niedziela, 27 września 2015

Słowo Boże na niedzielę - 27.09.2015

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.
(Ps 19,8.10.12-14)
(fot.nsj.diecezja.lublin.pl)



(Lb 11,25-29)
Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który
był w nim, i przekazał go owym siedemdziesięciu starszym. A gdy
spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło
się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się
Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do
wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w
uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi:
Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna,
który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i
rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im! Ale Mojżesz odparł: Czyż
zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał
Pan swego ducha!

(Ps 19,8.10.12-14)
REFREN: Nakazy Pana są radością serca

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,
sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Zważa na nie Twój sługa
i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie.
Kto jednak widzi swoje błędy?
Oczyść mnie z błędów, które są dla mnie skryte.

Także od pychy broń swojego sługę,
by nie panowała nade mną.
Wtedy będę bez skazy
i wolny od wielkiego występku.

(Jk 5,1-6)
Teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was
czekają. Bogactwo wasze zbutwiało, szaty wasze stały się żerem dla
moli, złoto wasze i srebro zardzewiało, a rdza ich będzie świadectwem
przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w
dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy pól
waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk ich doszedł do uszu Pana
Zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tuczyliście
serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabili sprawiedliwego: nie
stawia wam oporu.

(J 17,17ba)
Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie.

(Mk 9,38-43.45.47-48)
Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu,
bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt,
kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie.
Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody
do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie
utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych
małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u
szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem
grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia
wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.
I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej
jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być
wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu,
wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego,
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera

i ogień nie gaśnie.

16 komentarzy:

 1. Poniedziałek, 28 września 2015

  Wspomnienie św. Wacława, męczennika

  (Za 8,1-8)
  Pan Zastępów skierował następujące słowo: Tak mówi Pan Zastępów:
  Zazdrosna miłość moja obejmuje Syjon i broni go mój gniew potężny. To
  mówi Pan: Powrócę znowu na Syjon i zamieszkam znowu w Jeruzalem. I znowu
  Jeruzalem nazwą Miastem Wiernym, a górę Pana Zastępów - Górą
  Świętą. Tak mówi Pan Zastępów: I znowu staruszkowie i staruszki
  zasiądą na placach Jeruzalem, wszyscy z laskami w ręku z powodu
  podeszłego wieku. I zaroją się place miasta od bawiących się tam
  chłopców i dziewcząt. Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli uchodzić to
  będzie za coś niezwykłego w oczach Reszty tego ludu w owych dniach, czy
  Ja również mam to uważać za coś niezwykłego? - wyrocznia Pana
  Zastępów. Tak mówi Pan Zastępów: Oto Ja wybawię lud mój z krainy
  wschodu i z krainy zachodu słońca. Sprowadzę ich i mieszkać będą w
  Jeruzalem. I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i
  sprawiedliwym.

  (Ps 102,16-21.29.21-23)
  REFREN: Pan się objawi w chwale na Syjonie

  Poganie będą się bali imienia Pana,
  a Twej chwały wszyscy królowie ziemi,
  bo Pan odbuduje Syjon i ukaże się w swym majestacie,
  przychyli się ku modlitwie opuszczonych
  i nie odrzuci ich modłów.

  Należy to spisać dla przyszłych pokoleń,
  lud, który się narodzi, niech wychwala Pana.
  Bo spojrzał Pan z wysokości swego przybytku,
  aby posłyszeć jęki uwięzionych,
  aby skazanych na śmierć uwolnić.

  Synowie sług Twoich bezpiecznie mieszkać będą,
  a ich potomstwo będzie trwało w Twej obecności:
  by imię Pana głoszono na Syjonie i Jego chwałę w Jeruzalem,
  kiedy zgromadzą się razem narody i królestwa, by służyć Panu.

  (Mk 10,45)
  Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za
  wielu.

