   Usuń
 7. Piątek, 12 czerwca 2015

  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

  (Oz 11,1.3-4.8c-9)
  Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z
  Egiptu. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich
  brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
  Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem
  dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się
  ku niemu i nakarmiłem go. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się
  moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i
  Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie
  człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę,
  żeby zatracać.

  (Iz 12,2-5)
  REFREN: Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia.

  Oto Bóg jest moim zbawieniem,
  będę miał ufność i bać się nie będę.
  Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
  On stał się dla mnie zbawieniem.

  Wy zaś z weselem czerpać będziecie wodę
  ze zdrojów zbawienia.
  Chwalcie Pana,
  wzywajcie Jego imienia.

  Dajcie poznać Jego dzieła między narodami,
  przypominajcie, że wspaniałe jest imię Jego.
  Śpiewajcie Panu, bo uczynił wzniosłe rzeczy,
  niech to będzie wiadome po całej ziemi.

  (Ef 3,8-12.14-19)
  Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta
  łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo
  Chrystusa i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu,
  ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy. Przez to teraz
  wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna
  Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich - zgodnie z planem
  wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W Nim
  mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.
  Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki
  ród na niebie i na ziemi, aby według bogactwa swej chwały sprawił w was
  przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Niech
  Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości
  wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć
  duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i
  poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście
  zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.

  (Mt 11,29ab)
  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i
  pokorny sercem.

  (J 19,31-37)
  Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały
  na krzyżu w szabat - ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem -
  Żydzi prosili Piłata, aby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich
  ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak
  i drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i
  zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z
  żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i
  woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest
  prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się
  to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I
  znowu na innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego
  przebodli.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Oto Bóg jest moim zbawieniem,
   będę miał ufność i bać się nie będę.
   Bo Pan jest moją mocą i pieśnią,
   On stał się dla mnie zbawieniem." Ewa

   Usuń
 8. Sobota, 13 czerwca 2015

  Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

  (Iz 61,9-11)
  Plemię narodu mego będzie znane wśród narodów i między ludami ich
  potomstwo. Wszyscy, co ich zobaczą, uznają, że oni są błogosławionym
  szczepem Pana. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu
  moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem
  sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę
  strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród
  rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni
  sprawiedliwość i chwalba wobec wszystkich narodów.

  (1 Sm 2,1.4-8)
  REFREN: Całym swym sercem raduję się w Panu.

  Raduje się me serce w Panu,
  moc moja dzięki Panu się wznosi,
  rozwarły się me usta na wrogów moich,
  gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą.

  Łuk mocarzy się łamie,
  a słabi przepasują się mocą.
  Za chleb najmują się syci, a głodni odpoczywają,
  niepłodna rodzi siedmioro, a więdnie bogata w dzieci.

  To Pan daje śmierć i życie,
  w grób wtrąca i zeń wywodzi.
  Pan uboży i wzbogaca,
  poniża i wywyższa.

  Z pyłu podnosi biedaka,
  z barłogu dźwiga nędzarza,
  by go wśród możnych posadzić,
  by dać mu stolicę chwały.

  (Łk 2,19)
  Błogosławiona jesteś Panno Maryjo, zachowałaś słowa Boże i
  rozważałaś je w sercu swoim.

  (Łk 2,41-51)
  Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał
  On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po
  skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie
  zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie
  pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.
  Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po
  trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między
  nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś,
  którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i
  odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do
  Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
  szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy
  nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni
  jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i
  wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie
  wszystkie te wspomnienia w swym sercu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Całym swym sercem raduję się w Panu." Ewa

   Usuń
 9. Niedziela, 14 czerwca 2015

  XI niedziela zwykła

  (Ez 17,22-24)
  Tak mówi Pan Bóg: Ja także wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i
  zasadzę, z najwyższych jego pędów ułamię gałązkę i zasadzę ją na
  górze wyniosłej i wysokiej. Na wysokiej górze izraelskiej ją zasadzę.
  Ona wypuści gałązki i wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym.
  Wszystko ptactwo pod nim zamieszka, wszystkie istoty skrzydlate
  zamieszkają w cieniu jego gałęzi. I wszystkie drzewa polne poznają, że
  Ja jestem Pan, który poniża drzewo wysokie, który drzewo niskie
  wywyższa, który sprawia, że drzewo zielone usycha, który zieloność
  daje drzewu suchemu. Ja, Pan, rzekłem i to uczynię.

  (Ps 92,2-3.13-16)
  REFREN: Dobrze jest śpiewać, Tobie, Panie Boże

  Dobrze jest dziękować Panu
  i śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy:
  z rana głosić Twoją łaskawość,
  a wierność Twoją nocami.

  Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
  rozrośnie się jak cedr na Libanie.
  Zasadzeni w domu Pańskim
  rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

  Nawet i w starości wydadzą owoc,
  zawsze pełni życiodajnych soków,
  aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy,
  On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.

  (2 Kor 5,6-10)
  Tak więc, mając tę ufność, wiemy, że jak długo pozostajemy w ciele,
  jesteśmy pielgrzymami, z daleka od Pana. Albowiem według wiary, a nie
  dzięki widzeniu postępujemy. Mamy jednak nadzieję... i chcielibyśmy
  raczej opuścić nasze ciało i stanąć w obliczu Pana. Dlatego też
  staramy się Jemu podobać czy to gdy z Nim, czy gdy z daleka od Niego
  jesteśmy. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby
  każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.

  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go
  znajdzie, będzie żył na wieki.

  (Mk 4,26-34)
  Jezus powiedział do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak
  gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w
  nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z
  siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko
  w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo
  pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże
  lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy;
  gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
  ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza
  wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.
  W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli [ją]
  rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś
  objaśniał wszystko swoim uczniom.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Dobrze jest dziękować Panu" Panie dziękuję za wszystko- za życie, za rodzinę, za wszystkie radości i smutki Ewa

   Usuń