niedziela, 16 sierpnia 2015

Słowo Boże na niedzielę - 16.08.2015

Mądrość zbudowała sobie dom i wyciosała siedem kolumn, nabiła zwierząt, namieszała wina i stół zastawiła. Służące wysłała, by wołały z wyżynnych miejsc miasta: Prostaczek niech do mnie tu przyjdzie. Do tego, komu brak mądrości, mówiła: Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie wino, które zmieszałam. Odrzućcie głupotę i żyjcie, chodźcie drogą rozwagi! (Prz 9,1-6).

Boże, źródło mądrości, napełniaj nas obficie.
(fot.nsj.diecezja.lublin.pl)(Ps 34,2-3.10-15)
REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem,
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Bójcie się Pana wszyscy Jego święci,
ci, co się Jego boją, nie zaznają biedy.
Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
szukającym Pana niczego nie zabraknie.

Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
będę was uczył bojaźni Pańskiej.
Kim jest ten człowiek, co pożąda życia
i długich dni pragnie, by się nimi cieszyć?

Powściągnij swój język od złego,
a wargi swoje od kłamstwa.
Od zła się odwróć, czyń dobrze,
szukaj pokoju i dąż do niego.

(Ef 5,15-20)
Baczcie pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto
nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. A nie
upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale
napełniajcie się Duchem, przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i
hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w
waszych sercach. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana
naszego Jezusa Chrystusa!

(J 6,56)
Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

(J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z
nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem,
który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc
między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do
spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto
spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję
przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To
jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który
jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył
na wieki.


22 komentarze:

 1. Poniedziałek, 17 sierpnia 2015

  Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

  (Sdz 2,11-19)
  Synowie Izraela czynili to, co złe w oczach Pana i służyli Baalom.
  Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi
  egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów
  sąsiednich. Oddawali im pokłon i drażnili Pana. Opuścili Pana i
  służyli Baalowi i Asztartom. Wówczas zapłonął gniew Pana przeciwko
  Izraelitom, tak że wydał ich w ręce ciemiężców, którzy ich złupili,
  wydał ich na łup nieprzyjaciół, którzy ich otaczali, tak że nie mogli
  im się oprzeć. We wszystkich ich poczynaniach ręka Pana była przeciwko
  nim na ich nieszczęście, jak to Pan przedtem im zapowiedział i jak im
  poprzysiągł. I tak spadł na nich ucisk ogromny. Wówczas Pan wzbudził
  sędziów, by wybawili ich z ręki tych, którzy ich uciskali. Ale i
  sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali nierząd z innymi bogami,
  oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich
  przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.
  Kiedy zaś Pan wzbudzał sędziów dla nich, Pan był z sędzią i
  wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół, póki żył sędzia. Pan bowiem
  litował się, gdy jęczeli pod jarzmem swoich ciemiężców i
  prześladowców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i czynili
  jeszcze gorzej niż ich przodkowie. Szli za cudzymi bogami, służyli im i
  pokłon im oddawali, nie wyrzekając się swych czynów ani drogi
  zatwardziałości.

  (Ps 106,34-37.39-40.43-44)
  REFREN: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi

  Izraelici nie wytracili pogan,
  jak im to Pan nakazał.
  Ale zmieszali się z poganami
  i nauczyli się ich uczynków.

  Poczęli czcić ich bałwany,
  które stały się dla nich pułapką.
  I składali w ofierze swych synów
  i swoje córki złym duchom.

  Splamili się swymi czynami
  i dopuścili się wiarołomstwa przez swoje występki.
  Gniew Pana zapłonął przeciw Jego ludowi,
  aż poczuł wstręt do własnego dziedzictwa.

  Uwalniał ich wiele razy,
  oni zaś buntowali się przeciw Jego zamysłom.
  Lecz wejrzał na ich utrapienie,
  wysłuchał ich modlitwy.

  (Mt 5,3)
  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
  niebieskie.

