niedziela, 22 czerwca 2014

Słowo Boże na niedzielę

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma
bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. (Mt 10,26-33)
 (fot. freeimages.com)


 (Jr 20,10-13)
Słyszałem oszczerstwo wielu: Trwoga dokoła! Donieście, donieśmy na niego! Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku: Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę na nim! Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz; dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie Zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad nimi. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. 


(Ps 69,8-10.14.17.33-35)
REFREN: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie,
hańba twarz mi okrywa.
Dla braci moich stałem się obcym
i cudzoziemcem dla synów mej matki.

Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie
w czas łaski, o Boże.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość,
spojrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy,
niech ożyje serce szukających Boga.

Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niech Go chwalą niebiosa i ziemia,
morza i wszystko, co w nich żyje.

(Rz 5,12-15)
Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli... Bo i przed Prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma Prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła
się od Adama do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem Tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem jak z darem
łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego Człowieka, Jezusa Chrystusa.

(J 15,26b.27a)
Świadectwo o mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.


6 komentarzy:

 1. Poniedziałek, 23 czerwca 2014

  (2 Krl 17,5-8.13-15a.18)
  Król asyryjski Salmanassar najechał cały kraj, przyszedł pod Samarię i
  oblegał ją przez trzy lata. W dziewiątym roku [panowania] Ozeasza król
  asyryjski zdobył Samarię i zabrał Izraelitów w niewolę do Asyrii, i
  przesiedlił ich do Chalach, nad Chabor - rzekę Gozanu, i do miast Medów.
  Stało się tak, bo Izraelici zgrzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który
  ich wyprowadził z Egiptu, spod ręki faraona, króla egipskiego. Czcili
  oni bogów obcych i naśladowali obyczaje ludów, które Pan wypędził
  przed Izraelitami, oraz królów izraelskich, których wybrali. Pan jednak
  ciągle ostrzegał Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków i
  wszystkich "widzących", mówiąc: Zawróćcie z waszych dróg
  grzesznych i przestrzegajcie poleceń moich i postanowień moich, według
  całego Prawa, które nadałem waszym przodkom i które przekazałem wam
  przez sługi moje - proroków. Lecz oni nie słuchali i twardym uczynili
  swój kark, jak kark ich przodków, którzy nie zawierzyli Panu, Bogu
  swojemu. Odrzucili przykazania Jego i przymierze, które zawarł z
  przodkami, oraz rozkazy, które im wydał. Wtedy Pan zapłonął
  gwałtownym gniewem przeciw Izraelowi i odrzucił go od swego oblicza.
  Pozostało tylko samo pokolenie Judy.

  (Ps 60,3-5.12-14)
  REFREN: Usłysz nas, Panie, wspomóż Twą prawicą

  Odrzuciłeś nas i złamałeś, Boże,
  rozgniewałeś się, lecz powróć do nas.
  Wstrząsnąłeś i rozdarłeś ziemię,
  ulecz jej rozdarcia, albowiem się chwieje

  Ludowi Twemu zgotowałeś los twardy,
  napoiłeś nas winem, które moc odbiera.
  Czyż nie Ty, o Boże, nas odrzuciłeś
  i już nie wychodzisz, Boże, z naszymi wojskami?

  Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi,
  bo ludzkie wsparcie jest zawodne.
  Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy,
  a On podepcze naszych nieprzyjaciół.

  (Hbr 4,12)
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli
  serca.

  (Mt 7,1-5)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, abyście nie byli
  sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą,
  jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego
  brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz mówić
  swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka tkwi w
  twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy
  przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata.

  Komentarz

  Czasami łatwiej zobaczyć słabości i wady innych ludzi niż własne
  grzechy. Łatwiej dostrzec drzazgę w oku brata niż belkę we własnym.
  Jednak bywa też, że z takim krytycyzmem patrzymy na samych siebie, że
  nie potrafimy zobaczyć w sobie ani odrobiny dobra. Odrzucenie innych bywa
  owocem potępienia i pogardy dla siebie. Nie osądzajmy i nie potępiajmy
  ani siebie, ani innych. Bądźmy miłosierni dla siebie i usuńmy belkę z
  naszego oka, a dzięki temu będziemy mogli wyjąć drzazgę z oka brata i
  okazać mu w ten sposób miłosierdzie.

  Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 93

  OdpowiedzUsuń
 2. "Panie naucz mnie przyjmować innych,takimi, jacy są,
  nie pragnąc nigdy, żeby byli na mój obraz, lecz na Twój."
  aga:)

  OdpowiedzUsuń
 3. Wtorek, 24 czerwca 2014

  Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  (Iz 49,1-6)
  Wyspy, posłuchajcie Mnie! Ludy najdalsze, uważajcie! Powołał Mnie Pan
  już z łona mej matki, od jej wnętrzności wspomniał moje imię. Ostrym
  mieczem uczynił me usta, w cieniu swej ręki Mnie ukrył. Uczynił ze mnie
  strzałę zaostrzoną, utaił mnie w swoim kołczanie. I rzekł mi: Tyś
  Sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem:
  Próżno się trudziłem, na darmo i na nic zużyłem me siły. Lecz moje
  prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Wsławiłem się w oczach
  Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który
  mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego
  Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, iż jesteś Mi
  Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z
  Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie
  dotarło aż do krańców ziemi.

  (Ps 139,1-3.13-15)
  REFREN: Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył.

  Przenikasz i znasz mnie, Panie,
  Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
  Z daleka spostrzegasz moje myśli,
  przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę,
  i znasz moje wszystkie drogi.

  Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze
  i utkałeś mnie w łonie mej matki.
  Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył,
  godne podziwu są Twoje dzieła.

  I duszę moją znasz do głębi.
  Nie tajna Ci istota,
  kiedy w ukryciu nabierałem kształtów,
  utkany we wnętrzu ziemi.

  (Dz 13,22-26)
  W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: Bóg dał ojcom
  naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach:
  Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we
  wszystkim wypełni moją wolę. Z jego to potomstwa, stosownie do
  obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego
  przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A
  pod koniec swojej działalności Jan mówił: " Ja nie jestem tym, za
  kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny
  rozwiązać sandałów na nogach ". Bracia, synowie rodu Abrahama, i
  ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o
  tym zbawieniu.

  (Łk 1,76)
  Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz
  przed Panem przygotować Mu drogę.

  (Łk 1,57-66.80)
  Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej
  sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie
  nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać
  dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka
  jego odpowiedziała: Nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: Nie ma
  nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego
  ojca, jak by go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan
  będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się
  jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga. I padł strach
  na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano
  o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli,
  brali to sobie do serca i pytali: Kimże będzie to dziecię? Bo istotnie
  ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem,
  a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

  Komentarz

  Każda rodzina cieszy się z narodzin dziecka, które jest owocem miłości
  rodziców i darem Boga. Z każdym dzieckiem są związane plany i marzenia,
  że wyrośnie na wspaniałego człowieka i będzie dumą rodziny. Jan
  Chrzciciel nie przychodzi na świat, aby zrealizować rodzinne ambicje. On
  przychodzi, aby przygotować ludzkie serca na przyjęcie Mesjasza i
  zaświadczyć, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem świata.

  OdpowiedzUsuń
 4. Środa, 25 czerwca 2014

  (2 Krl 22,8-13;23,1-3)
  Arcykapłan Chilkiasz powiedział do pisarza Szafana: Znalazłem księgę
  Prawa w świątyni Pańskiej. I dał Chilkiasz księgę Szafanowi, który
  ją czytał. Następnie pisarz Szafan poszedł do króla i zdał mu sprawę
  z tego zdarzenia w słowach: Słudzy twoi wybrali pieniądze znajdujące
  się w świątyni i wręczyli je kierownikom robót, nadzorcom świątyni
  Pańskiej. I pisarz Szafan oznajmił królowi: Kapłan Chilkiasz dał mi
  księgę - i Szafan odczytał ją wobec króla. Kiedy król usłyszał
  słowa księgi Prawa, rozdarł szaty. Następnie król rozkazał kapłanowi
  Chilkiaszowi i Achikamowi, synowi Szafana, Akborowi, synowi Micheasza,
  pisarzowi Szafanowi i urzędnikowi królewskiemu Asajaszowi: Idźcie
  poradzić się Pana co do mnie, co do ludu i całego pokolenia Judy w
  związku ze słowami tejże znalezionej księgi. Bo wielki gniew Pański
  zapłonął przeciwko nam z tego powodu, przodkowie nasi nie słuchali
  słów tejże księgi, by spełnić wszystko, co jest w niej napisane.
  Wtedy król polecił przez posłów, by zebrała się koło niego cała
  starszyzna Judy i Jerozolimy. I wszedł król do świątyni Pańskiej, a
  wraz z nim wszyscy ludzie z Judy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, kapłani
  i prorocy oraz cały lud, od najmniejszych aż do największych. Odczytał
  głośno całą treść księgi przymierza, znalezionej w świątyni
  Pańskiej. Następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przymierze
  przed obliczem Pańskim, że pójdą za Panem, że będą przestrzegali
  Jego poleceń, przykazań i praw całym sercem i całą duszą, że w czyn
  zamienią słowa tego przymierza, spisane w tejże księdze. I cały lud
  przystąpił do przymierza.

