poniedziałek, 27 maja 2013

"Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności"

Dziś chciałabym zaproponować książkę Gabriele Kuby - "Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności" (TUTAJ). Uważam, że przeczytanie tej książki jest naszym obowiązkiem.

Recenzja Prof. dr. Roberta Spaemanna jest następująca:
"Globalna rewolucja seksualna, propagowana przez ONZ i Unię Europejską, wkradła się do polityki, instytucji władzy i placówek oświatowych. Tam stopniowo, za plecami opinii publicznej, zrodził się z niej ogromny program przekształcenia społeczeństwa, który burzy podstawy demokracji i przybiera coraz bardziej totalitarny kształt (...) Miejmy nadzieję, że ta książka – rzetelna, bezkompromisowa i daleka od „poprawności politycznej” analiza wdrażanej na naszych oczach globalnej rewolucji kulturowej – otworzy oczy i sumienia także odpowiedzialnym za politykę, Kościoły, kulturę i społeczeństwo, aby z przekonaniem stawali w obronie godności człowieka i opartego na niej systemu wartości.
Gabriele Kuby ma odwagę nazwać po imieniu zagrożenie naszej wolności przez antyludzkie ideologie (…). Tę książkę powinno przeczytać jak najwięcej ludzi, aby sobie uświadomili, co ich spotka, jeśli nie będą się bronili.

Gabriele Kuby był gościem specjalnym tegorocznej Majówki 2013 zorganizowanej przez CADR Kraków i DN (TUTAJ).
______________________________________

1) Inne wpisy w tym temacie na blogu:
Wystąpienie PFROŻ do Prezesa Rady Ministrów 

______________________________________

Polonia Christiana: Genderrewolucja - Ks. Dariusz Oko
Rzeczpospolita. Lekcje seksu dla czterolatka
Rzeczpospolita:Tęczowy podręcznik
Fronda.pl: Homopropoaganda w szkołach, czyli zakazać poloneza
Niezależna.pl: "Lekcja równości" - nowy podręcznik do szkół

_______________________________________


3) List od Pani Prof. UKSW, dr hab. Marii Ryś

(organizatorki konferencji na Uniwersytecie Krad. Stanisława Wyszyńskiego, pt: "Ludzka seksualność - piękno czy zagrożenie?")

"W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON, (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.
Gender - kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie - walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej z matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej (uznając ją jedynie za twór kulturowy). Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele,  dzięki pozyskaniu wielu działaczy wśród znaczących osób: polityków, psychologów, prawników, artystów.
Cel, jaki gender chce osiągnąć - demontaż rodziny -  wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży dzięki  wdrażaniu programów deprawujących, uzależniających.  Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształceni są aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną swoją zmasowana akcję.

 Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych  jest możliwa, ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych tego typu grup młodzieżowych, czy nie widziała używanych przez nich książek. 
Często szkoły, a nawet uczelnie, wysyłają edukatorom podziękowania nie mając świadomości, czego rzeczywiście  dotyczyła działalność edukatorów seksualnych w ramach przeprowadzonych przez nich zajęć.Te podziękowania są wykorzystywane przez nich jako rekomendacje do dalszej działalności.

Wprowadzane przed edukatorów  książki, rzekomo jako  „pomoce naukowe”, są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki te są wydawane przez Wydawnictwo Czarna Owca: "Wielka Księga Siusiaków", "Wielka Księga Cipek", "Duża Księga Aborcji" i są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych - PONTON (TUTAJ), JASKÓŁKA, NAWIGATOR (TUTAJ) - w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami, przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.

Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych”  jest wielką traumą dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną straszliwej deprawacji młodego pokolenia.  Podręczniki te uczą masturbacji jako pożądanej i powszechnie przez niemalże wszystkich stosowanej (rzekomo przez 97% osób), uderzają w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany nago na krzyżu, jako kobieta z narządami kobiecymi), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest tylko … bytem potencjalnym).

