wtorek, 4 lutego 2014

Sprawozdanie ze spotkania DN-Kraków w lutym

W minioną sobotę (1 lutego) odbyło się kolejne spotkanie Dzielnych Niewiast w Krakowie. Przybyło na nie ponad 80 wspaniałych kobiet z różnych części Polski. Panie brały udział w czterech grupach warsztatowych - pracy z emocjami, wizażu, choreoterapii oraz zastępczych warsztatach "Judyta. Czym jest siła kobiety". Zastępczych, ponieważ nie dojechała do nas Pani Małgorzata Skwarska (warsztaty savoir vivre), która siedząc od 6:00 rano w pociągu relacji Warszawa-Kraków z Warszawy w ogóle nie wyjechała.

Warsztaty odbywały się w godzinach od 9:30 do 12:30, po nich był czas na posiłek, a od 14:00 rozpoczął się nasz duchowy wizaż. Zdjęcia ze spotkania, charakterystyka warsztatów i opis dnia poniżej.

_____________________________________


1. WARSZTATY

a) Wizaż III prowadziła Elżbieta Michalska. Zajęcia obejmowały podstawowe typy stylistyczne (panie wypełniały test pomagający określić styl ubioru każdej z nich). Pani Ela omówiła niepowtarzalność klimatu, który otacza każdą z nas oraz pomogła określić kierunek w jakim zależy zmierzać, aby odkryć przed sobą i otoczeniem swoje najpiękniejsze i najważniejsze atuty urody.

Elżbieta Michalska - trener wizażysta,  mistrz wizażu, ekspert w zakresie kreowania wizerunku. Początkowo pracowała jako wizażysta  znanych na rynku marek kosmetyków, od 10 lat kreuje wizerunek kobiet. Podkreśla, że piękno to nie tylko uroda i umiejętny dobór ubrania, ale przede wszystkim niepowtarzalna głębia każdej kobiety, Jej wrażliwość i duchowość. Celem prowadzonych przez Nią zajęć jest poruszenie tych obszarów i wydobycie tego wewnętrznego piękna na zewnątrz. 


b) Choreoterapia II prowadzona przez Alicję Liburę-Gil to terapia tańcem i ruchem. Kobiety dziś mają wszelkie możliwości, by dbać o swoje ciała: pielęgnują, ozdabiają, rzeźbią figurę w salach fitness. Jednak pomimo tylu możliwości, dzięki którym Twoje ciało wydaje Ci się piękniejsze i sprawniejsze czujesz w nim "u siebie"? Zajęcia to zachęta do "skontaktowania się" ze swoim ciałem, to zaproszenie do takiej pracy z nim, dzięki której będziesz mogła bardziej zrozumieć swe kobiece ciało, by coraz bardziej je zamieszkiwać. Jak zwykle: na początek słowo wstępne, "przełożone" na ciało w drugiej części warsztatu.

Alicja Libura-Gil - instruktor tańca współczesnego. Warsztatu tanecznego w Brukseli (lekcje indywidualne u Yary Kupper, Academie de danse „Yantra”) oraz w Krakowie (zespół tańca DF). Zajmuje się choreoterapią oraz jej analizą pod kątem zagrożeń duchowych. W pracy z ciałem fascynuje ją odkrywanie, że jesteśmy wraz z naszymi ciałami „hand made by God”. Do tego zachęca też uczestników swoich zajęć z choreoterapii.Więcej o prowadzącej TUTAJ i TUTAJ.


c) Warsztaty pracy z emocjami I, prowadzone przez Ewę Fus-Kubacką, obejmowały zagadnienia: emocje i uczucia - po co są, czego bronią, co sygnalizują? trudne uczucie - jak sobie pomóc? Trudne uczucia po mojej stronie, problem po stronie drugiej osoby- czyli kto mówi, kto słucha? "Nie jest miłością to, co czujesz, ale to co postanawiasz"- uczucia a wola. Hierarchia uczuć potrzeb i wartości- co  mają coś ze sobą wspólnego? Inwentarz mojej złości. Prowadzi: Ewa Fus-Kubacka.
 
Ewa Fus-Kubacka - socjoterapeuta, nauczyciel. Doświadczony realizator programów psychoedukacyjnych dla młodzieży i osób dorosłych. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.
d) Zamiast warsztatów savoir vivre IV słuchałyśmy nagrań "Judyta. Czym jest siła kobiety".