  (Mt 19,16-22)
  Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co
  dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu:
  Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz
  osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go: Które? Jezus
  odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie
  zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak
  siebie samego! Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego,
  czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być
  doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz
  miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Gdy młodzieniec
  usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tu znajdziemy informację o dzisiejszym patronie św. Jacku, dominikaninie
   http://gosc.pl/doc/2647376.Najslawniejszy-slowianski-swiety
   Polecam

   Usuń
 2. To odnośnie mądrości;)
  http://www.fronda.pl/a/kobiety-u-maryi-w-piekarach-slaskich-arcybiskup-kobiety-dziekujemy-za-wasza-madrosc,55529.html

  OdpowiedzUsuń
 3. Panie - " czego mi jeszcze brakuje? ..... Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 18 sierpnia 2015

  (Sdz 6,11-24a)
  Oto przyszedł Anioł Pana i usiadł pod terebintem w Ofra, które
  należało do Joasza z rodu Abiezera. Gedeon, syn jego, młócił na
  klepisku zboże, aby je ukryć przed Madianitami. I ukazał mu się Anioł
  Pana. Pan jest z tobą - rzekł mu - dzielny wojowniku! Odpowiedział mu
  Gedeon: Wybacz, panie mój! Jeżeli Pan jest z nami, skąd pochodzi to
  wszystko, co się nam przydarza? Gdzież są te wszystkie dziwy, o których
  opowiadają nam ojcowie nasi, mówiąc: Czyż Pan nie wywiódł nas z
  Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Pan
  zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego: Idź z tą siłą, jaką
  posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie Ja ciebie
  posyłam? Wybacz, Panie mój! - odpowiedział Mu - jakże wybawię Izraela?
  Ród mój jest najbiedniejszy w pokoleniu Manassesa, a ja jestem ostatni w
  domu mego ojca. Pan mu odpowiedział: Ponieważ Ja będę z tobą, pobijesz
  Madianitów jak jednego męża. Odrzekł Mu na to: Jeżeli darzysz mnie
  życzliwością, daj mi jakiś znak, że to Ty mówisz ze mną. Nie oddalaj
  się stąd, proszę Cię, aż wrócę do Ciebie. Przyniosę moją ofiarę i
  położę ją przed Tobą. A On na to: Poczekam tu, aż wrócisz. Gedeon
  oddaliwszy się przygotował koźlę ze stada, a z jednej efy mąki
  przaśne chleby. Włożył mięso do kosza, a polewkę do garnuszka i
  przyniósł to do Niego pod terebint i ofiarował. Wówczas rzekł do niego
  Anioł Pana: Weź mięso i chleby przaśne, połóż je na tej skale, a
  polewkę rozlej. Tak uczynił. Wówczas Anioł Pana wyciągnął koniec
  laski, którą trzymał w swym ręku, dotknął nią mięsa i chlebów
  przaśnych i wydobył się ogień ze skały. Strawił on mięso i chleby
  przaśne. Potem zniknął Anioł Pana sprzed jego oczu. Zrozumiał Gedeon,
  że to był Anioł Pana, i rzekł: Ach, Panie, Panie mój! Oto Anioła Pana
  widziałem twarzą w twarz! Rzekł do niego Pan: Pokój z tobą! Nie bój
  się niczego! Nie umrzesz. Gedeon zbudował tam ołtarz dla Pana i nazwał
  go "Pan jest pokojem".

  (Ps 85,9.11-14)
  REFREN: Pan głosi pokój swojemu ludowi

  Będę słuchał tego,
  co mówi Pan Bóg:
  oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim,
  którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.

  Łaska i wierność spotkają się ze sobą,
  ucałują się sprawiedliwość i pokój.
  Wierność z ziemi wyrośnie,
  a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

  Pan sam obdarzy szczęściem,
  a nasza ziemia wyda swój owoc.
  Przed Nim będzie kroczyć sprawiedliwość,
  a śladami Jego kroków zbawienie.

  (2 Kor 8,9)
  Jezus Chrystus, będąc bogatym, dla was stał się ubogim, aby was swoim
  ubóstwem ubogacić.

  (Mt 19,23-30)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z
  trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam:
  Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
  wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili
  się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na
  nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe.
  Wtedy Piotr rzekł do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za
  Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę,
  powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym
  tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na
  dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla
  mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub
  pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś
  pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.

