sobota, 12 września 2015

Uwielbiajmy

Wczoraj wieczór uwielbienia, a na dzisiaj Psalm 113:
"Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: 
Niech imię Pańskie będzie błogosławione 
odtąd i aż na wieki! 
Od wschodu słońca aż po zachód jego
niech imię Pańskie będzie pochwalone! 

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, 
Jego chwała sięga ponad niebiosa. 
Któż jak nasz Pan Bóg,  co siedzibę ma w górze, 
co w dół spogląda na niebo i na ziemię? 
Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, 
by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, 
Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów". 

Chwalmy Pana, bo wielka Jego moc!
Czytelnikom bloga życzę pięknej, błogosławionej soboty.

(fot.pl.dreamstime.com)

2 komentarze: