niedziela, 30 sierpnia 2015

Słowo Boże na niedzielę - 30.08.2015

"Mojżesz powiedział do ludu izraelskiego: A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny. Bo któryż naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy? Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które ja wam dziś daję?" (Pwt 4,1-2.6-8).

Panie, Ty jesteś moim Bogiem, Ciebie pragnę słuchać. Twoje pouczenia są moją mądrością. Bądź uwielbiony.
(fot.nsj.diecezja.lublin.pl)(Ps 15,1-5)
REFREN: Prawy zamieszka w domu Twoim, Panie

Kto zamieszka na Twej górze świętej?
Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie
i mówi prawdę w swym sercu,
kto swym językiem oszczerstw nie głosi.

Kto nie czyni bliźniemu nic złego,
nie ubliża swoim sąsiadom,
kto za godnego wzgardy uważa złoczyńcę,
ale szanuje tego, kto się boi Pana.

Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystnej,
kto nie daje swych pieniędzy na lichwę
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu.
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

 (Jk 1,17-18.21b-22.27)
"Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. a przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.

(Jk 1,18)
Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli jakby
pierwocinami Jego stworzeń.

(Mk 7,1-8.14-15.21-23)
Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy
przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali
posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i
w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli
sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I /gdy wrócą/ z rynku,
nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
/zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie
kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i
uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji
starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? Odpowiedział im: Słusznie
prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud
czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście przykazanie
Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków
i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/. Potem przywołał
znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i
zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli,
nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota.

Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

14 komentarzy:

 1. "Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł"
  - dziękuję Panie za wszelkie dobro, które od Ciebie otrzymuję

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniedziałek, 31 sierpnia 2015

  (1 Tes 4,13-18)
  Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy
  umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają
  nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i
  zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
  wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my,
  żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy
  pomarli. Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i
  na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem
  my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na
  obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto
  wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami!

  (Ps 96,1.3-5.11-13)
  REFREN: Pan Bóg nadchodzi, aby sądzić ziemię

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

  Wielki jest Pan, godzien wielkiej chwały,
  budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
  Pan zaś stworzył niebiosa.

  Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
  niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
  Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
  niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

  Przed obliczem Pana, który się zbliża,
  który już się zbliża, by osądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie,
  a ludy według swej prawdy.

  (Łk 4,18)
  Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą
  nowinę.

  (Łk 4,16-30)
  Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał
  się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu
  księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce,
  gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie
  namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom
  głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
  wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę oddał
  słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione.
  Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma,
  któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym
  wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: Czy nie jest to
  syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie Mi to
  przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu w swojej
  ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I
  dodał: Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok nie jest mile widziany w
  swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za
  czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i
  sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz
  do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
  Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a
  żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa
  wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali Go z miejsca, wyrzucili
  Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było
  zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich oddalił
  się.

  Komentarz

  Możemy znać kogoś w taki sposób, który zamyka nas przed prawdziwym
  poznaniem. Gdy Jezus odwiedza swoje rodzinne miasto, jego mieszkańcy nie
  potrafią poznać Go w nowy sposób, to jest przez wiarę. Co więcej, gdy
  słyszą Jego upomnienie, oburzają się i wpadają w gniew, a tym samym
  coraz bardziej oddalają się od rozpoznania w Nim Mesjasza. Oddala się i
  sam Jezus. Powróci jednak w dniu ostatecznym, aby wskrzesić swoich
  sąsiadów i znajomych z Nazaretu, aby wskrzesić także nas lub porwać
  nas "na obłoki", jeśli Jego powrót nastąpi w czasie naszego
  życia. Naucz nas, Panie, rozpoznać czas Twojego nawiedzenia.

  O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 139

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "....zawsze będziemy z Panem" -Panie pragnę zawsze być z Tobą Ewa K....

   Usuń
 3. Wtorek, 1 września 2015

  Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

  (1 Tes 5,1-6.9-11)
  Nie potrzeba wam, bracia, pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem
  dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy.
  Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo - tak niespodzianie
  przyjdzie na nich zagłada, jak bóle na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy,
  bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby ów dzień miał was zaskoczyć
  jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami
  dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak
  inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ponieważ nie przeznaczył nas
  Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez
  Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi,
  czy umarli, razem z Nim żyli. Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i
  budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.

