niedziela, 6 lipca 2014

Słowo Boże na niedzielę

XIV niedziela zwykła

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145)
  (fot. freeimages.com)

 (Za 9,9-10)
Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny - jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy. On zniszczy rydwany w Eframie i konie w Jeruzalem, łuk wojenny strzaska w kawałki, pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów Rzeki aż po krańce ziemi.

 (Rz 8,9.11-13)
Wy nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli.

 (Mt 11,25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Mt 11,25-30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

9 komentarzy:

 1. Wszystkim Czytelnikom bloga życzę pięknej niedzieli
  i powierzam Was oraz Wasze rodziny kochającemu Sercu Boga.
  Życzę doświadczenia dobroci, łagodności i wspaniałej miłości naszego Boga.
  Umocnienia dla słabych, pocieszenia dla smutnych, przytulenia dla samotnych.
  Niech Bóg będzie uwielbiony we wszystkich wydarzeniach naszego życia -
  zarówno w chwilach pięknych, miłych i radosnych
  ale także w trudnych, przykrych i niezrozumiałych dla nas.
  Chwała Tobie Panie, który jesteś, byłeś i będziesz na wieki.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję i dołączam się do tych życzeń. Marysia

  OdpowiedzUsuń
 3. Ja też bardzo dziękuję i oczywiście dołączam się do tak wspanialych życzeń. Życzę dobrego odpoczynku w gronie rodzinnym i błogosławieństwa na cały rozpoczynający się tydzień Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Poniedziałek, 7 lipca 2014

  (Oz 2,16.17b-18.21-22)
  To mówi Pan: Chcę przynęcić niewierną oblubienicę, na pustynię ją
  wyprowadzić i mówić do jej serca i będzie Mi tam uległa jak za dni
  swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. I stanie się w owym
  dniu - wyrocznia Pana - że nazwie Mnie: Mąż mój, a już nie powie: Mój
  Baal. I poślubię cię sobie [znowu] na wieki, poślubię przez
  sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię
  sobie przez wierność, a poznasz Pana.

  (Ps 145,2-9)
  REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

  Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
  i na wieki wysławiał Twoje imię.
  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
  a wielkość Jego niezgłębiona.

  Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła
  i zwiastuje Twoje potężne czyny.
  Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu
  i rozpowiadają Twoje cuda.

  Mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych
  i głoszą Twoją wielkość.
  Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci
  i cieszą się Twą sprawiedliwością.

  Pan jest łagodny i miłosierny,
  nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
  Pan jest dobry dla wszystkich,
  a jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

  (2 Tm 1,10b)
  Naszego Zbawiciel, Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie
  rzucił światło przez Ewangelię,

  (Mt 9,18-26)
  Gdy Jezus mówił, pewien zwierzchnik synagogi przyszedł do Niego i,
  oddając pokłon, prosił: Panie, moja córka dopiero co skonała, lecz
  przyjdź i włóż na nią rękę, a żyć będzie . Jezus wstał i wraz z
  uczniami poszedł za nim. Wtem jakaś kobieta, która dwanaście lat
  cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli Jego
  płaszcza. Bo sobie mówiła: żebym się choć Jego płaszcza dotknęła,
  a będę zdrowa. Jezus obrócił się, i widząc ją, rzekł: Ufaj, córko!
  Twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. Gdy Jezus
  przyszedł do domu zwierzchnika i zobaczył fletnistów oraz tłum
  zgiełkliwy, rzekł: Usuńcie się, bo dziewczynka nie umarła, tylko śpi.
  A oni wyśmiewali Go. Skoro jednak usunięto tłum, wszedł i ujął ją za
  rękę, a dziewczynka wstała. Wieść o tym rozeszła się po całej
  tamtejszej okolicy.

  Komentarz

  Prorok Ozeasz ukazuje bezgraniczną, przebaczającą miłość Boga do
  człowieka. Bóg kocha nas do tego stopnia, że - jak pisał papież
  Benedykt XVI - miłość obraca się przeciwko Niemu samemu w misterium
  Krzyża. Eucharystia, która włącza nas w akt ofiarniczy Jezusa, stanowi
  najwyższy wyraz zjednoczenia Boga i Jego ludu. To tutaj, uleczeni z
  niewierności przez naszego Pana, zaznajemy duchowej radości bycia ludźmi
  wolnymi, kochanymi i zdolnymi do odwzajemnienia Jego miłości.

  ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 45

  OdpowiedzUsuń
 5. Wtorek, 8 lipca 2014

  Wspomnienie św. Jana z Dukli, prezbitera

  (Oz 8,4-7.11-13)
  To mówi Pan: Synowie Izraela ustanawiali sobie królów, lecz wbrew mojej
  woli. Książąt mianowali - też bez mojej wiedzy. Czynili posągi ze
  srebra swego i złota - na własną zagładę. Odrzucam cielca twojego,
  Samario, gniew mój się przeciw niemu zapala; jak długo jeszcze nie
  będą mogli być uniewinnieni synowie Izraela? Wykonał go rzemieślnik,
  lecz nie jest on bogiem; w kawałki się rozleci cielec samaryjski. Oni
  wiatr sieją, zbierać będą burzę. Zboże bez kłosów nie dostarczy
  mąki, jeśliby nawet dało, zabierze ją obcy. Wiele ołtarzy Efraim
  zbudował, ale mu służą jedynie do grzechu. Wypisałem im moje liczne
  prawa, lecz je przyjęli jako coś obcego. Lubią ofiary krwawe i chętnie
  je składają, lubią też mięso, które wówczas jedzą, lecz Pan nie ma
  w tym upodobania. Wspominam wtedy na ich przewinienia i karzę ich za
  grzechy - niech wrócą znów do Egiptu!

  (Ps 115,3-10)
  REFREN: Naród wybrany ufa swemu Panu

  Nasz Bóg jest w niebie,
  czyni wszystko, co zechce.
  Ich bożki są ze srebra i złota,
  dzieło rąk ludzkich.

  Mają usta, ale nie mówią;
  mają oczy, ale nie widzą.
  Mają uszy, ale nie słyszą;
  mają nozdrza, ale nie czują zapachu.

  Mają ręce pozbawione dotyku
  nogi mają, ale nie chodzą.
  Do nich będą podobni ci, którzy je robią,
  i każdy, który im ufa.

  Ale dom Izraela pokłada ufność w Panu,
  On jest ich pomocą i tarczą.
  Dom Aarona pokłada ufność w Panu,
  On jest ich pomocą i tarczą.

  (Mt 4,23)
  Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród
  ludu.

  (Mt 9,32-37)
  Przyprowadzono do Jezusa niemowę opętanego. Po wyrzuceniu złego ducha
  niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy
  nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! Lecz faryzeusze mówili: Wyrzuca
  złe duchy mocą ich przywódcy . Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i
  wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i
  leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi,
  litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające
  pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale
  robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników
  na swoje żniwo.

  Komentarz

  Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Chrystusa litującego się nad tłumami ludzi,
  wyrzucającego złe duchy, głoszącego Dobrą Nowinę, uzdrawiającego z
  chorób i słabości. Tę troskę Chrystusa o idących za Nim wyrażał
  całym swym życiem dzisiejszy patron, św. Jan z Dukli. W młodości udał
  się do pustelni, aby przez modlitwę i samotność wyrobić sobie
  właściwe spojrzenie na rzeczywistość tego świata oraz uwrażliwić
  się na sprawy Boże. Na starość, mimo utraty wzroku oraz bezwładu nóg,
  z wielkim oddaniem pełnił posługę kapłańską. Znany jest przede
  wszystkim z tego, że z miłością i cierpliwością sprawował sakrament
  pojednania.

  Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec
  2008, s. 35

  OdpowiedzUsuń
 6. Środa, 9 lipca 2014

  (Oz 10,1-3.7-8.12)
  Izrael był jak dorodny krzew winny, przynoszący wiele owoców: lecz gdy
  owoc jego się mnożył, wzrastała liczba ołtarzy; im lepiej działo się
  w kraju, tym wspanialsze budowano stele. Ich serce jest obłudne, muszą
  pokutować! On ich ołtarze rozwali i stele powywraca. Powiedzą wtedy: My
  nie mamy króla, bośmy się Pana nie bali - zresztą, cóż nam król
  pomoże? Upadnie Samaria, a król jej jest niby piana na powierzchni wody.
  Zniszczone będą wyżyny Bet-Awen - grzech Izraela. Ciernie i osty
  wyrosną na ich ołtarzach. Wtedy powiedzą górom: Przykryjcie nas! a
  wzgórzom: Padnijcie na nas! Posiejcie sobie sprawiedliwość, a zbierzecie
  miłość; karczujcie nowe ziemie! Nadszedł czas, by szukać Pana, aż
  przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć.

  (Ps 105,2-7)
  REFREN: Zawsze szukajcie Bożego oblicza

  Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy,
  rozsławiajcie wszystkie Jego cuda.
  Szczyćcie się Jego świętym imieniem,
  niech się weseli serce szukających Pana.

  Rozważajcie o Panu i Jego potędze;
  zawsze szukajcie Jego oblicza.
  Pamiętajcie o cudach, które On uczynił,
  o Jego znakach, o wyrokach ust Jego.

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  On, Pan, jest naszym Bogiem;
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  (Mk 1,15)
  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Mt 10,1-7)
  Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy
  nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i
  wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon,
  zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat
  jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn
  Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go
  zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące
  wskazania: Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta
  samarytańskiego! Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu
  Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.

  Komentarz

  Przedziwny jest nasz Bóg: nie chce ofiar, ołtarzy, całopaleń. Objawił
  nam siebie, stając się człowiekiem w Jezusie Chrystusie. On także dziś
  nam zwiastuje: "Bliskie jest królestwo Boże". Nie jest ono
  podobne do królestw ziemskich, lecz jakie jest? Jezus, ukazując nam
  oblicze Boga, odkrywa przed nami, czym jest przestrzeń Bożego życia.
  Nowina o niebie - Bożym królestwie - jest nowiną o pełni miłości i
  dobra. Drogę do niego otwiera nam jedyna ofiara złożona przez Jezusa,
  którą uobecniamy podczas tej Eucharystii.

  Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 32

  OdpowiedzUsuń
 7. Czwartek, 10 lipca 2014

  (Oz 11,1.3-4.8c-9)
  Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z
  Egiptu. A przecież Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich
  brałem; oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich.
  Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem
  dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się
  ku niemu i nakarmiłem go. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się
  moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i
  Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, nie
  człowiekiem; pośrodku ciebie jestem Ja - Święty, i nie przychodzę,
  żeby zatracać.

  (Ps 80,2-3.15-16)
  REFREN: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie

  Usłysz, Pasterzu Izraela,
  Ty, który zasiadasz nad cherubinami.
  Zbudź swą potęgę
  i przyjdź nam z pomocą.

  Powróć, Boże Zastępów,
  wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl.
  I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
  latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

  (Mk 1,15)
  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Mt 10,7-15)
  Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoście: Bliskie już
  jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych,
  oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście,
  darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych
  trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów,
  ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do
  jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego
  zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie
  go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego
  pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!
  Gdyby was gdzie nie chciano przyjąć i nie chciano słuchać słów
  waszych, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg
  waszych! Zaprawdę, powiadam wam: Ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej
  będzie w dzień sądu niż temu miastu.

  Komentarz

  W dzisiejszych czytaniach biblijnych Bóg przekonuje nas o swojej
  obecności w naszym życiu, o swojej czułości i trosce, o miłości
  przejawiającej się nieustannie i na wiele sposobów. Dlaczego więc tak
  trudno nam niekiedy pojąć, że Bóg troszczy się o nas? Dlaczego
  powątpiewamy w Jego bliskość? Widzimy rzeczywistość inaczej niż Bóg;
  nie widzimy wszystkiego... W obliczu ludzkiego niedowidzenia pozostaje
  ufność słowom Pisma: święty Bóg przychodzi nie po to, aby niszczyć i
  zatracać, lecz aby chronić i umacniać to, co zasadziła Jego prawica
  (por. Ps 80,16).

  Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec
  2008, s. 43

  OdpowiedzUsuń
 8. Piątek, 11 lipca 2014

  Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

  (Prz 2,1-9)
  Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku
  mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz
  rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak
  srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana
  zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust
  Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On
  jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości,
  ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i
  rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

  lub

  (Dz 4,32-35)
  Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie
  nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne.
  Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a
  wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku,
  bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze
  uzyskane ze sprzedaży, i składali je u stóp Apostołów. Każdemu też
  rozdzielano według potrzeby.

  (Ps 34,2-4.6.9.12.14-15)
  REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.

  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.
  Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię,
  będę was uczył bojaźni Pańskiej.

  Powściągnij swój język od złego,
  a wargi swoje od kłamstwa.
  Od zła się odwróć, czyń dobrze,
  szukaj pokoju i dąż do niego.

  (Mt 19,29)
  Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne
  odziedziczy.

  (Mt 19,27-29)
  Piotr rzekł do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za
  Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę,
  powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym
  tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na
  dwunastu tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla
  mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub
  pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.

  Komentarz

  Św. Benedykt (480-547) opuścił wszystko, by iść za Jezusem. Wkrótce w
  ślad za nim wyruszyli inni, aby wspólnie poszukiwać Tego, który jest
  Mądrością, zakosztować Jego dobroci i wywyższać Jego imię. W ten
  sposób odpowiedź dana Bogu przez jednego człowieka dała początek
  zakonowi benedyktynów, który stał się dla świata czytelnym znakiem
  Bożej obecności i miłości. Nie ma innego sposobu przemiany świata niż
  własne nawrócenie.

  ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" lipiec 2006, s. 48

  OdpowiedzUsuń
 9. Sobota, 12 lipca 2014

  Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika

  (Iz 6.1-8)
  W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i
  wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny
  stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał
  swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do
  drugiego: Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia
  pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny
  drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: Biada mi!
  Jestem zgubiony! Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam
  pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały Króla, Pana
  Zastępów! Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w
  ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust
  moich i rzekł: Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana,
  zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: Kogo mam
  posłać? Kto by Nam poszedł? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie!

  (Ps 93,1.2.5)
  REFREN: Pan Bóg króluje, pełen majestatu

  Pan Króluje, oblókł się w majestat,
  Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
  tak świat utwierdził,
  że się nie zachwieje.

  Twój tron niewzruszony na wieki,
  Ty od wieków istniejesz, Boże.
  Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
  Twojemu domowi przystoi świętość,
  po wszystkie dni, o Panie.

  (1 P 4,14)
  Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia
  Chrystusa, albowiem Duch Boży na was spoczywa.

  (Mt 10,24-33)
  Jezus powiedział do swoich apostołów: Uczeń nie przewyższa nauczyciela
  ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego
  nauczyciel, a sługa jak pan jego. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, o
  ileż bardziej jego domowników tak nazwą. Więc się ich nie bójcie! Nie
  ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic
  tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w
  ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho,
  rozgłaszajcie na dachach! Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
  lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i
  ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
  asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na
  ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
  Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do
  każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i
  Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed
  ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

  Komentarz

  "Wystarczy uczniowi, jeśli będzie jak jego nauczyciel".
  Powołanie człowieka zawsze pozostaje dla niego tajemnicą, tym bardziej
  jeśli przeniknięte jest pokornym pragnieniem naśladowania Chrystusa.
  Bóg przyjmuje ludzki zapał, gorliwość i dyspozycyjność, o czym
  świadczy życie i śmierć św. Brunona. Już jako biskup prowadził
  ożywioną działalność misyjną, m.in. na Węgrzech, w Kijowie, także w
  Polsce; starał się również dotrzeć do Szwecji. Na początku 1009 roku
  wraz grupą misjonarzy wyruszył głosić Ewangelię Prusom i Jadźwingom.
  Podczas wyprawy poniósł śmierć męczeńską, upodabniając się do
  swego Mistrza.

  Anna Nowak, Gabriela Świrska, Halina Świrska, "Oremus" lipiec
  2008, s. 50

  OdpowiedzUsuń