Opis: TUTAJ

PS: Zamówione książki i płyty już przyszyły. Będą do odebrania na spotkaniu marcowym;)


Zapisy na spotkanie marcowe oraz propozycja warsztatów: TUTAJ.
__________________________________


2. DUCHOWY WIZAŻ


O 14:00 rozpoczął się nasz duchowy wizaż, czyli:
- modlitwa uwielbienia,
- Eucharystia,
- konferencja,
- adoracja,
- dzielenie w grupach.

a) Modlitwa uwielbienia - "Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże,z całego serca mojego" (Ps 86, 12).

W Piśmie św. znajduje się około 540 zachęt i nakazów odnoszących się do uwielbienia Boga. Słowo Boże zaleca chwalić Pana, oddawać Mu cześć, wywyższać Go, błogosławić, dziękować, radować się Nim, grać Mu na bębnach, harfach, lirach, wznosić okrzyki i czynić radosny zgiełk na cześć Pana. "Uwielbienie to modlitwa, która uznaje, że Bóg jest Bogiem" (bp. Dominique Rey).

b) Eucharystię sprawował o. Piotr Andrukiewicz CSsR w intencjach Jubilatek i Solenizantek styczniowych. Podczas mszy łączyłyśmy się duchowo i modlitewnie z Dzielnymi, które były nieobecne.

c) Po Eucharystii była konferencja pt.: "Od smutku do radości"

Pokonywanie w sobie smutku to kolejny krok na drodze uzdrowienia wewnętrznego. Jezus chce nas uzdrawiać, ale my podejmujemy decyzję czy chcemy te kolejne kroki stawiać. Wyrzeczenie się smutku i praca nad tym, by stawiać się kobietą prawdziwej wewnętrznej radości, zaowocuje.

Słowo Boże wielokrotnie zachęca nas do radości: 

Sof 3,14 – 18
Wyśpiewuj, Córo Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu!  Ciesz się i wesel z całego serca,  Córo Jeruzalem! Oddalił Pan wyroki na ciebie, usunął twego nieprzyjaciela: król Izraela, Pan, jest pośród ciebie, nie będziesz już bała się złego. Owego dnia powiedzą Jerozolimie: "Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną twe ręce!" Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości, Zabiorę od ciebie niedolę, abyś już nie nosiła brzemienia zniewagi. 

Flp 4, 4 – 5
Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! (O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem!  A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.) 

1 Tes 5,16 – 18
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. 

Św. Franciszek Salezy podaje 6 dobrych racji, dla których nie warto się smucić.

1. Smutek zaciemnia umysł i serce.
2. Powoduje niepokój, powoduje lenistwo (staję się apatyczna, nic mi się nie chce robić, nie widzę sensu w jakiejkolwiek aktywności), powoduje brak szacunku dla innych i siebie samego, powoduje zazdrość, powoduje nienawiść i niecierpliwość.
3. Nieprzyjaciel posługuje się smutkiem aby kusić ludzi. Jeśli jestem w smutku to bardzo, bardzo łatwo jest mnie wyprowadzić na manowce.
4. Zły cieszy się z naszego smutku i melancholii, ponieważ on jest smutny i melancholijny i będzie taki na wieczność, dlatego taż chce aby również wszyscy  tacy byli.
5. Smutek dręczy duszę, wprawia ją w niepokój, napełnia ją lękami, które nie mają żadnych podstaw, powoduje niechęć do modlitwy (to jest bardzo ważne), usypia i zniewala umysł, pozbawia człowieka zdolności właściwego rozeznania, właściwych porad, wypacza cele działania, sens, gasi odwagę i osłabia siły.
6. Smutek możemy porównać do surowej zimy, która zamraża całe piękno ziemi i sprawia, że zwierzęta wpadają w letarg. To wszystko jest ospałe. Kwiatki nie kwitną, patki nie śpiewają, nie ma słońca. Smutek wymazuje bowiem wszystko piękno z duszy człowieka i sprawia, że jest ono jakby całkowicie sparaliżowane i niezdolne do wyrażania się we wszystkich swoich zdolnościach i przejawach.

12 rad aby pokonać smutek (por. św. Franciszek Salezy "Filotea")
1. Modlitwa. Gdy św. Franciszek czuł się smutny, klękał przed krzyżem i był tam tak długo, dopóki nie powracała do jego serca radość. Wiedział on, że bez modlitwy pozostałby w desperacji, albo szukałby radości tam, gdzie jej nie można jej znaleźć, czyli w grzechu.
2. Pokonanie tendencji do smutku. Można to osiągnąć na przykład poprzez postanowienie, aby nie pielęgnować w sobie smutnych wspomnień i nie użalać się nad sobą.
3. Śpiew. Pieśni chwały powodują, że zły ucieka i mają w sobie wielką siłę uzdrowienia.
4. Zajmowanie się czynnościami zewnętrznymi i zmiana ich. Na przykład, jeżeli mam tendencję do depresji, powinienem zająć się czymś, aby uniknąć stanu siedzenia bezczynnie na tapczanie i zadręczać się myślami. 
5. Umartwienie. Mogą to być np. dobre postanowienia.
6. Częste przystępowanie do Komunii Świętej.
7. Uzewnętrznianie swoich myśli spowiednikowi, albo przewodnikowi duchowemu.
8. Sakrament pojednania i pokuty. Możemy porównać go do broni, ponieważ tak jak grzech posługuje się smutkiem, pojednanie przynosi radość.
9. Poszukiwanie rozmów z osobami duchowymi. Rozmowy duchowe służą wzrastaniu.
10. Powierzenie się w ręce Pana Boga i postawa cierpliwości. Postawą wiary jest pokój.
11. Jeżeli jestem smutny, powinienem pomagać innym. Dzieła miłosierdzia przynoszą radość, ponieważ objawia się przez nie w nas i w innych Duch Święty.
12. Ewangelizować.  Dając Jezusa, otrzymuję Jezusa.
13. Wstąpić do wspólnoty.

I pamiętajcie o 10 rzeczach/sprawach, za które w ciągu dnia podziękujecie Panu Bogu. To dobra forma uczenia się tej modlitwy i trwania w postawie wdzięczności.


d) Adoracja Najświętszego Sakramentu to czas zanurzania się w
nieskończoną Miłość Boga. Czas powierzania Mu wszystkich trudnych przestrzeni naszego życia, naszego smutku. Jezus był blisko. Uwalniał nasze serca ku radości.

Po adoracji było dzielenie grupach.


__________________________________


3. KOLACJA 
I PODSUMOWANIE SPOTKANIA

O 18:30 spotkałyśmy się na wspólnej kolacji (wyśmienita fasolka po bretońsku) i podsumowaniu dnia.

Panie, które uczestniczyły po raz pierwszy  w spotkaniu oraz ochotniczki podzieliły się z nami wrażeniami z całego dnia. To był bardzo radosny czas.


__________________________________


4. STAŁA MODLITWA 
DZIELNYCH NIEWIAST 

Dzielne Niewiasty to nie tylko spotkania raz w miesiącu. To także systematyczna modlitwa za to dzieło i siebie nawzajem przez cały miesiąc. 

Mamy trzy formy modlitwy:

a) Adoracja, czyli półgodzinne trwanie przed Jezusem w wybranym dniu tygodnia. Dzieło DN rozrasta się coraz bardziej i coraz więcej dobrych rzeczy się dzieje, dlatego też potrzebujemy coraz mocniejszej osłony modlitewnej. Zachęcam do niej wszystkie zainteresowane panie. Można nam przesłać informację o dniu, w którym ta modlitwa będzie się odbywać. Na chwilę obecną "dyżurują":


Poniedziałek: Monika W., Monika S., Zuzanna K.,
Wtorek: Małgorzata N., Marta W.-W.,
Środa: Irena W., Elżbieta B.,
Czwartek: Monika M., Zofia Z.,
Piątek: Sylwia K., Alicja J.,Bożena W., Stanisława K.,
Sobota: Agnieszka S., Renata K.
Niedziela: nie ma adoracji, ale podczas Eucharystii pamiętajmy o DN i sobie nawzajem.

Dziekuję Wam za podjecie trudu modlitwy. I zachęcam do niej pozostałe dzielne.


b) Miesięczna modlitwa wstawiennicza za jedną osobę obecną na spotkaniu

Tym razem była to Pani siedząca po naszej prawej stronie. Pamiętajmy o sobie przez ten miesiąc. Ta modlitwa ma ogromną moc.


c) Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

W każda środę gromadzimy się w swoich kościołach na nowennie i powierzamy Maryi nasze sprawy. Modlimy się za wszystkie Dzielne, które docierają na nasze spotkania, za osoby odpowiedzialne za organizację spotkań, za naszego opiekuna o. Pawła Drobota CSsR i wszystkie dzieła, w które się angażuje. Modlimy się także w intencjach pozostawionych na blogu pod wpisem o nowennie (pojawia się on w poniedziałki - szczegóły w zakładce bocznej : "Nowenna").d) Modlitwa o powołania zakonne i kapłańskie do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela

Redemptoryści mają szczególną formą modlitwy o powołania - jest to Różańcowe Dzieło Wspierania Powołań do Zgromadzenia Redemptorystów. Polega ona na:
* odmówienia raz w tygodniu jednej części różańca w intencji powołań do redemptorystów, 
* odmówienia raz w tygodniu Modlitwy o powołania do Zgromadzenia Redemptorystów,
* uczestnictwa raz w miesiącu w Eucharystii i ofiarowania Komunii Świętej w intencji powołań do tegoż Zgromadzenia.
Ojcowie zachęcają, aby napisać do Nich na jaki czas podejmuje się taką modlitwę.
Podaję adres mailowy do o. Witolda CSsR, który jest odpowiedzialny: wbaran1980@gmail.com

Szczegółowy opis Różańcowego Dzieła Wspierania Powołań do Zgromadzenia Redemptorystów znajduje się TUTAJ

__________________________________


5. DZIĘKUJĘ...

Wszystkim uczestniczkom za przybycie, za wspólne budowanie wspólnoty i dobrej atmosfery.

Szczególnie chciałabym podziękować paniom, które:
- dotarły wczoraj na godzinę 7:00 i brały udział w przygotowaniu sal warsztatowych,
- przybyły na godzinę 8:00, by się za nas modlić modlitwą różańcową,
- były odpowiedzialne za poszczególne sale,
- były odpowiedzialne za sekretariat i zapisy na marzec,
- diakonii muzycznej i paniom, które przyłączyły się do wspólnego śpiewu,
- paniom, które przyniosły słodkości-pyszności,
- paniom, które pozostały po spotkaniu, by wszystko uporządkować i przywrócić do stanu wyjściowego,
- paniom, które duchowo i modlitewnie łączyły się z nami w tym dniu.

Wielkie, wielkie BÓG ZAPŁAĆ!

__________________________________


6. KOLEJNE SPOTKANIA DN

a) Kraków: 
1 marca 2014, 5 kwietnia 2014, 2-4 maja 2014 - Majówka z Dorothy Cummings (dla wszystkich grup DN), 7 czerwca 2014, 19-25.07.2014 - wyjazd Dzielnych Niewiast na Rynias (dla wszystkich grup DN)

b) Warszawa: czekam na informację od koordynatorki DN-Warszawa
c) Wrocław:czekam na informacje od koordynatorki DN-Wrocław

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spotkań, zapisy oraz regulamin spotkań DN znajdują się TUTAJ.

__________________________________


7. WIĘCEJ INFORMACJI O DN

Więcej informacji o Dzielnych Niewiastach znajduje się w zakładkach bocznych na blogu:
- DN - Kraków,
- DN - Warszawa,
- DN - Wrocław,
- DN - spotkania,
- DN w mediach,
- DN - tak to się zaczęło,
- DN - sprawozdania.

__________________________________


8. OPINIE UCZESTNICZEK SPOTKANIA...

Zachęcam uczestniczki do dzielenia się w komentarzach.
Co Wam dają te spotkania?
Czy warto przyjechać?
Na które warsztaty się wybrać?
20 komentarzy:

 1. Było wspaniale. (Alicjo, wracaj szybko do zdrowia) Monika

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Monika! jest już lepiej. Ale trzy dni przeleżałam w łóżku i czułam się jakby mnie czołg przejechał. Na szczęście obyło się bez antybiotyku. Pomógł mi czystek i czosnek;)
   Myślę, że to był sprzeciw mojego organizmu wobec ciągłego zabieganie i ogromu aktywności, których się podejmuję.
   Pomimo choroby czuje się wypoczęta po tych 3 dniach;)
   Dziękuję wszystkim za modlitwę.

