środa, 29 maja 2013

Wystąpienie PFROŻ do Prezesa Rady Ministrów

Wystąpienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia (TUTAJ) do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie nacisków środowisk feministycznych i gejowskich (szczególnie na Ministerstwo Edukacji Narodowej), w kierunku wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia.            

 Warszawa 14 maja 2013 r.
Szanowny Pan DONALD TUSK
Prezes Rady Ministrów
W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 130 pozarządowych organizacji prorodzinnych, apelujemy do Pana Premiera i kierowanego przez Pana Rządu, o nie uleganie naciskom środowisk feministycznych i gejowskich, których celem jest wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia.


Strategia tych środowisk zmierza do:

1) Wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym (typu B) już od pierwszej klasy szkoły podstawowej:
http://www.wincentyelsner.pl/sites/default/files/ustawa_o_zmianie_ustawy_o_systemie_oswiaty_i_zmianie_niektorych_innych_ustaw.pdf
czy edukacji seksualnej w przedszkolach (o czym świadczy konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.rp.pl/artykul/1002779.html)
W tym celu środowiska te atakują sprawdzone i dobrze funkcjonujące wychowanie prorodzinne, obecne w programach szkolnych (typu A - wg klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Pediatrii) jako „wychowanie do życia w rodzinie”, które generalnie jest akceptowane przez rodziców i wychowawców.
Edukacja seksualna typu B wszędzie gdzie została wprowadzona powoduje zwiększenie liczby ciąż i aborcji u małoletnich, chorób przenoszonych droga płciową, źle przygotowuje do ról rodzicielskich. Np. stosowana w Szwecji od 1995 roku permisywna edukacja seksualna typu B przynosi zatrważające wyniki. W 9-milionowej Szwecji rejestruje się co roku wśród małoletnich uczennic około 7 tysięcy aborcji!

2) Rewizji podręczników szkolnych, głównie do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem „przedstawiania w nich problematyki LGBTQ i tzw. treści homofobicznych” (raport „Szkoła milczenia” na:www.spr.ogr.pl) oraz upowszechniania ideologii gender.

3) Żądania zmiany podstaw programowych, celem wprowadzenia problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego.

4) Wprowadzenia do edukacji ideologii gender, przy jednoczesnym eliminowaniu treści odzwierciedlających polską historię, tradycję, kulturę i religię.

5) Wykluczenia rzeczoznawców opiniujących podręczniki, mających krytyczny stosunek do ideologii gender - Ministerstwo Edukacji Narodowej już eliminuje z listy rzeczoznawców wielu zasłużonych pedagogów.

Wobec próby wprowadzenia treści deprawujących uczniów i pomijania praw rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców (art. 48. Konstytucji RP) wnosimy o utrzymanie dotychczasowej misji polskiej szkoły zagwarantowanej w Ustawie o systemie oświaty:

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich (…). System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zwracając się w tej sprawie do Pana Premiera liczymy na osobiste zaangażowanie w tej bardzo ważnej kwestii dotyczącej wychowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży.

Do wiadomości:
Środki masowego przekazu
Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), dr inż. Antoni Zięba (wiceprezes),Anna   Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban.

___________________________________

Inne wpisy w tym temacie na blogu:
______________________________________

Artykuły:
Niezalezna.pl: MEN chce uczyć dzieci o seksie i zaopatrywaniu się w antykoncepcję
Polonia Christiana: Genderrewolucja - Ks. Dariusz Oko
Rzeczpospolita. Lekcje seksu dla czterolatka
Rzeczpospolita:Tęczowy podręcznik
Fronda.pl: Homopropoaganda w szkołach, czyli zakazać poloneza
Niezależna.pl: "Lekcja równości" - nowy podręcznik do szkół

2 komentarze:

  1. Dobrze, ze są ruchy, które głośno sprzeciwiają się temu wszystkiemu. Też nie chcę, by ta edukacja seksualna dzieci weszła do szkól.

    OdpowiedzUsuń
  2. I live in the United States and do not speak Polish. I hope this can be translated. The world is turning into a scary place for our future generations. It is happening so quickly with strong force, and I do not know if it is going to stop. I continue to pray for the sake of our future generations, and for the sake of the Church.

    OdpowiedzUsuń