niedziela, 24 sierpnia 2014

Słowo Boże na niedzielę - 24.08.2014

Dzisiejsze Słowo Boże niesie tak dużo nadziei... Bóg zapewnia nas o swoim umocnieniu ("Kiedy Cię wzywałem, wysłuchałeś mnie, pomnożyłeś siłę mej duszy" Ps 138,3); o tym, że jest z nami w trudnych wydarzeniach ("Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie... wyciągasz rękę, Twoja prawica mnie wspiera Ps 138,7); o tym, że działa i może wszytko ("Pan za mnie wszystkiego dokona" Ps 138,8).
A jaka jest moja odpowiedź?
"Będę Cie sławił, Panie, z całego mego serca" (Ps 138,1). 
Za Szymonem Piotrem natomiast powtarzam: "Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego" (Mt 16,16).
(fot. freeimages.com)


(Iz 22,19-23)
To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu: Gdy strącę cię z twego
urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę
mego, Eliakima, syna Chilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go
twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce: on będzie ojcem dla
mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego
na jego ramieniu; gdy on otworzy, nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt
nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym; i stanie się on
tronem chwały dla domu swego ojca.

(Ps 138,1-3.6.8)
REFREN: Panie, Twa łaska trwa po wszystkie wieki

Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
bo usłyszałeś słowa ust moich;
będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów.
Pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię
za łaskę Twoją i wierność.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

(Rz 11,33-36)
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są
Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl
Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby
nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego
[jest] wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

(Mt 16,18)
Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy
piekielne go nie przemogą.

(Mt 16,13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: Za
kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: Jedni za
Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za
jednego z proroków. Jezus zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie?
Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to
Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam
klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest
Mesjaszem.

___________________________________

Czytelnikom bloga życzę dobrej, błogosławionej niedzieli. 
Wiary, że Bóg jest blisko i troszczy się o każdy szczegół. 
Że wkracza do naszej codzienności i towarzyszy w jej wydarzeniach.

Proszę o modlitwę za wszystkich, którzy są udręczani, zniewoleni, 
i samotni w swoim cierpieniu.

Niech serca nasze napełnią się radością i śpiewają Bogu pieśni chwały.
23 komentarze:

 1. "Będę Cie sławił, Panie, z całego mego serca" - uwielbiam cię Panie w całym moim życiu i wszystkich jego wydarzeniach, nawet tych, których nie rozumiem.

  OdpowiedzUsuń
 2. "Pan za mnie wszystkiego dokona" - oddaję Ci Panie wszystkie moje sprawy, szczególnie te, z którymi sobie nie radzę. Ty działaj w moim życiu i napełniaj mądrością w wyborach.

  OdpowiedzUsuń
 3. Super piosenka;) Niech Bóg będzie uwielbiony w muzyce,śpiewie,tańcu!
  Bądź uwielbiony Panie w naszych zniewoleniach, smutkach,nałogach,uzależnieniach...
  Bóg jest blisko w naszym cierpieniu-właśnie wtedy jest najbliżej. Gdyby nie ON, to nie wiem czy dziś miałabym siłę walczyć o moją rodzinę, o mojego brata.
  Uwielbiam Boga i dziękuję MU za wszystko co czyni w mojej rodzinie-to daje mi niesamowitą siłę i chociaż czasami jest bardzo ciężko, to nie poddaje się...
  Jezus powiedział: "...beze Mnie nic uczynić nie możecie" i ja w to wierzę!
  Życzę Wszystkim dobrej niedzieli;) i jeszcze piosenka dla Was;)
  http://youtu.be/PaT72n5LI0s
  Aga

  OdpowiedzUsuń
 4. "Gdy chodzę wśród utrapienia, Ty zapewniasz mi życie... wyciągasz rękę, Twoja prawica mnie wspiera Ps 138,7 - Panie dziękuję, że wspierasz mnie wciąż w moich trudnościach Ewa

  OdpowiedzUsuń
 5. Poniedziałek, 25 sierpnia 2014

  (2 Tes 1,1-5.11b-12)
  Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu naszym i
  Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana
  Jezusa Chrystusa. Bracia, zawsze winniśmy za was Bogu dziękować, co jest
  rzeczą słuszną, bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u
  każdego z was obfituje, i to tak, że my sami w Kościołach Bożych
  chlubimy się wami z powodu waszej cierpliwości i wiary we wszystkich
  waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią
  sprawiedliwego sądu Boga; celem jego jest uznanie was za godnych
  królestwa Bożego, za które też cierpicie. Dlatego modlimy się zawsze
  za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą
  udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn [płynący z] wiary.
  Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w
  Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.