  Komentarz

  Gedeon doświadcza przemieniającej mocy słowa Bożego, które napełnia
  go pokojem. Usuwa z jego serca lęk o własne życie i obawę o to, jak
  może on przyczynić się do wybawienia własnego narodu z opresji. Słowo
  Pana otwiera przed Gedeonem drogę, która wcześniej wydawała się
  niemożliwa do przebycia. Boża moc ukryta w Słowie także nas uwalnia od
  złudzeń i pozwala nam iść wąską ścieżką do Królestwa, gdzie wielu
  pierwszych okazuje się ostatnimi, a wielu ostatnich pierwszymi.

  O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 82

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Pan głosi pokój swojemu ludowi" - potrzebuję Panie Twojego pokoju, potrzebuję Ciebie

   Usuń
  2. "Będę słuchał tego,
   co mówi Pan Bóg"
   - chcę słuchać Ciebie, chcę chodzić Twoimi drogami Boże mój i Królu

   Usuń
  3. "Pan sam obdarzy szczęściem," - dziękuję Ci Panie za Twoją obecność w moim życiu, bez niej nie ma dla mnie szczęścia. Oddaję Ci moje wizje szczęścia dla mnie

   Usuń
  4. Pan jest z tobą" - dziękuję za to , że jesteś ze mną Ewa

   Usuń
 5. "Pan jest pokojem". Ty Panie jesteś moim pokojem. Oddaję Ci moje zaniepokojone serce, ucisz moja burzę

  OdpowiedzUsuń
 6. Środa, 19 sierpnia 2015

  (Sdz 9,6-15)
  Wszyscy możni miasta Sychem oraz cały gród Millo zgromadzili się i
  przyszedłszy pod dąb gdzie stała stela w Sychem, ogłosili Abimeleka
  królem. Doniesiono o tym Jotamowi, którzy poszedłszy, stanął na
  szczycie góry Garizim, a podniósłszy głos, tak do nich wołał:
  Posłuchajcie mnie, możni Sychem, a Bóg usłyszy was także. Zebrały
  się drzewa, aby namaścić króla nad sobą. Rzekły do oliwki: Króluj
  nad nami! Odpowiedziała im oliwka: Czyż mam się wyrzec mojej oliwy,
  która służy czci bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad
  drzewami? Z kolei zwróciły się drzewa do drzewa figowego: Chodź ty i
  króluj nad nami! Odpowiedziało im drzewo figowe: Czyż mamy się wyrzec
  mojej słodyczy i wybornego mego owocu, aby pójść i kołysać się ponad
  drzewami? Następnie rzekły drzewa do krzewu winnego: Chodź ty i króluj
  nad nami! Krzew winny im odpowiedział: Czyż mam się wyrzec mojego soku,
  rozweselającego bogów i ludzi, aby pójść i kołysać się ponad
  drzewami? Wówczas rzekły wszystkie drzewa do krzewu cierniowego: Chodź
  ty i króluj nad nami! Odpowiedział krzew cierniowy drzewom: Jeśli
  naprawdę chcecie mnie namaścić na króla, chodźcie i odpoczywajcie w
  moim cieniu! A jeśli nie, niech ogień wyjdzie z krzewu cierniowego i
  spali cedry libańskie.

  (Ps 21,2-7)
  REFREN: Król się weseli z Twej potęgi, Panie

  Panie, król się weseli z Twojej potęgi
  i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy.
  Spełniłeś pragnienie jego serca
  i nie odmówiłeś błaganiom warg jego.

  Bo pomyślne błogosławieństwo wcześniej nań zesłałeś,
  szczerozłotą koronę włożyłeś mu na głowę.
  Prosił Ciebie o życie, Ty go obdarzyłeś
  długimi dniami na wieki i na zawsze.

  Wielka jest chwała dzięki Twej pomocy,
  ozdobiłeś go dostojeństwem i blaskiem.
  Boś go błogosławieństwem uczynił na wieki,
  napełniłeś go radością Twojej obecności.

  (Hbr 4,12)
  Żywe bowiem jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i
  myśli serca.