   Usuń
 2. Co mi dają te spotkania? Niesamowitą siłę i po prostu chce mi się żyć! Dziękuje bardzo dziewczynom z diakoni muzycznej za grę i śpiew -dopiero na tym spotkaniu zobaczyłam jak potężną moc ma modlitwa uwielbienia. Kiedy słyszysz jak tyle pięknych kobiecych głosów wznosi się do nieba w modlitwie uwielbienia i dziękczynienia Bogu to...brak mi słów żeby to wyrazić.
  Może kiedyś się odważę i zagram z Wami dziewczyny, bardzo bym chciała, ale wszystko ma swój czas i może w niedalekiej przyszłości stworzymy niezła kapelę:)
  Zamieszczam słowa papieża Franciszka w linku ,na temat modlitwy uwielbienia-zachęcam do przeczytania ,warto!

  http://gosc.pl/doc/1865523.Po-prostu-uwielbiaj

  Dziękuję Bogu że przyprowadził mnie na te spotkania , i życzę wszystkim, doświadczenia łaski modlitwy uwielbienia. Pozdrawiam wszystkie DN, a szczególnie Bernadkę z Krakowa i Izę tez z Krakowa-dzięki dziewczyny,że byłyście.aga

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzięki Aga za Ciebie i całodniową nieocenioną pomoc.
   Na następne spotkanie już będzie profesjonalny sprzęt, obiecuję;)

   Usuń
  2. :):):)aga

   Usuń
 3. Moje świadectwo spisałam tutaj (tak pokrótce) :)
  http://sztukamieszkawkuchni.blogspot.com/2014/02/pogoda-z-ducha-i-od-dzielnych-niewiast.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Właśnie przeczytałam;) Dzięki Daria! Super, ze byłaś z nami;)
   I pamiętaj - 10 rzeczy codziennie;)

   Usuń
 4. Ale was było dużo! W marcu dołączam do was;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Alu, dziękuję za wskazówki odnośnie pozbycia się smutku, ostatnio zagościł w moim życiu, i siedzi dość długo, a tak bardzo chciałabym się go już pozbyć,
  pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 6. Byłam 1.02 - pierwszy raz na spotkaniu DZIELNYCH NIEWIAST. Spotkanie podniosło mnie na sercu i duchu. Teraz przez cały miesiąc mam o czym myśleć i wdrażać w życiu. Bardzo dziękuje za tak owocne warsztaty i przeżycia religijne.
  Irena

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Irenko, zapraszam częściej;)
   Pozdrawiam ciepło

   Usuń
 7. Ja również dziękuję! Za piękne warsztaty, wspólną modlitwę, wspaniałe Słowo Boże i konferencję, wspólnie spędzony na rozmowach czas! Nasze spotkania zawsze mnie umacniają. Dziewczyny, dziękuję, że jesteście! I zapraszam do diakonii muzycznej - na spotkaniach słychać, jak wiele pięknych głosów jest dookoła - one wszystkie wielbią Boga! Czekam na kolejne spotkanie.
  Ania A.

  ps. Cieszę się Alu, że doszłaś do siebie:).

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Śpiewajcie mu, grajcie mu, opowiadajcie o wszystkich cudach jego! /Ps 105,2/
   Podpisuję się pod zaproszeniem Ani do diakoni muzycznej;)

   Usuń
 8. Oglądałam właśnie zdjęcia z DN i już bym chciała, żeby było następne spotkanie:)
  Jest tam świetnie,pewnie też dlatego, że Ala potrafi wszystko ogarnąć organizacyjnie,
  a poza tym- dobra atmosfera, fajna formuła, no i są same panie, co pozwala czuć się
  bardziej swobodnie. L.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Atmosferę tworzymy wszystkie;)
   Osobiście jestem pełna uznania dla wszystkich uczestniczek, które w tak dużej grupie (ponad 80 kobiet!) potrafią się tak fantastycznie zdyscyplinować i dzięki temu te spotkania mogą przebiegać w spokoju i radości (nawet pomimo niektórych zewnętrznych przeszkód).
   Dziewczyny! Jesteście wspaniałe!

   Usuń
 9. Dzieki za wspanialy dzien Dzielne!!!:) !

  Pozdrawiam znad Dunaju, Kasia

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kasiu, dzięki za Twoją obecność i przybycie z tak daleka!
   Mam nadzieję, że przyjedziesz na następne spotkanie;)
   Wszystkiego dobrego!

   Usuń