  (Ps 96,1-5)
  REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie.

  Głoście Jego chwałę
  wśród wszystkich narodów,
  rozgłaszajcie cuda
  pośród wszystkich ludów.

  Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
  budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
  A Pan zaś stworzył niebiosa.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

  (Mt 23,1.13-22)
  Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Biada wam,
  uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo
  niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść
  tym, którzy do niego idą. Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
  obłudnicy, bo obchodzicie morze i ziemię, żeby pozyskać jednego
  współwyznawcę. A gdy się nim stanie, czynicie go dwakroć bardziej
  winnym piekła niż wy sami. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy
  mówicie: Kto by przysiągł na przybytek, to nic nie znaczy; lecz kto by
  przysiągł na złoto przybytku, ten jest związany przysięgą. Głupi i
  ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, złoto czy przybytek, który
  uświęca złoto? Dalej: Kto by przysiągł na ołtarz, to nic nie znaczy;
  lecz kto by przysiągł na ofiarę, która jest na nim, ten jest związany
  przysięgą. Ślepi! Cóż bowiem jest ważniejsze, ofiara czy ołtarz,
  który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na
  niego i na wszystko, co na nim leży. A kto przysięga na przybytek,
  przysięga na niego i na Tego, który w nim mieszka. A kto przysięga na
  niebo, przysięga na tron Boży i na Tego, który na nim zasiada.

  Komentarz

  Siedmiokrotne "biada" wypowiedziane przez Jezusa do faryzeuszów
  jest dramatycznym wołaniem Boga do człowieka, aby się nie zatracał.
  Wołaniem o przejrzenie. Bo czy bogactwa, uznanie, władza i poklask mogą
  kogoś z nas zbawić? Czy ubóstwione, nie stają się pułapką,
  zamykającą w piekle bezdusznej samotności - gdzie nie ma miejsca na
  miłość? Oddajmy dziś Jezusowi wszelkie przejawy faryzejskich postaw,
  które w sobie dostrzegamy. Niech dzięki Jego łasce umacnia się nasza
  wiara i obfituje miłość - na chwałę Jego imienia.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 116

  OdpowiedzUsuń
 6. "Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Śpiewajcie Panu, sławcie jego imię,
  każdego dnia głoście Jego zbawienie"

  Bądź uwielbiony Boże każdego dnia mojego zycia

  OdpowiedzUsuń
 7. "Biada wam, przewodnicy ślepi...." - Panie daj mi oczy, które przejrzą w moich trudnościach. Ewa

  OdpowiedzUsuń
 8. Wtorek, 26 sierpnia 2014

  Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

  (Prz 8,22-35)
  Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, jako początek swej mocy, od dawna, od
  wieków jestem stworzona, od początku, nim ziemia powstała. Przed oceanem
  istnieć zaczęłam, przed źródłami pełnymi wody; zanim góry zostały
  założone, przed pagórkami zaczęłam istnieć; nim ziemię i pola
  uczynił - początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam gdy
  kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki,
  gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by
  wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja
  byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas
  igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy
  synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, szczęśliwi, co
  dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń
  mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień
  u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie,
  ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.

  lub

  (Iz 2,2-5)
  Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stanie mocno
  na wierzchu gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej
  popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: Chodźcie, wstąpmy na Górę
  Pańską do świątyni Boga Jakubowego! Niech nas nauczy dróg swoich,
  byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo wyjdzie z Syjonu i słowo
  Pańskie - z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i wyda wyroki
  dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje
  włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie
  będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba,
  postępujmy w światłości Pana.