  (Mt 20,1-16a)
  Jezus opowiedział swoim uczniom następującę przypowieść: Królestwo
  niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem,
  aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o
  denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny
  trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do
  nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni
  poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak
  samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych
  stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?
  Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do
  winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego
  rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od
  ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i
  otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej
  dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw
  gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a
  zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na
  to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o
  denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i
  temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze
  swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak
  ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

  Komentarz

  Gospodarz co kilka godzin wychodzi na poszukiwanie robotników. Może
  spotka tych, którzy - jak syn marnotrawny - powracając ze skomplikowanych
  dróg życia, pozwolą się odnaleźć i zaprowadzić do winnicy? W swojej
  dobroci Pan zrównuje tych, którzy pracowali tylko ostatnią godzinę, z
  tymi, którzy pracowali od rana. Czy to jest niesprawiedliwość? A może
  łaską jest pracować od rana w winnicy? Bo mimo spiekoty dnia ta winnica
  jest właśnie domem, w którym słudzy stają się przybranymi dziećmi.

  O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 86

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Panie dziękuję, że stale wołasz mnie do Swojej winnicy - Ewa

   Usuń
 7. Czwartek, 20 sierpnia 2015

  Wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

  (Sdz 11,29-39a)
  Duch Pana był nad Jeftem, który przebiegał dzielnice Gileadu i
  Manassesa, przeszedł przez Mispa w Gileadzie, z Mispa w Gileadzie ruszył
  przeciwko Ammonitom. Jefte złożył też ślub Panu: Jeżeli sprawisz, że
  Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto (pierwszy) wyjdzie od
  drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami,
  będzie należał do Pana i złożę z niego ofiarę całopalną. Wyruszył
  więc Jefte przeciw Ammonitom zmuszając ich do walki i Pan wydał ich w
  jego ręce. Rozgromił ich na przestrzeni od Aroeru aż do okolic Minnit,
  co stanowi dwadzieścia miast, i dalej aż do Abel-Keramim. Była to
  klęska straszna. Ammonici zostali poniżeni przez Izraela. Gdy potem
  wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na
  spotkanie, tańcząc przy dźwiękach bębenków, a było to dziecko
  jedyne; nie miał bowiem prócz niej ani syna, ani córki. Ujrzawszy ją
  rozdarł swe szaty mówiąc: Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz!
  Tyś też wśród tych, co mnie martwią! Oto bowiem nierozważnie
  złożyłem Panu ślub, którego nie będę mógł odmienić!
  Odpowiedziała mu ona: Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu, uczyń ze mną
  zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan pozwolił ci
  dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach! Nadto rzekła do swego ojca:
  Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam
  się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo. Idź! -
  rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła
  więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo.
  Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej
  swój ślub.

  (Ps 40,5.7-10)
  REFREN: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

  Szczęśliwy człowiek,
  który nadzieję pokłada w Panu,
  a nie naśladuje pysznych
  i skłonnych do kłamstwa.

  Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi,
  lecz otwarłeś mi uszy,
  nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy.
  Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

  W zwoju księgi jest o mnie napisane:
  Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże,
  a Twoje prawo mieszka w moim sercu".
  Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu
  i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

  (Ps 95,8ab)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (Mt 22,1-14)
  Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
  Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę
  weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
  zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz
  inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją
  ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe.
  Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje
  pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i
  znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem.
  Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
  spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz
  zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i
  zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na
  drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I
  sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć
  biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny.
  Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju
  weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu
  ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz
  i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę - Ewa

   Usuń
 8. "Oto przychodzę...." Panie chcę zawsze pełnić Twoją wolę Ewa

  OdpowiedzUsuń
 9. "Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę"- Panie pragnę pełnić Twoją wolę Ewa