  (Ps 27,1.4.13-14)
  REFREN: W krainie życia ujrzę dobroć Boga

  Pan moim światłem i zbawieniem moim,
  kogo miałbym się lękać?
  Pan obrońcą mego życia,
  przed kim miałbym czuć trwogę?

  O jedno tylko proszę, o to zabiegam,
  żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu
  przez wszystkie dni życia.
  Abym kosztował słodyczy Pana,
  stale się radował Jego świątynią.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
  w krainie żyjących.
  Oczekuj Pana, bądź mężny,
  nabierz odwagi i oczekuj Pana.

  (Łk 7,16)
  Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój.

  (Łk 4,31-37)
  Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat.
  Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jego było pełne mocy. A był w
  synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on
  krzyczeć wniebogłosy; Och, czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
  Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus
  rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego! Wtedy zły duch rzucił go na
  środek i wyszedł z niego nie wyrządzając mu żadnej szkody. Wprawiło
  to wszystkich w zdumienie i mówili między sobą: Cóż to za słowo? Z
  władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą. I wieść
  o Nim rozchodziła się wszędzie po okolicy.

  Komentarz

  Bóg obiecał, że tak jak Jezus zmartwychwstał, również my powstaniemy
  z martwych. Zanim jednak to się stanie, musi być "pokorne kroczenie
  za Jego krzyżem". Taką drogą podążała dzisiejsza patronka, bł.
  Bronisława (ok.1200-1259), oraz inni święci. Wezwanie do pójścia za
  Chrystusem drogą krzyża jest wpisane w Dobrą Nowinę, którą z całą
  mocą przekazywali Apostołowie i nadal głosi Kościół. Na ile jesteśmy
  zdolni je zrozumieć i przyjąć? Na ile jesteśmy gotowi pójść za
  Panem, naśladując Go w niesieniu krzyża?

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 4

  OdpowiedzUsuń
 4. "Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Nie śpijmy przeto jak
  inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi! Ponieważ nie przeznaczył nas
  Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez
  Pana naszego Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy, czy żywi,
  czy umarli, razem z Nim żyli" - Panie dziękuję za to,że przeznaczyłeś mnie na osiągnięcie zbawienia Ewa K....

  OdpowiedzUsuń
 5. Środa, 2 września 2015

  (Kol 1,1-8)
  Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz, brat, do
  świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od
  Boga, Ojca naszego! Dzięki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa
  Chrystusa, zawsze, ilekroć modlimy się za was - odkąd usłyszeliśmy o
  waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla
  wszystkich świętych - z powodu nadziei /nagrody/ odłożonej dla was w
  niebie. O niej to już przedtem usłyszeliście dzięki głoszeniu prawdy -
  Ewangelii, która do was dotarła. Podobnie jak jest na całym świecie,
  tak również i u was, owocuje ona i rośnie od dnia, w którym
  usłyszeliście i poznali łaskę Boga w /jej/ prawdzie według tego, jak
  nauczyliście się od umiłowanego współsługi naszego Epafrasa. Jest on
  wiernym sługą Chrystusa zastępującym nas; on też nam ukazał waszą
  miłość w Duchu.

  (Ps 52,10-11)
  REFREN: Ufam na wieki łaskawości Boga

  Ja zaś jak oliwka kwitnąca w domu Bożym,
  na wieki zaufam łaskawości Boga.
  Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił,
  polegał na Twym imieniu,
  ponieważ jest dobre dla ludzi oddanych Tobie.

  (Łk 4,18)
  Pani posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
  wolność.

  (Łk 4,38-44)
  Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A
  wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On
  stanąwszy nad nią rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też
  wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli
  cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na
  każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy
  wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży! Lecz On je gromił i
  nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z
  nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały
  Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził
  od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić
  Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany. I
  głosił słowo w synagogach Judei.

  Komentarz

  Sercem dzisiejszej liturgii słowa jest modlitwa Chrystusa o zaraniu dnia.
  Jezus opuszcza na chwilę potrzebujących Go ludzi, aby dziękować za
  dzieła dokonane minionego dnia, a zarazem podjąć nową misję. Udaje
  się w "miejsce pustynne", aby być tylko z Ojcem. Dzięki
  zażyłej z Nim więzi może skutecznie nieść orędzie Ewangelii. Każda
  Eucharystia jest - jak modlitwa Jezusa - dziękczynieniem i posłaniem.

