piątek, 17 maja 2013

Ogłoszenia niedzielne...

Ogłoszenia z tego tygodnia obejmują:
1) Marsz dla Życia i Rodziny w Krakowie - 26.05.2013r.
2) "Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu" /Ps 34,6/. Rekolekcje dla osób zranionych w dziedzinie seksualności - 07-09.05.2013r.,
3) "Ja potrzebuję Ciebie Tato! Naucz się być dobrym rodzicem. Ojcostwo dzisiaj. Powołanie, wyzwanie, zadanie" - 25.05.2013r.
4) "Z ciemności do światła". Wspólnotę Cenacolo,
5)  "Jezus na stadionie - uwielbienie Jezusa w Duchu Świętym z o. J. Bashaborą na Stadionie Narodowym" - 06. 07. 2013r,
5) "Ludzka seksualność - piękno czy zagrożenie?" - konferencja na UKSW pod patronatem Ks. Kard. K. Nycza - 08.06.2013r.
6) Wystąpienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Prezesa Rady Ministrów,

Aktualne są także poprzednie "Ogłoszenia niedzielne" (TUTAJ).

_____________________________________________________________

1) Marsz dla Życia i Rodziny w Krakowie (ogłoszenie Agnieszki G.)

26 maja pod hasłem "BROŃMY RODZINY!" ulicami Krakowa przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Będzie jednym z ponad stu marszy, które tego dnia odbędą się w miastach w całej Polsce (www.marsz.org). Jego uczestnicy zamanifestują przywiązanie do rodziny i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz wyruszy o godz. 10.00 z Placu Matejki i przejdzie trasą: ul. Szpitalna - Mały Rynek  - Sienna - Rynek Główny - Bracka - Franciszkańska - Filharmonia - Straszewskiego - Piłsudskiego -  Aleja 3 Maja.

Po zakończeniu marszu serdecznie zapraszamy na piknik rodzinny do Ogrodu Jordanowskiego, w ramach którego przygotowano cały szereg atrakcji! Wystąpi plejada gwiazd muzyki: Tadek Firma Solo, Arkadio, Kolah, YesKiezSirumem i inni. Przy tej okazji swoje świadectwa dadzą osoby zaangażowane w ruch pro-life. Na zainteresowanych czekać będą stoiska wydawnictw o tematyce rodzinnej oraz z muzyką chrześcijańską.

Choć marsz jest wydarzeniem afirmatywnym, to kontekst dla marszów w 2013 roku stanowi bardzo zła sytuacja demograficzna kraju. Obecnie pod względem dzietności Polska znajduje się na 211 miejscu wśród 222 państw, w których taka statystyka jest prowadzona. Prognozy wskazują, iż za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona! Dlatego też polska rodzina musi być szczególnie wspierana - nie zaś prześladowana jak to pokazuje głośna w Krakowie sprawa państwa Bajkowskich. W związku z powyższym maszerować będziemy pod hasłem "BROŃMY RODZINY!".

W minionym roku Ojciec Święty Benedykt XVI skierował list do organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny z błogosławieństwem i pozdrowieniami. Zapraszamy wszystkich przekonanych o wartości i znaczeniu rodziny w życiu osobistym i społecznym.

Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi! Niech każdy zabierze ze sobą gwizdki, dzwonki, piszczałki - wszystko, czym można hałasować. Nie zapomnij o flagach: narodowej, papieskiej i maryjnej. Bądźmy widoczni!

Spotkajmy się na Placu Matejki26 maja o godz. 10.00!

Komitet Organizacyjny Marszu dla Życia i Rodziny Kraków 2013
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
grzegorzmarsz@pch24.pl
www.marsz.org
Proszę przekazujcie tę wiadomość swoim znajomym


____________________________________________________________________

2) "Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu" /Ps 34,6/ (ogłoszenie Doroty Sz.)
Pod takim tytułem w dniach 7-9.06.2013r. pod Warszawą odbędą się niezwykłe rekolekcje dla osób ze zranieniami w dziedzinie seksualności - molestowanych, wykorzystanych seksualnie, ze skłonnościami homoseksualnymi, z kompleksami na tle własnej męskości lub kobiecości, uzależnionych od pornografii, masturbacji/onanizmu, kontaktów seksualnych, a także z innymi ranami na seksualności nie wymienionymi tutaj. Zranienie, z którym przyjeżdżasz pozostaje Twoją tajemnicą, rekolekcje nie zakładają dzielenia się tym na forum. Szczegóły na pakcie (adres, zapisy, osoby prowadzące).