  (Ps 48,2-3.9-11.13-15)
  REFREN: Tyś wielką chlubą naszego narodu

  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały
  w mieście naszego Boga.
  Święta Jego góra, wspaniałe wzniesienie,
  radością jest całej ziemi.

  Cośmy słyszeli, to zobaczyliśmy
  w mieście Pana Zastępów,
  w mieście naszego Boga;
  Bóg je umacnia na wieki.

  Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość
  we wnętrzu Twojej świątyni.
  Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja
  sięga po krańce ziemi.
  Prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości.

  Obejdźcie dokoła Syjon,
  policzcie jego wieże.
  By powiedzieć przyszłym pokoleniom,
  że Bóg jest naszym Bogiem na wieki.

  (Ga 4,4-7)
  Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z
  niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali
  Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że
  jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który
  woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem.
  Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.

  (Łk 1,28)
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
  niewiastami.

  (J 2,1-11)
  W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
  wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej
  odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
  nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie
  wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
  przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
  pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie
  stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
  Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.
  A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie
  wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
  wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy
  człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
  Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków
  uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w
  Niego Jego uczniowie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz

   W dzisiejszą uroczystość nasze myśli biegną do sanktuarium
   jasnogórskiego i wizerunku Maryi, obecnego w nim od ponad 600 lat. Od
   początku swego istnienia sanktuarium słynęło cudami. Podążali do
   niego pielgrzymi wszystkich stanów - od ludzi prostych aż po kolejnych
   królów Polski, którzy tutaj szukali światła i umocnienia. Dzisiejsze
   święto zostało ustanowione przez Piusa X w 1904 roku, dzięki staraniom
   bł. Honorata Koźmińskiego i o. Euzebiusza Rejmana, ówczesnego przeora
   klasztoru jasnogórskiego. Gromadząc się dziś na Mszy świętej,
   dziękujmy Bogu za obecność Maryi w naszych dziejach i Jej opiekę nad
   nami, której widocznym znakiem jest jasnogórski obraz.

   Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 122

   Usuń
 9. "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie"- Panie chcę czynić to co mówisz do mnie.Maryjo w Jasnogórskim wizerunku opiekuj się moją rodziną.Ewa

  OdpowiedzUsuń
 10. "Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały" - uwielbiam Cie Panie, mój Boże!

  OdpowiedzUsuń
 11. "A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina" - Matyjo, Ty widzisz czego mi najbardziej brakuje. Wstawiaj się u Twojego Syna za mną, aby uzupełniał te wszystkie braki i niedostatki

  OdpowiedzUsuń
 12. Środa, 27 sierpnia 2014

  Wspomnienie św. Moniki

  (2 Tes 3,6-10.16-18)
  Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście
  stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie
  według tradycji, którą przejęliście od nas. Sami bowiem wiecie, jak
  należy nas naśladować, bo nie wzbudzaliśmy wśród was niepokoju ani u
  nikogo nie jedliśmy za darmo chleba, ale pracowaliśmy w trudzie i
  zmęczeniu, we dnie i w nocy, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Nie
  jakobyśmy nie mieli do tego prawa, lecz po to, aby dać wam samych siebie
  za przykład do naśladowania. Albowiem gdy byliśmy u was, nakazywaliśmy
  wam tak: Kto nie chce pracować, niech też nie je! A sam Pan pokoju niech
  was obdarzy pokojem zawsze i na wszelki sposób! Pan niech będzie z wami
  wszystkimi! Pozdrowienie ręką moją - Pawła. Ten znak jest w każdym
  liście: Tak piszę. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa z wami
  wszystkimi!

  (Ps 128,1-2.4-5)
  REFREN: Błogosławiony, kto się boi Pana

  Błogosławiony każdy, kto się boi Pana,
  kto chodzi Jego drogami.
  Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał,
  szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

  Małżonka twoja jak płodny szczep winny
  we wnętrzu twojego domu.
  Synowie twoi jak sadzonki oliwki
  dokoła twojego stołu.