  S. Maria Elia i ks. Wojciech Skóra MIC, "Oremus" wrzesień 2001,
  s. 21

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił" - Ewa K....

   Usuń
 6. Czwartek, 3 września 2015

  Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

  (Kol 1,9-14)
  Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się
  modlić i prosić /Boga/, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w
  całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w
  sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich
  dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego
  chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ wszelkiego rodzaju
  cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was
  uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił
  nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego
  Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.

  (Ps 98,2-6)
  REFREN: Pan Bóg okazał ludziom swe zbawienie

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwiękach rogu,
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  (Mt 4,19)
  Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi.

  (Łk 5,1-11)
  Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał
  nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu;
  rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi,
  która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu.
  Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
  Szymona: Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! A Szymon
  odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili.
  Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak
  wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc
  na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
  podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
  Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: Odejdź ode
  mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I jego bowiem, i wszystkich jego
  towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak
  również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami
  Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi
  będziesz łowił. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko
  i poszli za Nim.

  Komentarz

  Papież Grzegorz Wielki (540-604) jest jednym z największych świętych i
  Ojców Kościoła zachodniego. Przyczynił się do wzrostu jedności
  Kościoła, zreformował liturgię, ujednolicając i upowszechniając
  obrządek rzymski, pozostawił po sobie liczne pisma, czytane i komentowane
  do dziś. On również - jeszcze nim został papieżem - zapoczątkował
  praktykę tzw. Mszy gregoriańskich za zmarłych. Pomimo wielkich dokonań
  był człowiekiem bardzo pokornym. Na początku swego pontyfikatu nadał
  sobie tytuł (używany przez papieży do dziś): "sługa sług
  Bożych"; pozostał mu wierny w praktyce do samego końca,
  pozwalając, by sam Chrystus działał w nim i przez niego dla zbawienia
  ludzi.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" wrzesień 2003, s. 11

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi" - Panie chcę iść za Tobą Ewa K.....

   Usuń
 7. Piątek, 4 września 2015

  (Kol 1,15-20)
  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego
  stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i
  to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania,
  czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało
  stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest
  Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród
  umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem
  /Bóg/, aby w Nim zamieszkała cała Pełnia, i aby przez Niego znów
  pojednać wszystko z sobą: przez Niego - i to, co na ziemi, i to, co w
  niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.

  (Ps 100,1-5)
  REFREN: Stańcie z radością przed obliczem Pana

  Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie,
  służcie Panu z weselem!
  Stawajcie przed obliczem Pana
  z okrzykami radości.

  Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
  On sam nas stworzył,
  jesteśmy Jego własnością,
  Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

  W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem,
  z hymnami w Jego przedsionki,
  chwalcie i błogosławcie Jego imię.
  Albowiem Pan jest dobry,
  Jego łaska trwa na wieki,
  a Jego wierność przez pokolenia.

  (J 8,12)
  Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał
  światło życia.

  (Łk 5,33-39)
  Wówczas oni rzekli do Niego: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły
  odprawiają, tak samo uczniowie faryzeuszów; Twoi zaś jedzą i piją.
  Jezus rzekł do nich: Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu,
  dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas kiedy zabiorą im pana
  młodego, i wtedy, w owe dni, będą pościli. Opowiedział im też
  przypowieść: Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co
  oderwie od nowego; w przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie
  nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych
  bukłaków; w przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo
  wycieknie, i bukłaki się zepsują. Lecz młode wino należy wlewać do
  nowych bukłaków. Kto się napił starego wina, nie chce potem młodego -
  mówi bowiem: Stare jest lepsze.

  Komentarz

  Potrzebujemy nawrócenia. Zmiany bukłaków naszych przyzwyczajeń,
  grzechów, z którymi tak się zżyliśmy, że często nawet ich nie
  zauważamy. Dawny styl życia nie wytrzyma konfrontacji z życiodajną
  siłą Ewangelii. Jeśli chcemy iść za Jezusem, musimy umrzeć dla
  grzechu i radykalnie zmienić swoje życie, a siłę do wytrwania czerpać
  z Eucharystii. Każda Komunia święta to życie łaski Bożej w nas, to
  czas wesela, obecności Pana Młodego. Z wdzięcznością korzystajmy z
  tego wielkiego daru Boga.