____________________________________________________________________3) OJCOSTWO DZISIAJ POWOŁANIE, ZADANIE, WYZWANIE! (Ogłoszenie od Beatki K.)
Ja potrzebuję CIEBIE Tato! Naucz się być dobrym rodzicem. Spotkanie zorganizowane przez  Nowe Rodziny Ruchu Focolari dla małżonków, narzeczonych i młodzieży.
Z udziałem ekspertów: Piotr Domaradzki, Psychoterapeuta i trener Ośrodka Terapii i Leczenia Nerwic, Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej, Wojciech Szlagura, Psycholog kliniczny z doświadczeniem w zakresie organizacji  pomocy społecznej, interwencji kryzysowej, zarządzania i edukacji.
Program spotkania
10:00  Ojcostwo w świetle charyzmatu jedności,
ilustracja świadectwami życia
11:40  Kształtowanie “pełnego” ojcostwa,
rola ojca we wzrastaniu synów i córek 
13:00 Przerwa obiadowa 
14:00  Portret ojca – praca warsztatowa
15:40 Dialog z ekspertami, odpowiedzi na pytania
17:00  Msza Święta

Kiedy i gdzie
25 Maja 2013 r. (sobota)
Dobre Miejsce Katolickie Centrum Kultury, Warszawa, ul. Dewajtis 3

Zgłoszenia: wdubaniewicz@gmail.com; tel: 664 396 276, mwdubaniewicz@gmail.com; tel: 692 517 412
W zgłoszeniu należy podać: liczbę uczestników, obiadów i dzieci do opieki
Koszt:  15zł od osoby lub 20zł od rodziny. Obiad 16zł od osoby (opcjonalne).
Opieka dla dzieci uczestników zapewniona www.focolare.pl


______________________________________________________________________

4) Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

Ogłoszenia dla tych z Was, którzy znacie osoby borykające się z problemem narkomanii lub innych uzależnień.  
Wspólnota Cenacolo (TUTAJ) daje nadzieję!
85% osób, które trafiają do tych wspólnot na całym świecie,
wychodzi z nałogu.
To najwyższy wskaźnik ze wszystkich form pomocy narkomanom.

_____________________________________________________________________


5) Jezus na stadionie - uwielbienie Jezusa w Duchu Świętym z o. J. Bashaborą na Stadionie Narodowym (TUTAJ) - jedna z Dzielnych Niewiast ma do podarowania bilet na rekolekcje 6 lipca 2013 r. Osoba zainteresowana proszona jest o zgłoszenie tego na adres
 dzielne.niewiasty@redemptor.pl

_____________________________________________________________________6) Wystąpienie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie nacisków środowisk feministycznych i gejowskich (szczególnie na Ministerstwo Edukacji Narodowej), w kierunku wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia (ogłoszenie od Beaty K.)            

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych. Za swoja działalność w 2012 roku została uhonorowana Europejska Nagrodą Obywatelską

Warszawa 14 maja 2013 r.

Szanowny Pan DONALD TUSK
Prezes Rady Ministrów

W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, zrzeszającej 130 pozarządowych organizacji prorodzinnych, apelujemy do Pana Premiera i kierowanego przez Pana Rządu, o nie uleganie naciskom środowisk feministycznych i gejowskich, których celem jest wprowadzenie wielu ideologicznych zmian, będących realnym zagrożeniem dla wychowania i prawidłowego rozwoju młodego pokolenia.

Strategia tych środowisk zmierza do:

1) Wprowadzenia obowiązkowej edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym (typu B) już od pierwszej klasy szkoły podstawowej:
http://www.wincentyelsner.pl/sites/default/files/ustawa_o_zmianie_ustawy_o_systemie_oswiaty_i_zmianie_niektorych_innych_ustaw.pdf
czy edukacji seksualnej w przedszkolach (o czym świadczy konferencja współorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej: http://www.rp.pl/artykul/1002779.html)
W tym celu środowiska te atakują sprawdzone i dobrze funkcjonujące wychowanie prorodzinne, obecne w programach szkolnych (typu A - wg klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Pediatrii) jako „wychowanie do życia w rodzinie”, które generalnie jest akceptowane przez rodziców i wychowawców.
Edukacja seksualna typu B wszędzie gdzie została wprowadzona powoduje zwiększenie liczby ciąż i aborcji u małoletnich, chorób przenoszonych droga płciową, źle przygotowuje do ról rodzicielskich. Np. stosowana w Szwecji od 1995 roku permisywna edukacja seksualna typu B przynosi zatrważające wyniki. W 9-milionowej Szwecji rejestruje się co roku wśród małoletnich uczennic około 7 tysięcy aborcji!

2) Rewizji podręczników szkolnych, głównie do biologii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie pod kątem „przedstawiania w nich problematyki LGBTQ i tzw. treści homofobicznych” (raport „Szkoła milczenia” na:www.spr.ogr.pl) oraz upowszechniania ideologii gender.