  Oto takie błogosławieństwo dla męża,
  który boi się Pana.
  Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu,
  oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.

  (1 J 2,5)
  Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest
  doskonała.

  (Mt 23,27-32)
  Jezus przemówił tymi słowami: Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze,
  obłudnicy! Bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z
  zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i
  wszelkiego plugastwa. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom
  sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
  Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie groby
  prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych, i mówicie: Gdybyśmy żyli za
  czasów naszych przodków, nie bylibyśmy ich wspólnikami w zabójstwie
  proroków. Przez to sami przyznajecie, że jesteście potomkami tych,
  którzy mordowali proroków. Dopełnijcie i wy miary waszych przodków!

  Komentarz

  Święta Monika (IV w.) swoją dobrocią i modlitwami wpłynęła na
  przemianę porywczego usposobienia męża, poganina, i doprowadziła go do
  przyjęcia chrztu. Po jego śmierci wiele wycierpiała z powodu swego
  najstarszego syna, Augustyna, który żył w nieślubnym związku z
  kobietą i miał z nią dziecko, a nadto fascynował się naukami sekty
  manichejczyków. Jednak jej wytrwała modlitwa odniosła skutek: Pan Bóg
  "miłosiernie przyjął matczyne łzy św. Moniki i udzielił łaski
  nawrócenia jej synowi", który stał się jednym z największych
  świętych Kościoła. Także my nie traćmy nadziei w trudnych sprawach,
  dotyczących bliskich nam osób. Nie ustawajmy w modlitwie za tych, którzy
  się pogubili, aby i im została dana łaska poznania Chrystusa i
  przylgnięcia do Niego.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 127

  OdpowiedzUsuń
 13. Panie naucz mnie za przykladem św.Moniki wytrwałości w modlitwie w intencji męża, Ewa

  OdpowiedzUsuń
 14. Czwartek, 28 sierpnia 2014

  Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

  (1 Kor 1,1-9)
  Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes,
  brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali
  uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze
  wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa
  Chrystusa, ich i naszego /Pana/. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego,
  i Pana Jezusa Chrystusa! Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę
  daną wam w Chrystusie Jezusie. W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we
  wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, bo świadectwo
  Chrystusowe utrwaliło się w was, tak iż nie brakuje wam żadnego daru
  łaski, gdy oczekujecie objawienia się Pana naszego Jezusa Chrystusa. On
  też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli bez zarzutu w
  dzień Pana naszego Jezusa Chrystusa Wierny jest Bóg, który powołał nas
  do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym.

  (Ps 145,2-7)
  Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

  Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
  i na wieki wysławiał Twoje imię.
  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
  a wielkość Jego niezgłębiona.

  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
  i zwiastuje Twoje potężne czyny.
  Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
  i rozpowiadają Twoje cuda.

  Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
  i głoszą Twoją wielkość.
  Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
  i cieszą się Twą sprawiedliwością.

  (Mt 24,42a.44)
  Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie,
  Syn Człowieczy przyjdzie.

  (Mt 24,42-51)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym
  dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o
  której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie
  pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo
  w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż
  jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją
  służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa,
  którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam
  wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa
  powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje
  współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego
  sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna.
  Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie
  płacz i zgrzytanie zębów.

  Komentarz

  Wspominany dziś św. Augustyn (354-430) po burzliwej młodości - w
  której był i nieślubny związek z kobietą, i uzależnienie od seksu, i
  fascynacja gnostycką sektą - przeżył dotknięcie łaski i zmienił
  swoje życie. Grunt pod jego nawrócenie przygotowały wieloletnie modlitwy
  matki i własne wytrwałe poszukiwanie prawdy i miłości. Gdy odnalazł
  Chrystusa, a raczej wreszcie został przez Niego odnaleziony, całą swoją
  życiową pasję włożył w poznawanie Go i prowadzenie do Niego innych.
  Został ochrzczony w wieku 33 lat przez św. Ambrożego, a 4 lata później
  założył wspólnotę, która przekształciła się w swego rodzaju
  seminarium duchowne; formowało się tu wielu przyszłych biskupów. W 396
  roku Augustyn został biskupem Hippony. Zostawił po sobie ogromną
  spuściznę literacką: traktaty, kazania i listy i inne. Zwalczał
  herezje, będące bolączką jego czasów. Jest jednym z największych
  ojców Kościoła na Zachodzie.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 130-131

