niedziela, 30 czerwca 2013

Słowo Boże na niedzielę - Ga 5,1.13-18

XIII niedziela zwykła
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.

O wolność serca,
wolność umysłu.
wolność ducha -
- proszę Cię Panie.

Uwalniaj nas od
smutku i przygnęienia,
żalu i rozpaczy,
złości i nienawiści.

Uwalniaj
od lęku,
od poszukiwania szczęścia na własną rękę,
od braku ufności Tobie.

W Tobie jest nasza radość,
nasze spełnienie,
zaspokojenie pragnień.

Ty jesteś naszym Panem!

_____________________________


Piękne rozważanie Słowa Bożego znajduje się na blogu Zuch Boży: http://zuchbozy.blogspot.com/
Zachęcam do zaglądnięcia. Polecam też modlitwie autora Bożego Zucha - ks. Pawła, który wczoraj obchodził swoje imieniny, a jutro wyjeżdża na rekolekcje w pustelni. On też obiecał modlitwę za Dzielne Niewiasty.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz