czwartek, 19 czerwca 2014

O Panie, Ty nam dajesz Ciało swe i Krew...O Pani Ty nam dajesz Ciało swe i Krew.
Do Ciebie więc idziemy wciąż, radosną nucąc pieśń:
Ty jesteś Bogiem wiernym, na wieczny czas!

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha odbywa się dziś w Rzeszowie.
Można słuchać na żywo na stronie zespołu TUTAJ
 (źródło: youtube.com)


____________________________________

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

(Pwt 8,2-3.14b-16a)
Mojżesz powiedział do ludu: Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię
prowadził Pan, Bóg twój, przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię
utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego
nakazu, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię
manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci
dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek
żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj o Panu, Bogu twoim,
który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził
przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i
skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze
skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali
twoi przodkowie.

(Ps 147,12-15.19-20)
REFREN: Kościele święty, chwal swojego Pana

Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj Twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi,
i szybko mknie Jego słowo.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi,
Izraelowi ustawy swe i wyroki.
Nie uczynił tego dla innych narodów
Nie oznajmił im swoich wyroków.

(1 Kor 10,16-17)
Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem
we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele
Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno
Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

(J 6,51)
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.

(J 6,51-58)
Jezus powiedział do Żydów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc
między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do
spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To
jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który
jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki.

1 komentarz:

  1. Zaprawdę, dzięki Ci, Panie:-) Jesteś moim codziennym Pokarmem i dajesz mi siłę by kroczyć przez codzienność w nadziei. Chwała Ci, Panie! Beata PS Piękna pieśń. Może będziemy ją śpiewać na spotkaniach DN?

    OdpowiedzUsuń