3) Żądania zmiany podstaw programowych, celem wprowadzenia problematyki LGBTQ do nauczania szkolnego.

4) Wprowadzenia do edukacji ideologii gender, przy jednoczesnym eliminowaniu treści odzwierciedlających polską historię, tradycję, kulturę i religię.

5) Wykluczenia rzeczoznawców opiniujących podręczniki, mających krytyczny stosunek do ideologii gender - Ministerstwo Edukacji Narodowej już eliminuje z listy rzeczoznawców wielu zasłużonych pedagogów.

Wobec próby wprowadzenia treści deprawujących uczniów i pomijania praw rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców (art. 48. Konstytucji RP) wnosimy o utrzymanie dotychczasowej misji polskiej szkoły zagwarantowanej w Ustawie o systemie oświaty:

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich (…). System oświaty zapewnia w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. (Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Zwracając się w tej sprawie do Pana Premiera liczymy na osobiste zaangażowanie w tej bardzo ważnej kwestii dotyczącej wychowania i rozwoju dzieci oraz młodzieży.

Do wiadomości:
Środki masowego przekazu
Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
dr Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański (wiceprezes), dr inż. Antoni Zięba (wiceprezes),Anna   Dyndul (sekretarz), Maria Adamska-Kolupa, Jolanta Chytra, o. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Kowalewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Hana Wujkowska, Katarzyna Urban.

_______________________________________________________________________

7) LUDZKA SEKSUALNOŚĆ - PIĘKNO CZY ZAGROŻENIE? JAK KSZTAŁTOWAĆ PRAWIDŁOWE, WOLNE OD UZALEŻNIEŃ POSTAWY  WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA (komunikat od Ewy T.)

KONFERENCJA DLA  MŁODYCH LUDZI, RODZICÓW,  NAUCZYCIELI,  WYCHOWAWCÓW.
8 czerwca 2013 roku, Wstęp wolny, Patronat Honorowy: Ks. Krad. Kazimierz Nycz

AULA SCHUMANA UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE, ul. Wóycickiego 1/3

Program poniżej:

PROGRAM:
9.30 - Słowo wprowadzające
10.00 - Wychowanie seksualne a teologia ciała - O. Mirosław PILŚNIAK
10.30 - Seks a płeć - o fenomenie ludzkiej seksualności - Małgorzata WALASZCZYK
11.00 - Wielowymiarowe ujęcie ludzkiej seksualności w praktyce NAPROTECHNOLOGY Thomasa Hilgersa - Irena GROCHOWSKA
11.30 - Czy wszystko wiemy o in vitro? Marzena ZAJĄCZKOWSKA
12.00 – 12.30 – przerwa
12.30 – Wizja człowieka a koncepcje wychowania seksualnego - Ks. Marek DZIEWIECKI
13.15 - Edukacja seksualna typu A - Antoni ZIĘBA
14.00 - Skutki seksualizacji dzieci i młodzieży - Katarzyna STĘPKOWSKA
14.30 – 15.15 – przerwa obiadowa
15.15 - Rozmowy z dziećmi o seksualności – Paweł KRÓL
15.45 - Młodzież na rozdrożu - czyli o kształtowaniu charakteru i praktycznych umiejętnościach
życiowych - Katarzyna KRAWCZYK
16.15 - Archipelag Skarbów - jak odkrywać prawdę o ludzkiej seksualności – Edyta PIOTROWSKA, Przemysław CHOJNACKI
17.30 – Czego nie wiedzą rodzice, nauczyciele, wychowawcy o działalności edukatorów seksualnych (PONTON)? Czy to edukacja czy seksualizacja dzieci i młodzieży? Wprowadzenie do dyskusji - Maria RYŚ
19.15 KONCERT: Z POKOLENIA ORŁÓW JESTEŚMY
WYSTĄPIĄ: EWELINA SIEDLECKA – sopran, AGNIESZKA CYPRYK – skrzypce, PIOTR RACHOŃ - akompaniament

