niedziela, 22 marca 2015

Słowo Boże na niedzielę - 22.03.2015

Dziś Słowo Boże z opóźnieniem, bo dopiero niedawno wróciłam do domu ze Stryszawy. Czas tam spędzony tam był piękny i błogosławiony. Odniosę się do niego jeszcze w innym wpisie, ale póki co, zamieszczam to, co w niedzielę na blogu być musi - Słowo Boże! Nasza lampa, nasza siła, źródło naszej mądrości:

(fot.freeimages.com)

"Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden do drugiego: «Poznajcie Pana». Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał” (Jr 31,31-34).


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 51,3-4.12-13.14-15)

Refren: Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste.

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *
w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. 
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *
i oczyść mnie z grzechu mojego. 

Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste *
i odnów we mnie moc ducha. 
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *
i nie odbieraj mi świętego ducha swego. 

Przywróć mi radość z Twojego zbawienia *
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. 
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *
i wrócą do Ciebie grzesznicy.


DRUGIE CZYTANIE (Hbr 5,7-9)
Czytanie z Listu do Hebrajczyków.
Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości.
A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 12,26)

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną; 
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


EWANGELIA (J 12,20-33)
Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię Twoje”.

Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć".

_____________________

Krótkie rozważania o Słowie Bożym 
na kanale YT Redemptoris Poland

18 komentarzy:

 1. "Idź w górę strumienia" - Redemptoryści na Wielki Post

  V Niedziela Wielkiego Postu 22 marca:
  https://www.youtube.com/watch?v=RrGUGOJSYWE

  o. Tomasz Jurkiewicz CSsR

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem" - Ty jesteś moim Panem Boże Jedyny, oddaję Ci chwałę i cześć

   Usuń
  2. "Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają Mnie, mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał" -
   dziękuję Ci Panie za dar przebaczenia, za to, że mnie oczyszczasz w sakramencie pojednania i pokuty, że mnie czynisz przepiękną, że uzdrawiasz wszystkie moje rany zadane przez mój grzech