  (Łk 9,46-50)
  Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus,
  znając myśli ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł
  do nich: Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
  przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy
  wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu,
  widzieliśmy kogoś, jak w imię Twoje wypędzał złe duchy, i
  zabranialiśmy mu, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: Nie
  zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

  Komentarz

  Święty Wacław (ok. 907-929), książę czeski, pokazuje świętość
  jako naśladowanie Boskiego Mistrza. Odznaczający się głęboką
  pobożnością, przejęty losem najuboższych - nie odstępował od Jezusa
  także w tym, co najtrudniejsze i najbardziej bolesne. Skoro Mistrz musiał
  wiele wycierpieć i zostać zabity, to Jego wierny uczeń podzielił ten
  sam los, zamordowany za sprawą brata, pragnącego przejąć jego władzę.

  ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" wrzesień 2007, s. 114-115

  OdpowiedzUsuń
 2. Alu kochana to ja tzn. Edyta Źródło mamusia Piotrusia poszedł do I klasy z nauką więcej niż ok , idealnie, ale zachowanie nie idzie w parze czy słyszałaś coś o terapii biofeedback czy jest zgodna z nauką kościoła, czy dobra . a może dieta? wyczytałam , że olej z wiesiołka i tabletki z wyciągiem z kory sosny, ale nie podano nazwy tylko ma być w składzie ratuj pozdrawiam pa pa

  OdpowiedzUsuń
 3. "Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
  przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy
  wśród was wszystkich, ten jest wielki" -Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 29 września 2015

  Święto Świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

  (Dn 7,9-10.13-14)
  Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata
  Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny.
  Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła - płonący ogień.
  Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy
  służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed
  Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzałem w nocnych widzeniach: a
  oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do
  Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie,
  chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i
  języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a
  Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

  lub

  (Ap 12,7-12a)
  Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze
  Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, ale nie przemógł,
  i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. I został strącony
  wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący
  całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim
  strąceni zostali jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący
  w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i
  władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony,
  ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli
  dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali
  dusz swych - aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich
  mieszkańcy!

  (Ps 138,1-5)
  REFREN: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

  Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
  bo usłyszałeś słowa ust moich,
  Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
  pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

  I będę sławił Twe imię za łaskę Twoją i wierność,
  bo ponad wszystko wywyższyłeś Twoje imię i obietnice.
  Wysłuchaleś mnie, kiedy Cię wzywałem,
  pomnożyłeś moc mojej duszy.

  Wszyscy królowie ziemi bądą dziękować Tobie, Panie,
  gdy usłyszą słowa ust Twoich,
  i będą opiewać drogi Pana:
  "Zaprawdę, chwała Pana jest wielka".

  (Ps 103,21)
  Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący
  Jego wolę.

  (J 1,47-51)
  Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim:
  Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do
  Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim
  cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu
  Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!
  Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem
  cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem
  powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa
  otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna
  Człowieczego.

  Komentarz

  Ludziom trzeciego tysiąclecia niekiedy trudno jest uwierzyć w istnienie
  aniołów. Tymczasem w wizjach prorockich Starego Testamentu, w Księdze
  Apokalipsy czy w samych wypowiedziach Chrystusa często spotykamy się z
  odniesieniami do aniołów, którzy przebywają stale w obecności Boga,
  ale także biorą udział w życiu człowieka. Bóg posyła ich, aby
  strzegli ludzi, służyli im pomocą i objawiali Jego wolę. Warto o nich
  pamiętać, dostrzegać ich pomoc i wstawiennictwo oraz dziękować Bogu za
  ich obecność wśród nas.

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 114

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!" Ewa

   Usuń
 5. Środa, 30 września 2015

  Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

  (Ne 2,1-8)
  Ja, Nehemiasz, w miesiącu Nisan dwudziestego roku panowania króla
  Artakserksesa wykonywałem swój urząd, wziąłem wino i podałem
  królowi, i w jego obecności nie okazywałem smutku. Lecz król mi rzekł:
  Czemu tak smutno wyglądasz? Przecież nie jesteś chory! Nie, lecz masz
  jakieś zmartwienie? I przeraziłem się do najwyższego stopnia, i
  rzekłem królowi: Niech król żyje na wieki! Jakże nie mam smutno
  wyglądać, gdy miasto, gdzie są groby moich przodków, jest spustoszone,
  a bramy jego są strawione ogniem. I rzekł mi król: O co chciałbyś
  prosić? Wtedy pomodliłem się do Boga niebios i rzekłem królowi: Jeśli
  to odpowiada królowi i jeśli sługa twój ma względy u ciebie, to
  proszę, abyś mnie posłał do Judy, do grodu grobów moich przodków,
  abym go odbudował. I rzekł mi król, podczas gdy królowa siedziała obok
  niego: Jak długo potrwa twoja podróż? I kiedy powrócisz? I król, gdy
  podałem mu termin, raczył mnie wyprawić. I rzekłem królowi: Jeśli to
  odpowiada królowi, proszę o wystawienie dla mnie listów do namiestników
  Transeufratei, aby mnie przepuścili, aż przyjdę do Judy; - również
  pisma do Asafa, zawiadowcy lasu królewskiego, aby mi dał drewna do
  sporządzenia bram twierdzy przy świątyni, bram muru miejskiego i domu,
  do którego się wprowadzę. I król mi zezwolił, gdyż łaskawa ręka
  Boga mojego czuwała nade mną.

  (Ps 137,1-6)
  REFREN: Jerozolimo, nie zapomnę ciebie.

  Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy, płacząc
  na wspomnienie Syjonu.
  Na topolach tamtej krainy
  zawiesiliśmy nasze harfy.

  Bo ci, którzy nas uprowadzili,
  żądają od nas pieśni;
  nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
  "Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni syjońskich".

  Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską
  w obcej krainie?
  Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
  niech uschnie moja prawica.

  Niech mi język przyschnie do gardła,
  jeśli o tobie nie będę pamiętał,
  jeśli nie wyniosę Jeruzalem
  nad wszelką swą radość.

  (Flp 3,8-9)
  Wyzułem się ze wszystkiego i uznałem to za śmieci, bylebym pozyskał
  Chrystusa i w Nim się znalazł.

  (Łk 9,57-62)
  Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za
  Tobą, dokądkolwiek się udasz! Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i
  ptaki powietrzne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by
  głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł: Pójdź za Mną! Ten zaś
  odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego
  ojca! Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i
  głoś królestwo Boże! Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za
  Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu! Jezus mu
  odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się
  ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

  Komentarz

  Św. Hieronim (ok. 340-420), rozmiłowany w nauce mistrz słowa, ponad
  studiowanie łacińskich klasyków, Cycerona i Wergiliusza, przedkładał
  zgłębianie słów Pana. Jako badacz, św. Hieronim odznaczał się wręcz
  encyklopedyczną wiedzą, jako prezbiter - umiłowaniem ascezy,
  pracowitością, gorącym przywiązaniem do Kościoła, czcią do Matki
  Bożej. Przede wszystkim jednak zapamiętane zostało jego niebywałe
  umiłowanie Pisma Świętego. "Znalazłem Twoje słowa i
  pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i
  radością serca mego".

  Joanna Woroniecka-Gucza, "Oremus" wrzesień 2006, s. 125

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz!" - Panie chcę wciąż mimo przeciwności iść za Tobą! Ewa

