poniedziałek, 26 maja 2014

To warto wiedzieć

W kwietniu br. w Sejmie RP odbyło się glosowanie nad projektem ustawy zgłoszonym przez Wandę Nowicką dotyczącym wprowadzenia „wiedzy o seksualności człowieka” do szkół polskich. Projekt został odrzucony miażdżącą większością głosów. Można uznać to za duży sukces, ale nie można spocząć na laurach. Bo do szkół nieustannie wprowadzani są tzw. edukatorzy seksualni (np. z Grupy Edukatorów Seksualnych 'Ponton' lub z Nieformalnej grupy edukatorów seksualnych 'Nawigator'), którzy na zajęciach wpajają dzieciom i młodzieży różnobarwne treści związane ze Standardami Edukacji Seksualnej w Europie. (Myślę, że warto zapoznać się z profilami tych grup pseudoedukacyjnych, zanim podpisze się dziecku zgodę na udział w prowadzonych zajęciach). Wg. "Standardów..." placówki oświatowe od pierwszych lat przedszkolnych powinny wpajać dzieciom takie zachowania, jak: masturbacja, zabawa ciałem, techniki seksualne, petting. Polecam bardzo dobrą stronę stop-seksualizacji.pl. Znajdują się tam potrzebne informacje, filmy, książki, audycje, analizy prawne, a także ulotka, którą zamieszam obok (można ją powiększyć, wydrukować...). Z tej strony pochodzą poniższe fragmenty "Standardów...":

 "W części II: Matryca edukacji seksualnej (od str. 33 i dalej) 
znajdują się konkretne propozycje, odnośnie wiedzy, umiejętności oraz postaw dzieci i młodzieży, jakie powinny posiąść i wyrażać w odpowiednich grupach wiekowych. W prezentowanej matrycy dla grupy wiekowej 0-4 lat (str. 40 – 41), znajdujemy takie zalecenia: Radość i przyjemność z dotykania własnego ciała, masturbacja w okresie wczesnego dzieciństwa, odkrywanie własnego ciała i własnych narządów płciowych (...), wyrażanie własnych potrzeb, życzeń i granic, na przykład w kontekście „zabawy w lekarza”(...). Pozytywne nastawienie w stosunku do własnej płci biologicznej i społeczno-kulturowej (dobrze jest być dziewczynką lub chłopcem!). Prawo do badania nagości i ciała, do bycia ciekawym. Pomóż dziecku rozwijać ciekawość dotyczącą własnego ciała i ciał innych osób (str. 38-39).
(fot. stop-seksualizacji.pl)

Dla dzieci w wieku 4-6 lat przygotowano matrycę (str. 42–43), która utrwala powyższe zalecenia i rozszerza je:
Uczucia seksualne (bliskość, przyjemność, podniecenie) jako część ludzkich odczuć (powinny to być uczucia pozytywne; nie powinny zawierać przymusu czy powodować uczucie krzywdy).
Ponadto pojawiają się tu zalecenia indoktrynowania dzieci przedszkolnych odnośnie, jak ujmuje to ten dokument, różnych rodzajów związków, co stanowi wstęp do dalszej ich „edukacji", gdyż opiekunom maluchów przekazuje się następujące zalecenia: Przekaż informację na temat: Przyjaźń i miłość w stosunku do osób tej samej płci (…). Związki tej samej płci. Różne rodzaje związków (rodzinnych). Różne koncepcje rodziny. (…) Pomóż dziecku rozwijać: akceptację różnorodności, szacunek dla rożnych norm związanych z seksualnością (...).
Tak więc przedszkolaki powinny się masturbować oraz zapoznawać z możliwością tworzenia związków homoseksualnych w wieku, kiedy są na to zupełnie psychicznie nieprzygotowane.

Dla dzieci w wieku 6-9 lat, zaleca się kolejną matrycę (str. 44-45):
Seks w mediach (łącznie z Internetem). Zadowolenie i przyjemność z dotykania własnego ciała masturbacja/autostymulacja). Rożne metody antykoncepcji. Zrozumienie pojęcia „akceptowalne wspołżycie/seks” (odbywany za zgodą obu osób, dobrowolny, równy, stosowny do wieku i kontekstu, zapewniający szacunek dla samego siebie). Pozytywny wpływ seksualności na zdrowie i dobre samopoczucie. Choroby związane z seksualnością. Przemoc seksualna i agresja.

Dziecko, poniżej 9 roku życia, ma wiedzieć, czym jest antykoncepcja, seks, który promuje się jako ważny element zdrowia, podobnie jak ćwiczenia gimnastyczne, seks w mediach nie będzie już dla niego żadnym tabu. Nie ma tu ani słowa na temat głębokiej miłości dwojga ludzi, którzy chcą założyć trwałe małżeństwo i w nim przekazać życie, o które będą się troszczyć! Jest tylko przyjemność i seks. Nie mówi się o tym, jaki wpływ na dorosłe życie i relacje z drugim człowiekiem będzie miał ten rodzaj "edukacji". Jest to edukacja hedonistyczna i z całą pewnością można się spodziewać, że tak wyedukowane społeczeństwo stanie się klientelą przemysłu pornograficznego, antykoncepcyjnego i aborcyjnego.

Idąc dalej (str. 46 i 47) dzieci w wieku 9-12 lat mają wiedzieć, jakie są:
Objawy ciąży, ryzyko i konsekwencje seksu bez zabezpieczeń (nieplanowana ciąża). Skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych w przyszłości. Orientacja płciowa - zachowania seksualne młodych osob (rożnorodność zachowań seksualnych). Przyjemność, masturbacja, orgazm. Rożnice między tożsamością płciową i płcią biologiczną. Prawa seksualne zdefiniowane przez IPPF (International Planned Parenthood Federation - Międzynarodowa Federacja Planowanego Rodzicielstwa) i WAS (World Association for Sexual Health – Światowa Organizacja na rzecz Zdrowia Seksualnego)* oraz działanie zgodnie z tymi prawami i zobowiązaniami.
Dzieci, które ze względu na obowiązujący stan prawny w Polsce, nie mogą w żaden sposób być uczestnikami aktu płciowego, gdyż byłby to przypadek pedofilii, w myśl tego raportu powinny uczyć się skutecznie używać prezerwatyw (!) oraz znać swoje “prawa seksualne” zdefiniowne przez IPPF. Jest to sieć klinik aborcyjnych, które będą czerpać w przyszłości zyski z dziecięcej nieograniczonej aktywności seksualnej. Nie ma żadnych wzmianek o znaczeniu czystości przedmałżeńskiej, o wartości małżeństwa, wierności małżeńskiej, akcie małżeńskim jako wyrazie miłości i momencie przekazania życia, które należy chronić.

Na dalszych stronach raportu dowiadujemy się, że grupa wiekowa 12-15 lat zapoznawać się ma m.in. z takimi zagadnieniami jak:
Tożsamość płciowa i orientacja seksualna, w tym „coming out”/homoseksualizm. Umiejętność postępowania z rożnorodnymi/sprzecznymi emocjami, uczuciami i pragnieniami. Rożne rodzaje (przyjemnychnych/nieprzyjemnych) związków, rodzin i sposobów życia. Ryzykowne (seksualne) zachowania i ich następstwa [alkohol, leki, presja grupy rowieśniczej, prześladowanie (bullying), prostytucja, media. Umiejętność negocjowania i komunikowania się w celu uprawiania bezpiecznego i przyjemnego seksu. Odmówienie lub przerwanie nieprzyjemnego i niebezpiecznego kontaktu seksualnego. Uzyskanie i skuteczne stosowanie prezerwatyw i środków antykoncepcyjnych.
Należy zadać sobie pytanie: w jaki sposób prezentowane treści wpłyną na podejmowane decyzje tych dzieci? Epatowanie seksualnością, negocjowanie chęci lub odmowy stosunku płciowego – z pominięciem jakiejkolwiek wzmianki o wstrzemięźliwości seksualnej, w bezpośredni sposób namawia dzieci do podjęcia współżycia, na tym fakcie koncentrując ich uwagę. Co gorsza, do szkół w nachalny sposób wkracza reklama prezerwatyw oraz tabletek antykoncepcyjnych czy wczesnoporonnych! Choć jest poszechnienie znany fakt, że prezerwatywy nie chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową oraz, że tabletki antykoncepcyjne mają szereg skutków ubocznych rujnujących zdrowie kobiet.

Ostatnia grupa wiekowa 15+ poddana seksualizacji opanowuje tematy takie, jak:
Znajomość ciała, obraz ciała, modyfikowanie ciała. Klitoridektomia, czyli obrzezanie dziewcząt, obrzezanie chłopców, anoreksja, bulimia, błona dziewicza i jej odtwarzanie. Seks powiązany z wymianą dóbr ekonomicznych (prostytucja, seks w zamian za prezenty, posiłki, wspólne wyjścia, niewielkie sumy pieniędzy), pornografia, uzależnienie od seksu. Akceptacja faktu, że seksualność w różnych postaciach jest obecna we wszystkich grupach wiekowych. Zmiana możliwych negatywnych odczuć, odrazy i nienawiści wobec homoseksualizmu na akceptację rożnic seksualnych. Struktura rodziny i zmiany, małżeństwa z przymusu, homoseksualizm/biseksualizm/aseksualność, samotne rodzicielstwo. Przemoc seksualna. Przerywanie ciąży w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia kobiety, śmiertelność matek, zaburzenia seksualne. Umiejętność radzenia sobie ze sprzecznymi normami osobistymi (interpersonalnymi), wartościami w rodzinie i społeczeństwie.
Informacje z matrycy przewidziane dla tej grupy wiekowej nie pozostawiają już żadnych złudzeń. Nastolatka po inicjacji seksualnej, z pełną wiedzą o tym czym jest seks za pieniądze oraz jak odbudować błonę dziewiczą, ma iść w świat tak wyposażona w „wiedzę”, jednak pozbawiona jakichkolwiek wartości czy wsparcia rodziny. Będzie idelną klientką, napędzającą przemysł farmaceutyczny, aborcyjny, czytalniczką tzw. „prasy miłości”. Skutecznie będzie także w wieku buntu młodzieńczego walczyć z wartościami uznawanymi w rodzinie. W efekcie końcowym szkoła staje przeciwko rodzicom i ich wartościom, wbrew obowiązującemu prawu, które to rodzicom przyznaje przewodnią rolę w wychowywaniu dzieci.

Programy, które masowo powstają na skutek instrukcji zawartej w raporcie zalecają stosowanie coraz bardziej zaawansowanego oswajania dzieci z instrumentalnym traktowaniem swojego ciała, prezentowanie obrazów, rysunków, które mają charakter pornografii, zachęcanie do pozytywnego traktowania masturbacji, poznawanie w zbyt wczesnym dzieciństwie technik seksualnych, pettingu, seksu oralnego, instrumentalnego i pozbawionego jakiejkolwiek oceny traktowania intymności. Przebieranie chłopców za dziewczynki i na odwrót w celu oswajania z tzw. płcią kulturową i różnorodnością możliwości wyborów".

Na koniec zamieszczam list, o którego kolportaż proszą organizatorzy www.stop-seksualizacji.pl:

"Drodzy Przyjaciele,
z radością informujemy, że nasz krakowski projekt rozwija się prężnie.
Już około 80 osób zgłosiło chęć pracy w ramach inicjatywy "Stop
seksualizacji naszych dzieci". Obecnie szkolimy kolejnych wolontariuszy
i przygotowujemy materiały promocyjne - ulotki, plakaty, karty do
zbierania podpisów, płyty z prezentacją. Aby jednak nadać akcji właściwy
rozmach, potrzebujemy Waszej pomocy - tym razem finansowej. Nie trzeba
wiele: już 5 złotych to 50 wydrukowanych ulotek, szansa dotarcia z
informacją do 50 kolejnych osób. W tej chwili mamy już gotowych 20 000
ulotek, docelowo chcemy ich rozdać 100 000.
To już ostatnia prosta. Prosimy Was o symboliczne wsparcie. Dostaliśmy
już od Was wiele, ufamy, że i tym razem się nie zawiedziemy.
Wpłat prosimy dokonywać na konto:
53 1090 2590 0000 0001 2318 4581 koniecznie z tytułem wpłaty: STOP KRAKÓW

Z góry dziękujemy!
Organizatorzy akcji "Stop seksualizacji naszych dzieci"

I jeszcze jeden mail od tych samych adresatów:

"Koniecznie przeczytaj! adresowany do rodziców  e-book „Genderowa edukacja seksualna”
http://www.dlarodziny.net/projekt04/res/genderowa_edukacja_publikacja.pdf;
Polecamy. Inicjatywa "Stop seksualizacji naszych dzieci" Kraków"

3 komentarze:

 1. Jakże cenne informacje. Dziekuję.

  OdpowiedzUsuń
 2. Szok! Trzeba działać. Nie możemy się poddawać i nie reagować.
  Ania A.

  OdpowiedzUsuń
 3. Jest nadzieja! We Francji po protestach rodziców rząd ma podjąć decyzję o wycofaniu tego chorego programu ze szkół: http://gosc.pl/doc/2025590.Gender-we-Francji-Rzad-sie-waha
  Chwała Panu!

  OdpowiedzUsuń