  OdpowiedzUsuń
 15. "Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
  i na wieki wysławiał Twoje imię." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 16. Piątek, 29 sierpnia 2014

  Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

  (Jr 1,17-19)
  Pan skierował do mnie następujące słowa: Przepasz swoje biodra, wstań
  i mów wszystko, co ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym cię czasem nie
  napełnił lękiem przed nimi. A oto Ja czynię cię dzisiaj twierdzą
  warowną, kolumną żelazną i murem spiżowym przeciw całej ziemi,
  przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej
  ziemi. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię
  [zwyciężyć], gdyż Ja jestem z tobą - wyrocznia Pana - by cię
  ochraniać.

  (Ps 71,1-6.15.17)
  REFREN: Usta me głoszą Twoją sprawiedliwość

  W Tobie, Panie, ucieczka moja,
  niech wstydu nie zaznam na wieki.
  Wyzwól mnie i ratuj w Twej sprawiedliwości,
  nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij ocalenie.

  Bądź dla mnie skałą schronienia
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić,
  bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą.
  Boże mój, wyrwij mnie z rąk niegodziwca.

  Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją,
  Panie, Tobie ufam od młodości.
  Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin,
  od łona matki moim opiekunem,
  Ciebie zawsze wysławiałem.

  Moje usta będą głosiły Twoją sprawiedliwość
  i przez cały dzień Twoją pomoc.
  Boże, Ty mnie uczyłeś od mojej młodości
  i do tej chwili głoszę Twoje cuda.

  (Mt 5,10)
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
  albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

  (Mk 6,17-29)
  Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu
  Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem
  wypominał Herodowi: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada
  zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła.
  Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i
  świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży
  niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna
  nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym
  dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka
  tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i
  współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia: Proś mię, o co chcesz,
  a dam ci. Nawet jej przysiągł: Dam ci, o co tylko poprosisz, nawet
  połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam
  prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła
  z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie
  głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd
  na przysięgę i biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król
  posłał kata i polecił przynieść głowę jego. Ten poszedł, ściął
  go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie; dał ją dziewczęciu,
  a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym,
  przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie.

  Komentarz

  W dzisiejsze wspomnienie św. Jana Chrzciciela modlimy się w kolekcie,
  "abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie wiary, którą
  wyznajemy". Dzisiejszy patron zapłacił śmiercią za swoją odwagę
  i jednoznaczność. Na co dzień raczej nie stajemy przed wyzwaniami o tak
  poważnych konsekwencjach. Są za to inne, które wymagają cnoty męstwa:
  szczera rozmowa z mężem, żoną, dzieckiem, przyjacielem... Wejście w
  trud, którego chętnie by się uniknęło przez
  "przeczekanie"... Drobne, niepozorne sytuacje, od których może
  wiele zależeć, niekiedy nawet czyjeś życie. Módlmy się za
  wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela o męstwo w codzienności, które
  uchroni nas przed grzechem zaniechania dobra.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 134

  OdpowiedzUsuń
 17. Boże Bądź dla mnie skałą schronienia
  i zamkiem warownym, aby mnie ocalić"
  Św. Janie Chrzcicielu proszę Cię o męstwo w mojej codzienności Ewa

  OdpowiedzUsuń
 18. Sobota, 30 sierpnia 2014

  (1 Kor 1,26-31)
  Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców
  według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.
  Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić
  mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie
  jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest,
  wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie
  nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie
  Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i
  sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest
  napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

  (Ps 33,12-13.18-21)
  REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba,
  widzi wszystkich ludzi.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
  Aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Raduje się w Nim nasze serce,
  ufamy Jego świętemu imieniu.