  (Ps 119,33-37.40)
  REFREN: Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw.

  Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw,
  bym ich przestrzegał do końca.
  Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa
  i zachowywał je całym sercem.

  Prowadź mnie ścieżką Twoich przykazań,
  bo przynoszą mi radość.
  Nakłoń me serce do Twoich napomnień,
  a nie do zysku.

  Odwróć moje oczy, niech nie patrzą na marność,
  udziel mi życia przez swoje słowo.
  Oto pożądam Twoich postanowień,
  według Twej sprawiedliwości zapewnij mi życie.

  (J 15,4.5b)
  Wytrwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi
  owoc obfity.

  (Mt 7,15-20)
  Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej
  skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach.
  Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre
  drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre
  drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde
  drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień
  wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach.

  Komentarz

  W pierwszych wiekach znakiem rozpoznawczym chrześcijan była wzajemna
  miłość. Poganie, pokazując uczniów Chrystusa, mówili:
  "Zobaczcie, jak oni się miłują". Dobrze przypomnieć tę
  historię dzisiaj, kiedy Pan Jezus mówi do nas w Ewangelii: "Poznacie
  ich po owocach". Wzajemna miłość, otwartość i życzliwość, a
  nie deklaracje i oświadczenia są znakiem życia chrześcijańskiego.
  Dobre owoce rodzimy wtedy, gdy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem:
  "Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity". Bez Niego nasze życie
  staje się gorzkie, a owoce naszego życia, nawet ubrane w kolorowe ozdoby,
  będą cierpkie.

  Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 105

  OdpowiedzUsuń
 5. Czwartek, 26 czerwca 2014

  (2 Krl 24,8-17)
  Gdy Jojakin obejmował władzę miał osiemnaście lat i panował w
  Jerozolimie trzy miesiące. Matce jego było na imię Nechuszta - córka
  Elnatana z Jerozolimy. Czynił on to, co jest złe w oczach Pańskich,
  zupełnie tak, jak jego ojciec. W owym czasie słudzy Nabuchodonozora,
  króla babilońskiego, wyruszyli przeciw Jerozolimie i oblegli miasto.
  Nabuchodonozor, król babiloński, stanął pod miastem, podczas gdy
  słudzy jego oblegali je. Wtedy Jojakin, król judzki, wyszedł ku królowi
  babilońskiemu wraz ze swoją matką, swymi sługami, książętami i
  dworzanami. A król babiloński pojmał go w ósmym roku swego panowania.
  Również zabrał stamtąd wszystkie skarby świątyni Pańskiej i skarby
  pałacu królewskiego. Połamał wszystkie przedmioty złote, które
  wykonał Salomon, król izraelski, dla świątyni Pańskiej - tak jak Pan
  przepowiedział. I przesiedlił na wygnanie całą Jerozolimę, mianowicie
  wszystkich książąt i wszystkich dzielnych wojowników, dziesięć
  tysięcy pojmanych, oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Pozostała jedynie
  najuboższa ludność kraju. Przesiedlił też Jojakina do Babilonu. Także
  matkę króla, żony króla, jego dworzan i możnych kraju zabrał do
  niewoli z Jerozolimy do Babilonu. Wszystkich ludzi znacznych w liczbie
  siedmiu tysięcy, kowali i ślusarzy w liczbie tysiąca, wszystkich
  wojowników król babiloński uprowadził do niewoli, do Babilonu. W jego
  zaś miejsce król babiloński ustanowił królem jego stryja, Mattaniasza,
  zmieniając jego imię na Sedecjasz.