  OdpowiedzUsuń
 10. Piątek, 21 sierpnia 2015

  Wspomnienie św. Piusa X, papieża

  (Rt 1,1.3-6.14b-16.22)
  W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Z Betlejem
  judzkiego wyszedł pewien człowiek ze swoją żoną i swymi dwoma synami,
  aby osiedlić się w ziemi Moabu. Ten człowiek, imieniem Elimelek, mąż
  Noemi, zmarł, a Noemi pozostała ze swymi dwoma synami. Oni wzięli sobie
  za żony Moabitki: jedna nazywała się Orpa, druga nazywała się Rut.
  Mieszkali tam około dziesięciu lat. Obaj - tak Machlon, jak i Kilion -
  również zmarli, a kobieta pozostała, przeżywszy obu swych synów i
  swego męża. Wyruszyła więc Noemi i z nią jej synowe, aby wrócić z
  ziemi Moabu, ponieważ usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój
  lud, dając mu chleb. Potem Orpa ucałowała swoją teściową, a Rut
  pozostała przy niej. Oto twoja szwagierka wróciła do swego narodu i do
  swego boga - powiedziała Noemi do Rut - wracaj i ty za twą szwagierką.
  Odpowiedziała Rut: Nie nalegaj na mnie, abym opuściła ciebie i abym
  odeszła od ciebie, gdyż: gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty
  zamieszkasz, tam ja zamieszkam, twój naród będzie moim narodem, a twój
  Bóg będzie moim Bogiem. Wróciła więc Noemi, a z nią była Rut
  Moabitka, jej synowa, która przyszła z ziemi Moabu. Przyszły zaś do
  Betlejem na początku żniw jęczmienia.

  (Ps 146,5-10)
  REFREN: Chwal, duszo moja, Pana, Stwórcę swego

  Szczęśliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba,
  kto pokłada nadzieję w Panu Bogu.
  On stworzył niebo i ziemię, i morze
  ze wszystkim, co w nich istnieje;

  On wiary dochowuje na wieki,
  uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
  chlebem karmi głodnych,
  wypuszcza na wolność uwięzionych.

  Pan przywraca wzrok ociemniałym,
  Pan dźwiga poniżonych,
  Pan kocha sprawiedliwych,
  Pan strzeże przybyszów.

  Ochrania sierotę i wdowę,
  lecz występnych kieruje na bezdroża.
  Pan króluje na wieki,
  Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

  (Ps 25,4b.5)
  Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w
  prawdzie według Twych pouczeń.

  (Mt 22,34-40)
  Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że zamknął usta saduceuszom, zebrali
  się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na
  próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu
  odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem,
  całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i
  pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował
  swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera
  się całe Prawo i Prorocy.

  Komentarz

  Giuseppe Melchiorre Sarto, późniejszy papież Pius X, żył w latach
  1835-1914. Jednym z istotnym zadań jego pontyfikatu była walka z
  modernizmem - nurtem teologiczno-historycznym rozmywającym objawioną
  prawdę o Chrystusie na rzecz bardziej swobodnego i płynnego rozumienia
  dogmatów. Pius X wykazywał ścisły związek między kształtowaniem się
  dogmatów i historią pierwotnego Kościoła. Zachęcał do kochania Boga i
  przyjmowania Jego prawdy całym umysłem, nawet kiedy jest ona trudna.
  Ponadto przyczynił się do odnowienia formacji seminaryjnej, zreformowania
  prawa kanonicznego, muzyki kościelnej i Brewiarza. Umożliwił także
  wczesną Komunię świętą dzieciom, obniżając wiek dopuszczenia do
  Pierwszej Komunii z parunastu do zaledwie kilku lat.

  O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 95-96

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Naucz mnie, Boże mój, chodzić Twoimi ścieżkami, prowadź mnie w
   prawdzie według Twych pouczeń. -Ewa

   Usuń
 11. Sobota, 22 sierpnia 2015

  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej

  (Iz 9,1-3,5-6)
  Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad
  mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość,
  zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we
  żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo złamałeś jego ciężkie
  jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu
  porażki Madianitów. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został
  nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem:
  Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie
  będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego
  królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością,
  odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

  (Ps 113,1-8)
  REFREN: Niech imię Pana będzie pochwalone

  Chwalcie słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione
  teraz i na wieki.

  Od wschodu aż do zachodu słońca*
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Pan Bóg,
  co ma siedzibę w górze,
  co w dół spogląda
  na niebo i ziemię?