Fragmenty tych "pomocy naukowych" stosowanych w polskich szkołach można zobaczyć na stronach:
http://seksualnosc-kobiet.pl/moje_cialo/wielka_ksiega_cipek_fragmenty
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wielka_ksiega_siusiakow_czyli_co_empik_serwuje_dzieciom_116905.html
Duża księga aborcji dla dzieci:
http://merlin.pl/Duza-ksiazka-o-aborcji_Katarzyna-Bratkowska-Kazimiera-Szczuka/browse/product/1,881780.html
Warto poczytać fragmenty książki - są zamieszone na tej stronie:
http://merlin.pl/Duza-ksiazka-o-aborcji_Katarzyna-Bratkowska-Kazimiera-Szczuka/browse/product/1,881780.html#RECENZJE

Jednym  z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych PONTON jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji  seksualnej.
Z cała pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponuje  PONTON - młodzieżówka  ruchu Palikota i Nowickiej.

Jednak problem wychowania ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważny i każdy rodzic, nauczyciel, wychowawca - powinien postawić sobie pytanie: co - jako osoby odpowiedzialne za wychowanie młodego pokolenia - robimy w tym zakresie.
Takim forum wymiany myśli ma być konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.
 
W imieniu organizatorów:
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś"

___________________________________4) Wystąpienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Prezesa Rady Ministrów, 
w sprawie nacisków środowisk feministycznych i gejowskich (szczególnie na Ministerstwo Edukacji Narodowej), w kierunku wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia.            

Warszawa 14 maja 2013 r.

Szanowny Pan DONALD TUSK
Prezes Rady Ministrów

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 130 pozarządowych organizacji prorodzinnych, apelujemy do Pana Premiera i kierowanego przez Pana Rządu, o nie uleganie naciskom środowisk feministycznych i gejowskich, których celem jest wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia.

Strategia tych środowisk zmierza do:

1) Wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym (typu B) już od pierwszej klasy szkoły podstawowej:
http://www.wincentyelsner.pl/sites/default/files/ustawa_o_zmianie_ustawy_o_systemie_oswiaty_i_zmianie_niektorych_innych_ustaw.pdf
czy edukacji seksualnej w przedszkolach (o czym świadczy konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.rp.pl/artykul/1002779.html)
W tym celu środowiska te atakują sprawdzone i dobrze funkcjonujące wychowanie prorodzinne, obecne w programach szkolnych (typu A - wg klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Pediatrii) jako „wychowanie do życia w rodzinie”, które generalnie jest akceptowane przez rodziców i wychowawców.
Edukacja seksualna typu B wszędzie gdzie została wprowadzona powoduje zwiększenie liczby ciąż i aborcji u małoletnich, chorób przenoszonych droga płciową, źle przygotowuje do ról rodzicielskich. Np. stosowana w Szwecji od 1995 roku permisywna edukacja seksualna typu B przynosi zatrważające wyniki. W 9-milionowej Szwecji rejestruje się co roku wśród małoletnich uczennic około 7 tysięcy aborcji!

2) Rewizji podręczników szkolnych, głównie do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem „przedstawiania w nich problematyki LGBTQ i tzw. treści homofobicznych” (raport „Szkoła milczenia” na:www.spr.ogr.pl) oraz upowszechniania ideologii gender.

3) Żądania zmiany podstaw programowych, celem wprowadzenia problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego.

4) Wprowadzenia do edukacji ideologii gender, przy jednoczesnym eliminowaniu treści odzwierciedlających polską historię, tradycję, kulturę i religię.

5) Wykluczenia rzeczoznawców opiniujących podręczniki, mających krytyczny stosunek do ideologii gender - Ministerstwo Edukacji Narodowej już eliminuje z listy rzeczoznawców wielu zasłużonych pedagogów.