  (Ef 1,17-18)
  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim
  światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  (Mt 25,14-30)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: Pewien
  człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i
  przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa,
  trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten,
  który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał
  drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał
  drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i rozkopawszy
  ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan
  owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten,
  który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł:
  Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów
  zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w
  rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego
  pana! Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
  Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem.
  Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach
  niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!
  Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: Panie,
  wiedziałem, żeś jest człowiek twardy: chcesz żąć tam, gdzie nie
  posiałeś, i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc,
  poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!
  Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że chcę żąć
  tam, gdzie nie posiałem, i zbierać tam, gdziem nie rozsypał. Powinieneś
  więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z
  zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a
  dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma,
  będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma,
  zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz
  - w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. Komentarz

   Cóż to za talent, który ukrył sługa z dzisiejszej Ewangelii? Być
   może był to "talent" jego słabości. Gdy św. Faustyna
   powiedziała Jezusowi: "Oddałam Ci się cała, już nic nie mam, co
   bym Ci ofiarować mogła", On odpowiedział: "Nie ofiarowałaś
   mi tego, co jest istotnie twoim (...). Oddaj mi nędzę twoją, bo ona jest
   wyłączną twoją własnością" ("dzienniczek", nr 1318).
   Dopóki zatrzymujemy ją dla siebie i ukrywamy, jest nie tylko
   bezużyteczna, ale nawet szkodliwa - bo przesłania nam Boga, bliźnich,
   zamyka nas w sobie samych. Jeśli powierzymy ją Jezusowi - jak bankierowi,
   który wie, co z nią zrobić - wówczas może się okazać, że
   deprymujące nas słabości, grzeszność i bezsilność zamienią się w
   Bożych dłoniach w obfite źródło łaski i błogosławieństwa - dla nas
   samych oraz dla innych.

   Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 138

   Usuń
 19. "Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu!" - pokazuj mi Panie moją drogę życia. Bądź dla mnie siwiałem, strzeż moich kroków. Nie pozwól, bym oddalała się od Ciebie i błądziła. Umacniaj w godzinę próby, daj spokój mojemu sercu i duszy.

  OdpowiedzUsuń
 20. "Dusza nasza oczekuje Pana , On jest naszą pomocą i tarczą" Dziekuję Ci Panie za pomoc i obronę w moich trudnościach, oddaję Tobie mój talent słabości przeżywania wszelkich trudności Ewa

  OdpowiedzUsuń
 21. Niedziela, 31 sierpnia 2014

  XXII niedziela zwykła

  (Jr 20,7-9)
  Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i
  przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają.
  Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać: Gwałt i ruina!
  Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i
  pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani
  mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień,
  nurtujący w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie
  potrafiłem.

  (Ps 63,2-6.8-9)
  REFREN: Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza

  Boże mój, Boże, szukam Ciebie
  i pragnie Ciebie moja dusza.
  Ciało moje tęskni za Tobą,
  jak ziemia zeschła i łaknąca wody.

  Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni,
  by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
  A Twoja łaska jest cenniejsza od życia,
  więc sławić Cię będą moje wargi.

  Będę Cię wielbił przez całe me życie
  i wzniosę ręce w imię Twoje.
  Moja dusza syci się obficie,
  a usta Cię wielbią radosnymi wargami.

  Bo stałeś się dla mnie pomocą
  i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie:
  Do ciebie lgnie moja dusza,
  prawica Twoja mnie wspiera.

  (Rz 12,1-2)
  Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje
  na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej
  służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz
  przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać,
  jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe.

  (Ef 1,17-18)
  Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim
  światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

  (Mt 16,21-27)
  Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy
  i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że
  będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok
  i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie
  to nigdy na Ciebie. Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z
  oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o
  tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce
  pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
  swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci
  je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za
  korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy
  szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem
  Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i
  wtedy odda każdemu według jego postępowania.

  OdpowiedzUsuń