   Usuń
  3. "Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha" AMEN

   Usuń
  4. "Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa." Ewa

   Usuń
 2. "Idź w górę strumienia" - Redemptoryści na Wielki Post

  Poniedziałek V tygodnia Wielkiego Postu 23 marca:
  https://www.youtube.com/watch?v=RrGUGOJSYWE
  (o. Piotr Koźlak CSsR)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. PIERWSZE CZYTANIE (Dn 13,41-62) Czytanie z Księgi proroka Daniela.
   Na wygnaniu w Babilonie zgromadzenie Izraela skazało na śmierć Zuzannę, fałszywie oskarżoną przez dwóch starców. Wtedy Zuzanna zawołała donośnym głosem: „Wiekuisty Boże, który poznajesz to, co jest ukryte, i wiesz wszystko, zanim się stanie. Ty wiesz, że złożyli fałszywe oskarżenie przeciw mnie. Oto umieram, chociaż nie uczyniłam nic z tego, o co mię ci złośliwie obwiniają”. A Pan wysłuchał jej głosu. Gdy ją prowadzono na stracenie, wzbudził Bóg świętego ducha w młodzieńcu imieniem Daniel. Zawołał on donośnym głosem: „Jestem czysty od jej krwi!” Cały zaś lud zwrócił się do niego, mówiąc: „Co oznacza to słowo, które wypowiedziałeś?” On zaś powstawszy wśród nich powiedział: „Czy tak bardzo jesteście nierozumni, synowie Izraela, że skazujecie córkę izraelską bez dochodzenia i pewności? Wróćcie do sądu, bo ci ją fałszywie obwinili”. Cały lud powrócił spiesznie. Starcy zaś powiedzieli: „Usiądź tu wśród nas i wyjaśnij nam, bo tobie dał Bóg przywilej starszeństwa!” Daniel powiedział do nich: „Oddzielcie ich, jednego daleko od drugiego, a osądzę ich”. Gdy zaś zostali oddzieleni od siebie, zawołał jednego z nich i powiedział do niego: „Zestarzałeś się w przewrotności, a teraz wychodzą na jaw twe grzechy, jakie poprzednio popełniałeś, wydając niesprawiedliwe wyroki. Potępiałeś niewinnych i uwalniałeś winnych, chociaż Pan powiedział: «Nie przyczynisz się do śmierci niewinnego i sprawiedliwego». Teraz więc, jeśli ją rzeczywiście widziałeś, powiedz, pod jakim drzewem widziałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś powiedział: „Pod lentyszkiem”. Daniel odrzekł: „Dobrze! Skłamałeś na swą własną zgubę. Już bowiem anioł Boży otrzymał od Boga wyrok na ciebie, by cię rozedrzeć na dwoje!” Odesławszy go rozkazał przyprowadzić drugiego i powiedział do niego: „Potomku kananejski, a nie judzki, piękność sprowadziła cię na bezdroża, a żądza uczyniła twe serce przewrotnym. Tak postępowaliście z córkami izraelskimi, one zaś bojąc się obcowały z wami. Córka judzka jednak nie zgodziła się na waszą nieprawość. Powiedz mi więc teraz, pod jakim drzewem spotkałeś ich obcujących ze sobą?” On zaś powiedział: „Pod dębem”. Wtedy Daniel powiedział do niego: „Dobrze! Skłamałeś i ty na swoją własną zgubę. Czeka bowiem anioł Boży z mieczem w ręku, by rozciąć cię na dwoje, by was wytępić!” Całe zgromadzenie zawołało głośno i wychwalało Boga, że ocala tych, co pokładają w Nim nadzieję. Zwrócili się następnie przeciw obu starcom, ponieważ Daniel wykazał na podstawie ich własnych słów nieprawdziwość oskarżenia. Postąpiono z nimi według miary zła, wyrządzonego przez nich bliźnim, zabijając ich według prawa Mojżeszowego. W dniu tym ocalono krew niewinną.

   PSALM RESPONSORYJNY (Ps 23,1-2ab.2c-3.4.5.6)
   Refren: Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną.
   Pan jest moim pasterzem: *
   niczego mi nie braknie,
   pozwala mi leżeć *
   na zielonych pastwiskach.

   Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, *
   orzeźwia moją duszę.
   Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach *
   przez wzgląd na swoją chwałę.

   Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, *
   zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
   Kij Twój i laska pasterska *
   są moją pociechą.

   Stół dla mnie zastawiasz *
   na oczach mych wrogów;
   namaszczasz mi głowę olejkiem, *
   kielich mój pełny po brzegi.

   Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną *
   przez wszystkie dni życia
   i zamieszkam w domu Pana *
   po najdłuższe czasy.

   Usuń

  2. EWANGELIA (J 8,1-11) Słowa Ewangelii według świętego Jana.
   Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?” Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?” A ona odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.

   Usuń
 3. O Panie: "Nic mnie nie trwoży, bo Ty jesteś ze mną." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Jezu, Tyś naszą obroną, prowadź, błogosław.
  An.

  OdpowiedzUsuń
 5. WTOREK 23.03.2015

  PIERWSZE CZYTANIE (Lb 21,4-9)
  Czytanie z Księgi Liczb.
  Od góry Hor szli Izraelici w kierunku Morza Czerwonego, aby obejść ziemię Edom; podczas drogi jednak lud stracił cierpliwość. I zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: „Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny”.
  Zesłał przeto Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi tak, że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: „Zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciwko tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże”. I wstawił się Mojżesz za ludem.
  Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: „Sporządź węża i umieść go na wysokim palu; wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu”. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu.

  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 102,2-3.16-18.19-21)
  Refren: Wysłuchaj, Panie, mojego wołania.