   Usuń
 6. Czwartek, 1 października 2015

  Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła

  (Ne 8,1-4a.5-6.7b-12)
  Zgromadził się cały lud, jak jeden mąż, na placu przed Bramą Wodną.
  I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę Prawa
  Mojżeszowego, które Pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia miesiąca
  siódmego przyniósł kapłan Ezdrasz Prawo przed zgromadzenie, w którym
  uczestniczyli przede wszystkim mężczyźńni, lecz także kobiety oraz
  wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi,
  zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do
  południa przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy rozumieli; a uszy
  całego ludu były zwrócone ku księdze Prawa. Pisarz Ezdrasz stanął na
  drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Ezdrasz otworzył
  księgę na oczach całego ludu - znajdował się bowiem wyżej niż cały
  lud; a gdy ją otworzył, cały lud się podniósł. I Ezdrasz
  błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud z podniesieniem rąk
  swoich odpowiedział: Amen! Amen! Potem oddali pokłon i padli przed Panem
  na kolana, twarzą ku ziemi. A lewici: objaśniali ludowi Prawo, podczas
  gdy lud pozostawał na miejscu: Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa
  Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie.
  Wtedy Nehemiasz, to jest namiestnik, oraz kapłan-pisarz Ezdrasz, jak i
  lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu: Ten dzień jest
  poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!
  Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa. I rzekł im
  Nehemiasz: Idźcie, spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie napoje
  słodkie - poślijcie też porcje temu, który nic gotowego nie ma:
  albowiem poświęcony jest ten dzień Panu naszemu. A nie bądźcie
  przygnębieni, gdyż radość w Panu jest waszą ostoją. A lewici
  uspokajali cały lud wołając: Uspokójcie się! Wszak ten dzień jest
  święty. Nie bądźcie przygnębieni! I cały lud poszedł, by jeść,
  pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielki obchód radosny, gdyż
  zrozumieli to, co im ogłoszono.

  (Ps 19,8-11)
  REFREN: Nakazy Pana są radością serca

  Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
  świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.
  Jego słuszne nakazy radują serce,
  jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.

  Bojaźń Pańska szczera i trwa na wieki,
  sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.
  Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,
  słodsze od miodu płynącego z plastra.

  (Mk 1,15)
  Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  (Łk 10,1-12)
  Sposród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu
  dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i
  miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
  żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana
  żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was
  posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani
  sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu
  wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka
  człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci
  do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo
  zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
  Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam
  podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im:
  Przybliżyło się do was królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiego miasta
  wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet
  proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam.
  Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam:
  Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Komentarz

   Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897), karmelitanka z klasztoru w
   Lisieux, we Francji, odkryła własną drogę do świętości, którą
   nazwała "małą drogą". Poddała się całkowicie prowadzeniu
   Boga, w pełnym zaufaniu i gotowości współpracy z Nim. Pogodnie znosząc
   swoje słabości fizyczne, opanowując trudne i bolesne uczucia, wszystko
   oddawała Bogu wraz z modlitwami za bliskich, za współsiostry i za misje,
   których jest patronką. Jej autobiografia, "Dzieje duszy",
   dowodzi bardzo współczesnego rozumienia uprzedzającej Bożej miłości i
   miłosierdzia. Św. Teresa została kanonizowana w 1925 roku, a w 1997
   papież Jan Paweł II ogłosił ją doktorem Kościoła.

   Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 4

   Usuń
  2. " Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!" - Panie dziękuję,że wciąż mnie pocieszasz! Ewa

   Usuń
 7. Piątek, 2 października 2015

  Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

  (Wj 23,20-23)
  Tak mówi Pan: Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w
  czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem.
  Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w
  niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
  Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co
  ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił
  się wrogo do odnoszących się tak do ciebie. Mój anioł poprzedzi cię i
  zaprowadzi do Amoryty, Chetyty, Peryzzyty, Kananejczyka, Chiwwity,
  Jebusyty, a Ja ich wygładzę.

  (Ps 91,1-6.10-11)
  REFREN: Aniołom kazał, by strzegli ciebie

  Kto się w opiekę oddał Najwyższemu
  i mieszka w cieniu Wszechmocnego,
  mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą,
  Boże mój, któremu ufam".

  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego
  i od słowa niosącego zgubę.
  Okryje cię swoimi piórami,
  pod Jego skrzydła się schronisz.

  Wierność Jego jest puklerzem i tarczą;
  nie ulękniesz się strachu nocnego.
  Ani strzały za dnia lecącej,
  ani zarazy, co skrada się w mroku,
  ani moru niszczącego w południe.

  Nie przystąpi do ciebie niedola,
  a cios nie dosięgnie twego namiotu.
  Bo rozkazał swoim aniołom,
  aby cię strzegli na Wszystkich twych drogach.

  (Ps 103,21)
  Błogosławcie Pana, wszyscy Jego Aniołowie, wszyscy słudzy, pełniący
  Jego wolę!

  (Mt 18,1-5.10)
  W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie
  jest największy w królestwie niebieskim? On przywołał dziecko,
  postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie
  odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa
  niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w
  królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię
  moje, Mnie przyjmuje. Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z
  tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się
  zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.

  Komentarz

  Dziś spotykamy się z naszymi Aniołami Stróżami z racji ich
  wspomnienia. Są oni naszymi wiernymi przyjaciółmi, posłanymi przez Boga
  ku naszej obronie i dla towarzyszenia nam na drodze do wieczności. Tak jak
  towarzyszyli wielu postaciom biblijnym i wielu świętym, również i nam
  gotowi są służyć: prowadząc nas, wspierając, broniąc od złego i
  podpowiadając dobre rozwiązania. Sam Bóg, w czytaniu z Księgi Wyjścia,
  zachęca nas, byśmy ich słuchali i z nimi współpracowali. Zaprośmy
  dziś naszych przyjaciół - Aniołów Stróżów - do oddawania wraz z
  nami chwały Bogu w tej Eucharystii.

  Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 10

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w
   czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem"
   - dziękuję Ci Panie za mojego wspaniałego Anioła Stróża!

   Usuń
  2. "Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w
   niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim.
   Jeśli będziesz wiernie słuchał jego głosu i wykonywał to wszystko, co
   ci polecam, będę nieprzyjacielem twoich nieprzyjaciół i będę odnosił
   się wrogo do odnoszących się tak do ciebie"
   - i proszę Cię Panie, bym Go słuchała we dnie i w nocy;) Zawsze i wszędzie.

   Usuń
  3. "Oto Ja posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem. Szanuj go i bądź uważny na jego słowa. Nie sprzeciwiaj się mu w niczym, gdyż nie przebaczy waszych przewinień, bo imię moje jest w nim." -Panie dziękuję za mojego Anioła Stróża, za Jego stała opiekę Ewa

   Usuń
 8. Niedziela, 4 października 2015

  XXVII niedziela zwykła

  (Rdz 2,18-24)
  Potem Pan Bóg rzekł: Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam;
  uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie
  zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki powietrzne, Pan Bóg przyprowadził je
  do mężczyzny, aby przekonać się, jaką on da im nazwę. Każde jednak
  zwierzę, które określił mężczyzna, otrzymało nazwę istota żywa. I
  tak mężczyzna dał nazwy wszelkiemu bydłu, ptakom powietrznym i
  wszelkiemu zwierzęciu polnemu, ale nie znalazła się pomoc odpowiednia
  dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w
  głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to
  zapełnił ciałem. Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z
  mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny,
  mężczyzna powiedział: Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem
  z mego ciała! Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny
  została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę
  swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym
  ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec
  siebie wstydu.

  (Ps 128,1-6)
  REFREN: Niechaj nas zawsze Pan Bóg błogosławi

  Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana
  i chodzi Jego drogami.
  Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich,
  szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

  Małżonka twoja jak płodny szczep winny
  w zaciszu twojego domu.
  Synowie twoi jak oliwne gałązki
  dokoła twego stołu.

  Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana.
  Niech cię z Syjonu Pan błogosławi
  i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem
  przez wszystkie dni twego życia.
  Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem.

  (Hbr 2,9-11)
  Widzimy Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony, chwałą i
  czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za
  wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem Temu, dla którego wszystko
  i przez którego wszystko, który wielu synów do chwały doprowadza, aby
  przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem Ten,
  który uświęca, jak ci, którzy mają być uświęceni, z jednego /są/
  wszyscy. Z tej to przyczyny nie wstydzi się nazywać ich braćmi swymi.

  (1 J 4,12)
  Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu
  jest w nas doskonała.

  (Mk 10,2-16)
  Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali
  Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam
  nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i
  oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość
  serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg
  stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
  swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym
  ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg
  złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz
  jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze
  inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego
  męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili Mu
  również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali
  im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie
  dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem
  należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
  królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w
  objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

  OdpowiedzUsuń
 9. "Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" Ewa

  OdpowiedzUsuń