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 20

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia." - Panie chcę iść za Tobą Ewa

   Usuń
 8. Sobota, 5 września 2015

  (Kol 1,21-23)
  Was, którzy byliście niegdyś obcymi /dla Boga/ i /Jego/ wrogami przez
  sposób myślenia i wasze złe czyny, teraz znów pojednał w doczesnym
  Jego ciele przez śmierć, by stawić was wobec siebie jako świętych i
  nieskalanych, i nienagannych, bylebyście tylko trwali w wierze -
  ugruntowani i stateczni - a nie chwiejący się w nadziei /właściwej dla/
  Ewangelii. Ją to posłyszeliście głoszoną wszelkiemu stworzeniu, które
  jest pod niebem - jej sługą stałem się ja, Paweł.

  (Ps 54,3-4.6.8)
  REFREN: Bóg podtrzymuje całe moje życie

  Wybaw mnie, Boże, w imię swoje,
  mocą swoją broń mojej sprawy.
  Boże, słuchaj mojej modlitwy,
  nakłoń ucha na słowo ust moich.

  Oto mi Bóg dopomaga,
  Pan podtrzymuje me życie.
  Będę Ci chętnie składać ofiarę
  i sławić Twe dobre imię.

  (J 14,6)
  Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej
  jak tylko przeze Mnie.

  (Łk 6,1-5)
  W pewien szabat przechodził wśród zbóż, a uczniowie zrywali kłosy i,
  wykruszając je rękami, jedli. Na to niektórzy z faryzeuszów mówili:
  Czemu czynicie to, czego nie wolno czynić w szabat? Wtedy Jezus rzekł im
  w odpowiedzi: Nawet tegoście nie czytali, co uczynił Dawid, gdy był
  głodny on i jego ludzie? Jak wszedł do domu Bożego i wziąwszy chleby
  pokładne, sam jadł i dał swoim ludziom? Chociaż samym tylko kapłanom
  wolno je spożywać. I dodał: Syn Człowieczy jest panem szabatu.

  Komentarz

  Dla Chrystusa najważniejszy jest człowiek, a nie litera Prawa. Prawo
  wyznacza jedynie kierunek drogi. Wypełnianie go świadczy o dojrzałości
  człowieka, o zrozumieniu konieczności istnienia pewnych obiektywnych
  zasad postępowania, dotyczących wszystkich ludzi czy jakiejś
  społeczności. Jezus nie zniósł Prawa, lecz ponad nie postawił
  miłość jako normę nadrzędną. Kiedy On w nas żyje, kiedy pozwalamy
  się prowadzić Jego miłości, wiemy, jak postępować. Jego słowo
  wskazuje nam drogę.

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 24

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Oto mi Bóg dopomaga,
   Pan podtrzymuje me życie." - Panie dziękuję za pomoc Ewa

   Usuń
 9. Niedziela, 6 września 2015

  XXIII niedziela zwykła

  (Iz 35,4-7a)
  Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto -
  pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy
  przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy
  wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje
  wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w
  pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.

  (Ps 146,6c-10)
  REFREN: Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

  On wiary dochowuje na wieki,
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
  chlebem karmi głodnych,
  wypuszcza na wolność uwięzionych.

  Pan przywraca wzrok ociemniałym,
  Pan dźwiga poniżonych,
  Pan kocha sprawiedliwych,
  Pan strzeże przybyszów.

  Ochrania sierotę i wdowę,
  lecz występnych kieruje na bezdroża,
  Pan króluje na wieki,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

  (Jk 2,1-5)
  Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego
  nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie
  człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył
  także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
  odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś
  powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie
  czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
  Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego
  świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego
  tym, którzy Go miłują?

  (Mt 4,23)
  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród
  ludu.

  (Mk 7,31-37)
  Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
  Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu
  głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął
  go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną
  dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
  Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
  języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał
  im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
  to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko.
  Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

  OdpowiedzUsuń