Wobec próby wprowadzenia treści deprawujących uczniów i pomijania praw rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców (art. 48. Konstytucji RP) wnosimy o utrzymanie dotychczasowej misji polskiej szkoły zagwarantowanej w Ustawie o systemie oświaty:

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich (…). System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zwracając się w tej sprawie do Pana Premiera liczymy na osobiste zaangażowanie w tej bardzo ważnej kwestii dotyczącej wychowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży.

Do wiadomości:
Środki masowego przekazu
Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), dr inż. Antoni Zięba (wiceprezes),Anna   Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban.

____________________________--

Inne:
 Grupa 'Ponton' deprawuje. Ministerstwo Edukacji umywa ręce
 Uniwersytety w szponach ideologii gender

8 komentarzy:

 1. Temat ogromnie ważny. Dzięki Alu za wpis. Co książki Gabriele Kuby - jestem w trakcie jej czytania. Wczoraj u Lisa był ksiądz Oko i pokazywał tę książkę:) - więc nawet pojawiła się w TVNie :). Mądrze i spokojnie mówił. Ksiądz Oko prosił (za pośrednictwem Frondy) o modlitwę za niego przed tym wystąpieniem. Modlitwa jest ogromnie potrzebna - za niego, za nas, o światło Ducha Świętego i prowadzenie przez Ducha Świętego.
  Ania A.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, książka rewelacyjna!

   Gabriele ma ogromną wiedzę w tym temacie.
   I oczy szeroko otwarte.

   Będę chciała systematyczne streszczać poszczególne rozdziały książki.

   Usuń
 2. O książce robi się coraz głośniej. I dobrze. Czy ktos z was ma link do spotkania ks. Oko u Tomasza Lisa?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę bardzo:

   http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/tomasz-lis-na-zywo/wideo/25022013/9983739

   Z tym, że rozmowa z ks. Oko rozpoczyna się w 20 minucie.

   Usuń
  2. Warto wysłuchać tej rozmowy.

   Szczególnie podobają mi się wypowiedzi
   o. Pawła Gużyńskiego.

   Bardzo dobrze została też ukazana
   próba manipulacji słowem przez panią Łepkowską -
   - próba wkładania przez Nią w usta o. Pawła słów,
   których nie wypowiedział.
   Na szczęście miał On na tyle siły,
   by zaoponować i to zdemaskować.

   Choć do pani Łepkowskiej to i tak
   zdaje się nie dotarło.
   Bo jak stwierdziła,
   skoro ona tak zrozumiała
   to znaczy, że ojciec tak właśnie powiedział...
   Absurd.

   Zestaw gości dobrany w proporcjach 3 przeciw 1
   (Kluzik-Rostowska-Łepkowska-Piróg vs ks. Oko).
   Ksiądz nie miał zatem najłatwiejszej sprawy.
   Szczególnie, gdy kobietki ruszały do akcji,
   momentami robił się niezły jazgot.

   Proszę o objęcie modlitwą
   ks. Oko, o. Gużyńskiego i im podobnych osób,
   które podejmują te tematy na tak szerokim i trudnym forum.
   By nie zabrakło im sił, mądrości, argumentacji.

   Usuń
 3. UWAGA!!! NIE OGLĄDAJ TEGO PÓŹNYM WIECZOREM!!! GROZI NIEPRZESPANĄ NOCĄ !!! Michał

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki za ostrzeżenie Michale!
   Co byśmy bez Ciebie zrobiły?... ;)

   Usuń
  2. Może jest przerażające to, o czym toczy się dyskusja i poziom niektórych uczestników (raczej uczestniczek) a także samego prowadzącego (ten zresztą z żadnymi standardami nie zwykł się liczyć). Ale warto program oglądnąć. Choćby po to, by mieć świadomość, co chcą w naszym kraju zrobić, jakie ustawy przepchnąć. No i modlić się, by nie zabrakło odważnych ludzi, którzy w naszym imieniu będą stawać na pierwszej linii frontu.

   Usuń