  Panie, wysłuchaj modlitwę moją, *
  a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
  Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza +
  w dniu mego utrapienia. *
  Nakłoń ku mnie Twego ucha, +
  w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj! *

  Poganie będą się bali imienia Pana, *
  a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
  bo Pan odbuduje Syjon +
  i ukaże się w swym majestacie, *
  przychyli się ku modlitwie opuszczonych +
  i nie odrzuci ich modłów. *

  Należy to spisać dla przyszłych pokoleń, *
  lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
  Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku, +
  popatrzył z nieba na ziemię, *
  aby usłyszeć jęki uwięzionych, +
  aby skazanych na śmierć uwolnić. *


  ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
  Ziarnem jest słowo Boże, siewcą zaś Chrystus;
  każdy, kto Go znajdzie, będzie trwał na wieki.

  Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.


  EWANGELIA (J 8,21-30)
  Słowa Ewangelii według świętego Jana.
  Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
  Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
  A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
  Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
  Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
  Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

  OdpowiedzUsuń
 6. "Idź w górę strumienia" - Redemptoryści na Wielki Post
  Wtorek V Tygodnia Wilekiego Postu: https://www.youtube.com/watch?v=IucnS6FKFpw
  (o. Andrzej Kukła CSsR)

  OdpowiedzUsuń
 7. "Panie, wysłuchaj modlitwę moją,
  a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.
  Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza
  w dniu mego utrapienia.
  Nakłoń ku mnie Twego ucha,
  w dniu, w którym Cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj! " Ewa

  OdpowiedzUsuń
 8. Czwartek, 26 marca 2015

  (Rdz 17,3-9)
  Abram padł na oblicze, a Bóg tak do niego mówił: Oto moje przymierze z
  tobą: staniesz się ojcem mnóstwa narodów. Nie będziesz więc odtąd
  nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, bo uczynię ciebie
  ojcem mnóstwa narodów. Sprawię, że będziesz niezmiernie płodny, tak
  że staniesz się ojcem narodów i pochodzić będą od ciebie królowie.
  Przymierze moje, które zawieram pomiędzy Mną a tobą oraz twoim
  potomstwem, będzie trwało z pokolenia w pokolenie jako przymierze
  wieczne, abym był Bogiem twoim, a potem twego potomstwa. I oddaję tobie i
  twym przyszłym potomkom kraj, w którym przebywasz, cały kraj Kanaan,
  jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. Potem Bóg rzekł do
  Abrahama: Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia,
  zachowujcie przymierze ze Mną.

  (Ps 105,4-9)
  REFREN: Pan Bóg pamięta w przymierzu swoim

  Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
  Synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  On, Pan, jest naszym Bogiem,
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
  przysiędze danej Izaakowi.

  (Ps 95, 8)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc Waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego

  (J 8,51-59)
  Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli
  kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego
  Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy - a Ty
  mówisz: Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki.
  Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł?
  I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli Ja
  sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec
  mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: Jest naszym
  Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go
  nie znam, byłbym podobnie jak wy - kłamcą. Ale Ja Go znam i słowa Jego
  zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój
  dzień - ujrzał /go/ i ucieszył się. Na to rzekli do Niego Żydzi:
  Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do
  nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się,
  Ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak
  ukrył się i wyszedł ze świątyni.

  Komentarz

  "Nie zazna śmierci na wieki" - to obietnica przerastająca
  ludzkie wyobrażenie. W pierwszym przymierzu życzliwość Boga była
  obiecana z pokolenia na pokolenie, w nurcie dziejów świata, który
  przemija. Teraz chwała Boga żyjącego staje się udziałem człowieka,
  wprowadzając go w wieczne błogosławieństwo, które nie przeminie.

  Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 146

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Czwartek: https://www.youtube.com/watch?v=UcCrJ7ijXUo

   Usuń
  2. "Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
   o Jego znakach, o wyrokach ust Jego." Ewa

   Usuń
 9. Rozważajcie o Panu i Jego potędze,
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  OdpowiedzUsuń
 10. https://www.youtube.com/watch?v=JzE6umJ69M4

  OdpowiedzUsuń