  (Ps 79,1-5.8-9)
  REFREN: Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego

  Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa,
  zbezcześcili Twój święty przybytek,
  Jeruzalem obrócili w ruiny.
  Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba,
  zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych.

  Ich krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem
  i nie miał ich kto pogrzebać.
  Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów,
  igraszką i pośmiewiskiem dla otoczenia.

  Jak długo, Panie? Czy wiecznie będziesz się gniewał?
  A Twoja zapalczywość płonąć będzie jak ogień?
  Nie pamiętaj nam win przodków naszych,
  niech szybko nas spotka Twoje miłosierdzie,
  bo bardzo jesteśmy słabi.

  Wspomóż nas, Boże nasz, Zbawco,
  dla chwały Twojego imienia;
  wyzwól nas i odpuść nam grzechy
  przez wzgląd na swoje imię.

  (1 P 1,25)
  Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

  (Mt 7,21-29)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie każdy, który Mi mówi: Panie,
  Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę
  mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie,
  Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy
  złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą
  Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode
  Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! Każdego więc, kto tych
  słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem
  roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały
  potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął,
  bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha,
  a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który
  dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały
  się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był
  wielki . Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego
  nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni
  w Piśmie.

  Komentarz

  Autor Księgi Królewskiej przypomina historię upadku Izraela. Zapomnienie
  o Bogu, o własnej historii, niewierność Przymierzu doprowadziły do
  podziału i konfliktów w Ludzie Bożym, a w konsekwencji do kolejnej
  niewoli, tym razem w Babilonie. Ewangelia przypomina, że trwałość
  wszelkich ludzkich przedsięwzięć zależy od fundamentu, na jakim się
  wznoszą, dlatego Pan Jezus zachęca nas do budowania na skale. Budujemy
  nasze życie na skale wtedy, gdy opieramy się na Bogu, jesteśmy
  konsekwentni i żyjemy zgodnie z tym, w co wierzymy.

  Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 108

  OdpowiedzUsuń
 6. Piątek, 27 czerwca 2014

  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

  (Pwt 7,6-11)
  "Ty jesteś narodem poświęconym twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał
  twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na
  powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.
  Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie
  przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście
  najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował. Chce On wam dochować
  przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił
  was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że
  Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i
  miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i
  strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go,
  niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi,
  odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które
  ja tobie polecam dzisiaj pełnić".

  (Ps 103,1-4.6-8.10)
  REFREN: Bóg jest łaskawy dla swoich czcicieli.

  Błogosław, duszo moja, Pana,
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

  On odpuszcza wszystkie twoje winy,
  i leczy wszystkie choroby.
  On twoje życie ratuje od zguby,
  obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

  Dzieła Pana są sprawiedliwe,
  wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
  Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
  swoje dzieła synom Izraela.

  Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Nie postępuje z nami według naszych grzechów
  ani według win naszych nam nie odpłaca.

  (1J 4,7-16)
  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
  każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie
  zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku
  nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli
  dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy
  Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę
  przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
  umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie
  oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku
  Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo
  udzielił nam ze swego Ducha. My także widzieliśmy i świadczymy, że
  Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus
  jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i
  uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa
  w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

  (Mt 11,29ab)
  Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i
  pokorny sercem.

  (Mt 11,25-30)
  W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: "Wysławiam Cię,
  Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i
  roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było
  Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna
  Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn
  zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
  obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie
  i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie
  ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje
  brzemię lekkie".

  Komentarz

  Serce - najprostszy i dla każdego zrozumiały znak miłości, która jest
  istotą Boga. Jezus niecofający się przed cierpieniem, wierny aż do
  śmierci, objawia prawdę o Bogu, przełamuje nasz irracjonalny lęk i
  opór przed Nim. Nieraz wolimy poczekać ze zbliżeniem się do Niego, aż
  pozałatwiamy swoje trudne sprawy. Tymczasem to właśnie naśladowanie
  pokornego Zbawiciela może okazać się wyzwoleniem ze smutku i
  zamknięcia.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 133-134

  OdpowiedzUsuń