  Podnosi z prochu nędzarza
  i dźwiga z gnoju ubogiego,
  by go posadzić wśród książąt,
  wśród książąt swojego ludu.

  (Łk 1,28)
  Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między
  niewiastami.

  (Łk 1,26-38)
  Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
  Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy
  było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona,
  pełna łaski, Pan z Tobą, . Ona zmieszała się na te słowa i
  rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do
  Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto
  poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki
  i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca,
  Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie
  będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie,
  skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na
  Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się
  narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja,
  Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu
  ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic
  niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi
  się stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł.

  Komentarz

  "Kto się poniża, będzie wywyższony". Rut, Moabitka,
  opuściła bliskich i ziemię rodzinną, by pozostać przy swojej
  teściowej, Noemi. Jako uboga, idzie zbierać resztki za żniwiarzami. Bóg
  przemieni jej uniżenie w wywyższenie: Rut poślubi Booza i jej historia
  stanie się częścią genealogii króla Dawida, a w dalszej perspektywie
  samego Jezusa. Wszystko to ilustruje historię życia Maryi, ubogiej
  dziewczyny, która jest pokorną służebnicą Pańską. Bóg wynosi Ją
  nad wszystkie ludzkie trony i władze - do godności królewskiej nieba i
  ziemi. Czyni to przez wzgląd na uniżenie Tej, która stała się Matką
  Jezusa.

  O. Michał Mrozek OP, "Oremus" sierpień 2009, s. 99

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Niech imię Pana będzie błogosławione
   teraz i na wieki.

   Usuń
 12. Niedziela, 23 sierpnia 2015

  XXI niedziela zwykła

  (Joz 24,1-2a.15-17.18b)
  Jozue zgromadził w Sychem wszystkie pokolenia Izraela. Wezwał też
  starszych Izraela, jego książąt, sędziów i zwierzchników, którzy
  się stawili przed Bogiem. Jozue przemówił wtedy do całego narodu: Tak
  mówi Pan, Bóg Izraela: Gdyby jednak wam się nie podobało służyć
  Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym
  służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom
  Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć
  chcemy Panu. Naród wówczas odrzekł tymi słowami: Dalekie jest to od
  nas, abyśmy mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym! Czyż to nie
  Pan, Bóg nasz, wyprowadził nas i przodków naszych z ziemi egipskiej, z
  domu niewoli? Czyż nie On przed oczyma naszymi uczynił wielkie znaki i
  ochraniał nas przez całą drogę, którą szliśmy, i wśród wszystkich
  ludów, pomiędzy którymi przechodziliśmy? My również chcemy służyć
  Panu, bo On jest naszym Bogiem.

  (Ps 34,2-3.16-23)
  REFREN: Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
  uszy Jego otwarte na ich wołanie.
  Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
  by pamięć o nich wymazać z ziemi.

  Pan słyszy wołających o pomoc
  i ratuje ich od wszelkiej udręki.
  Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
  ocala upadłych na duchu.

  Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy,
  ale Pan go ze wszystkich wybawia.
  On czuwa nad każdą jego kością
  i żadna z nich nie zostanie złamana.

  Zło sprowadza śmierć grzesznika,
  wrogów sprawiedliwego spotka kara.
  Pan odkupi dusze sług swoich,
  nie zazna kary, kto się doń ucieka.

  (Ef 5,21-32)
  Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj
  będą poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i
  Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół
  poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim. Mężowie
  miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego
  samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu
  towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako
  chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz
  aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony,
  tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
  Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała,
  lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo
  jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę,
  a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica
  to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.

  (J 6,63b.68b)
  Słowa, Twoje Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

  (J 6,54.60-69)
  Ucząc w synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: Kto spożywa moje Ciało
  i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu
  ostatecznym. A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu
  mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? Jezus jednak
  świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was
  gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam,
  gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda.
  Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz
  pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku
  wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł
  więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie,
  jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. Odtąd wielu uczniów Jego
  odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż
  i wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż
  pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali,
  że Ty jesteś Świętym Boga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. My również chcemy służyć
   Panu, bo On jest naszym Bogiem. -Ewa

   Usuń