Czcigodni Księża, Siostry, Szanowni Państwo,
W związku z licznymi skargami zgłaszanymi przez rodziców dotyczącymi treści przekazywanych w czasie zajęć w szkole przez grupy edukatorów seksualnych PONTON, (młodzieżowe grupy gender), zaistniała pilna potrzeba zorganizowania sympozjum, które będzie poświęcone tej problematyce.
Gender - kiedyś skrycie, a dzisiaj już całkiem otwarcie - walczy z ideą małżeństwa, rodziny złożonej z matki i ojca oraz ich dzieci, z pojęciem płci biologicznej (uznając ją jedynie za twór kulturowy). Ideologii tej udało się osiągnąć bardzo wiele,  dzięki pozyskaniu wielu działaczy wśród znaczących osób: polityków, psychologów, prawników, artystów.
W grudniu Benedykt XVI nazwał ideologię gender o wiele większym zagrożeniem niż komunizm - gdyż wtedy społeczeństwa i narody  miały świadomość zagrożenia - dzisiaj w większości tej świadomości nie ma.
Cel, jaki gender chce osiągnąć - demontaż rodziny -  wiedzie poprzez uwiedzenie seksualne dzieci i młodzieży dzięki  wdrażaniu programów deprawujących, uzależniających.  Już na kilkunastu uczelniach w Polsce kształceni są aktywiści ruchu gender, którzy niedługo rozpoczną swoją zmasowana akcję.
 Deprawacyjna, oparta o manipulacje działalność edukatorów seksualnych  jest możliwa, ponieważ większość rodziców, wychowawców, nauczycieli, a nawet katechetów, nie słyszała o działalności PONTON-u i innych tego typu grup młodzieżowych, czy nie widziała używanych przez nich książek. 
Często szkoły, a nawet uczelnie, wysyłają edukatorom podziękowania nie mając świadomości, czego rzeczywiście  dotyczyła działalność edukatorów seksualnych w ramach przeprowadzonych przez nich zajęć.
Te podziękowania są wykorzystywane przez nich jako rekomendacje do dalszej działalności.
Wprowadzane przed edukatorów  książki, rzekomo jako  „pomoce naukowe”, są obsceniczne, wulgarne, uderzają w godność dzieci oraz w uczucia religijne. Książki te są wydawane przez Wydawnictwo Czarna Owca (Wielka Księga Siusiaków, Wielka Księga Cipek, Duża Księga Aborcji), i są promowane i wykorzystywane przez młodzieżowych edukatorów seksualnych - PONTON, JASKÓŁKA, NAWIGATOR - w ramach zajęć z dziećmi, z młodzieżą i ze studentami, przeprowadzanych w szkołach, placówkach wychowawczych, na uczelniach (także katolickich), a nawet w salkach parafialnych.
Korzystanie z tego typu „pomocy naukowych”  jest wielką traumą dla dorosłych, a co dopiero dla dzieci, staje się przyczyną straszliwej deprawacji młodego pokolenia.  Podręczniki te uczą masturbacji jako pożądanej i powszechnie przez niemalże wszystkich stosowanej (rzekomo przez 97% osób), uderzają w godność dzieci, wulgaryzują seksualność człowieka, ranią uczucia religijne (Matka Boża przedstawiana jest jako molestująca seksualnie małego Jezusa, a sam Pan Jezus jest przedstawiany nago na krzyżu, jako kobieta z narządami kobiecymi), uderzają w podstawowe normy moralne (dziecko przed narodzeniem jest tylko wtedy dzieckiem, gdy jest chciane, jeśli nie – jest tylko … bytem potencjalnym).
Fragmenty tych "pomocy naukowych" stosowanych w polskich szkołach można zobaczyć na stronach:
http://seksualnosc-kobiet.pl/moje_cialo/wielka_ksiega_cipek_fragmenty
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wielka_ksiega_siusiakow_czyli_co_empik_serwuje_dzieciom_116905.html
Duża księga aborcji dla dzieci:
http://merlin.pl/Duza-ksiazka-o-aborcji_Katarzyna-Bratkowska-Kazimiera-Szczuka/browse/product/1,881780.html
Warto poczytać fragmenty książki - są zamieszone na tej stronie:
http://merlin.pl/Duza-ksiazka-o-aborcji_Katarzyna-Bratkowska-Kazimiera-Szczuka/browse/product/1,881780.html#RECENZJE
Jednym  z zasadniczych argumentów edukatorów seksualnych PONTON jest podawanie informacji, iż osoby wierzące, a przede wszystkim hierarchia Kościoła jest przeciwko edukacji  seksualnej.
Z cała pewnością jest przeciwko takim formom, jakie proponuje  PONTON - młodzieżówka  ruchu Palikota i Nowickiej.
Jednak problem wychowania ku integracji ludzkiej seksualności w służbie miłości jest bardzo ważny i każdy rodzic, nauczyciel, wychowawca - powinien postawić sobie pytanie: co - jako osoby odpowiedzialne za wychowanie młodego pokolenia - robimy w tym zakresie.
Takim forum wymiany myśli ma być konferencja, na którą bardzo serdecznie zapraszamy.
 
W imieniu organizatorów:
prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś
______________________________________________________________________Kto może niech przekaże te wiadomości dalej. 
Są osoby, które na nie czekają...

Zachęcam również do otoczenia modlitwą uczestników tych spotkań, prowadzących i organizatorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz