niedziela, 26 lipca 2015

Słowo Boże na niedzielę - 26.07.2015

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie,
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.
Ty otwierasz swą rękę
i karmisz do syta wszystko, co żyje.
(fot.nsj.diecezja.lublin.pl)

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają,
wszystkich wzywających Go szczerze.
(Ps 145,10-11.15-18)


(2 Krl 4,42-44)
Pewien człowiek przyszedł z Baal-Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu chleba z pierwocin, dwadzieścia chlebów jęczmiennych i świeżego zboża w worku. On zaś rozkazał: Podaj ludziom i niech jedzą! Lecz sługa jego odrzekł: Jakże to rozdzielę między stu ludzi? A on odpowiedział: Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki - według słowa Pańskiego.


(Ef 4,1-6)
Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny
powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z
cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować
jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest Ciało i
jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje
wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest
Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez
wszystkich i we wszystkich.

(Łk 7,16)
Wielki prorok powstał między nami, i Bóg nawiedził lud swój.

(J 6,1-15)
Jezus udał się za Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim
wielki tłum, bo widziano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali.
Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało
się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i
ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: Skąd
kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to wystawiając go na
próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział Mu Filip: Za
dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć
trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra,
rzekł do Niego: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów
jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem
rzekł: Każcie ludziom usiąść! A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał
siedzącym; podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A
gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby
nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów
jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście
koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili:
Ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc
Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem,

sam usunął się znów na górę.

28 komentarzy:

 1. "Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła
  i niech Cię błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa
  i niech głoszą Twoją potęgę"

  - niech chwała Pana objawia się w naszym życiu.

  Wszytkiego dobrego Czytelników bloga.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła..."
   https://youtu.be/v_0IPKGA5bk

   Serdeczne pozdrowienia przesyłam z Krakowa.
   aga:)

   Usuń
  2. Dziękuję Agnieszko;)
   Cudownie, że się odezwałać. Często o Tobie myślę i pamiętam w modlitwie. Ściskam Cię mocno.

   Usuń
  3. PS: Brakuje Ciebie na DN...

   Usuń
  4. DZIĘKUJĘ!!! :))))
   aga

   Usuń
 2. Poniedziałek, 27 lipca 2015

  (Wj 32,15-24.30-34)
  Mojżesz zaś zszedł z góry z dwiema tablicami świadectwa w swym ręku,
  a tablice były zapisane na obu stronach, zapisane na jednej i na drugiej
  stronie. Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem
  Boga, wyrytym na tablicach. A Jozue, usłyszawszy odgłos okrzyków ludu,
  powiedział do Mojżesza: W obozie rozlegają się okrzyki wojenne. On zaś
  odpowiedział: To nie głos pieśni zwycięstwa ani głos pieśni klęski,
  lecz słyszę pieśni dwóch chórów. A Mojżesz zbliżył się do obozu i
  ujrzał cielca i tańce. Rozpalił się wówczas gniew Mojżesza i rzucił
  z rąk swoich tablice i potłukł je u podnóża góry. A porwawszy cielca,
  którego uczynili, spalił go w ogniu, starł na proch, rozsypał w wodzie
  i kazał ją pić Izraelitom. I powiedział Mojżesz do Aarona: Cóż ci
  uczynił ten lud, że sprowadziłeś na niego tak wielki grzech? Aaron
  odpowiedział: Niech się mój pan nie unosi na mnie gniewem, bo wiesz sam,
  że ten lud jest skłonny do złego. Powiedzieli do mnie: Uczyń nam boga,
  który by szedł przed nami, bo nie wiemy, co się stało z Mojżeszem, z
  tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Wtedy rzekłem do
  nich: Kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I złożyli mi je, i
  wrzuciłem je w ogień, i tak powstał cielec. Nazajutrz zaś tak
  powiedział Mojżesz do ludu: Popełniliście ciężki grzech; ale teraz
  wstąpię do Pana, może otrzymam przebaczenie waszego grzechu. I poszedł
  Mojżesz do Pana, i powiedział: Oto niestety lud ten dopuścił się
  wielkiego grzechu, gdyż uczynił sobie boga ze złota. Przebacz jednak im
  ten grzech! A jeśli nie, to wymaż mię natychmiast z Twej księgi,
  którą napisałeś. Pan powiedział do Mojżesza: Tylko tego, który
  zgrzeszył przeciw Mnie, wymażę z mojej księgi. Idź teraz i prowadź
  ten lud, gdzie ci rozkazałem, a mój anioł pójdzie przed tobą. A w dniu
  mojej kary ukarzę ich za ich grzech.

  (Ps 106,19-23)
  REFREN: Przebacz, o Panie, swojemu ludowi

  U stóp Horebu zrobili cielca
  i pokłon oddawali bożkowi odlanemu ze złota.
  I zamienili swą Chwałę
  na podobiznę cielca jedzącego siano.

  Zapomnieli Boga, który ich ocalił,
  który wielkich rzeczy dokonał w Egipcie,
  rzeczy przedziwnych w krainie Chama,
  zdumiewających nad Morzem Czerwonym.

  Postanowił ich zatem wytracić,
  gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec:
  on wstawił się do Niego,
  aby odwrócił swój gniew, by ich nie zniszczył.

  (Jk 1,18)
  Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby
  pierwocinami Jego stworzeń.

  (Mt 13,31-35)
  Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: Królestwo niebieskie podobne
  jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest
  ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od
  innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i
  gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść:
  Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta
  wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To
  wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic
  im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w
  przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

  Komentarz

  Jezus buduje królestwo Boże w ludzkich sercach. Nie spieszy się, jest
  cierpliwy i miłosierny. On wie, jak bardzo jesteśmy słabi, jak często
  błądzimy i upadamy w grzech, a jednak z nas nie rezygnuje. Ciągle nam
  przebacza, uczy nas i sprawia, że ziarno słowa Bożego wzrasta w naszych
  sercach. Jezus udziela nam swojej łaski w sposób całkowicie darmowy, ale
  to od nas zależy, czy ją przyjmiemy i pozwolimy Mu działać, czy
  będziemy się kierowali w życiu Jego nauką.

  Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 115

  OdpowiedzUsuń
 3. "Przebacz, o Panie, swojemu ludowi" Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 28 lipca 2015

  (Wj 33,7-11; 34,5-9.28)
  Mojżesz wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem
  Spotkania. A ktokolwiek chciał się zwrócić do Pana, szedł do Namiotu
  Spotkania, który był poza obozem. Ile zaś razy Mojżesz szedł do
  namiotu, cały lud stawał przy wejściu do swych namiotów i patrzał na
  Mojżesza, aż wszedł do namiotu. Ile zaś razy Mojżesz wszedł do
  namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu, i wtedy
  Pan rozmawiał z Mojżeszem. Cały lud widział, że słup obłoku stawał
  u wejścia do namiotu. Cały lud stawał i każdy oddawał pokłon u
  wejścia do swego namiotu. A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,
  jak się rozmawia z przyjacielem. Potem wracał Mojżesz do obozu, sługa
  zaś jego, Jozue, syn Nuna, młodzieniec, nie oddalał się z wnętrza
  namiotu. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego,
  i wypowiedział imię Jahwe. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał:
  Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i
  wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia,
  przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie
  pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość
  ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. I
  natychmiast skłonił się Mojżesz aż do ziemi i oddał pokłon,
  mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech
  pójdzie Pan w pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale
  przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem. I
  był tam Mojżesz u Pana czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i nie
  jadł chleba, i nie pił wody. I napisał na tablicach słowa przymierza -
  Dziesięć Słów.

  (Ps 103,6-13)
  REFREN: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

  Dzieła Pana są sprawiedliwe,
  wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece.
  Drogi swoje objawił Mojżeszowi,
  swoje dzieła synom Izraela.

  Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Nie zapamiętuje się w sporze,
  nie płonie gniewem na wieki.

  Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
  ani według win naszych nam nie odpłaca.
  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.

  Jak odległy jest wschód od zachodu,
  tak daleko odsunął nasze od nas winy.
  Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
  tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją.

  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go
  znajdzie, będzie żył na wieki

  (Mt 13,36-43)
  Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego
  uczniowie i prosili Go: Wyjaśnij nam przypowieść o chwaście! On
  odpowiedział: Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy.
  Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś
  synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł;
  żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera
  się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn
  Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie
  zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w
  piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi
  jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy,
  niechaj słucha!

  Komentarz

  Bóg jest cierpliwy, Bóg jest miłosierny, Bóg jest wierny nawet wtedy,
  gdy człowiek nie dochowuje Mu wierności. Jakże często jesteśmy ludem o
  "twardym karku", zapominamy o Bożych przykazaniach, o
  przymierzu, jakie Bóg z nami zawarł, a pozwalamy, by zły duch siał w
  nas zwątpienie i nakłaniał do grzechu. Prośmy dziś Jezusa o to, by
  Jego słowo nas wyzwalało, leczyło i prowadziło do radowania się
  bliskością Boga.

  Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 119

  OdpowiedzUsuń
 5. "Dzieła Pana są sprawiedliwe,
  wszystkich uciśnionych ma w swojej opiece". AMEN

  OdpowiedzUsuń
 6. "Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
  Nie zapamiętuje się w sporze,
  nie płonie gniewem na wieki.

  Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
  ani według win naszych nam nie odpłaca.
  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli."

  Chwała dobremu Bogu!

  OdpowiedzUsuń
 7. "Bóg jest cierpliwy, Bóg jest miłosierny, Bóg jest wierny nawet wtedy,
  gdy człowiek nie dochowuje Mu wierności. Jakże często jesteśmy ludem o
  "twardym karku", zapominamy o Bożych przykazaniach, o
  przymierzu, jakie Bóg z nami zawarł, a pozwalamy, by zły duch siał w
  nas zwątpienie i nakłaniał do grzechu. Prośmy dziś Jezusa o to, by
  Jego słowo nas wyzwalało, leczyło i prowadziło do radowania się
  bliskością Boga."

  Proszę Cię Panie, dobry Boże

  OdpowiedzUsuń
 8. "Miłosierny jest Pan i łaskawy,
  nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy."

  "Nie postępuje z nami według naszych grzechów,
  ani według win naszych nam nie odpłaca."

  Bóg jest dobry.
  aga;)

  OdpowiedzUsuń
 9. " Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i
  wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia,
  przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech, lecz nie
  pozostawiający go bez ukarania, ale zsyłający kary za niegodziwość
  ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 10. W dzisiejszym czytaniu św. Jan mówi, że "Bóg jest miłością" i bardzo, bardzo.....kocha-Ciebie i mnie!

  Mała Myriam i jej świadectwo:
  http://gosc.pl/doc/2609004.Wielkie-swiadectwo-malej-Myriam
  aga:)

  OdpowiedzUsuń
 11. Środa, 29 lipca 2015

  Wspomnienie św. Marty

  (1 J 4,7-16)
  Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
  każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie
  zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku
  nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat3, abyśmy życie
  mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my
  umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego
  jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy4. Umiłowani, jeśli Bóg tak
  nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga
  nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i
  miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a
  On w nas, bo udzielił nam ze swego Ducha5. My także widzieliśmy i
  świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto
  wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu.
  Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest
  miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim.

  (Ps 34,2-11)
  REFREN: Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry.

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
  aby ich ocalić.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

  Bójcie sie Pana, wszyscy Jego święci,
  ci, co sie Go boją, nie zaznają biedy.
  Bogacze zubożeli i zaznali głodu,
  szukającym Pana niczego nie zbraknie.

  (J 8,12b)
  Ja jestem światłością świata, Kto idzie za Mną, będzie miał
  światło życia.

  (J 11,19-27)
  Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po
  bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu
  na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie,
  gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci
  wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój
  zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w
  czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem
  zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć
  będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w
  to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest
  Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.

  lub

  (Łk 10,38-42)
  W dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta,
  imieniem Marta, przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem
  Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie.
  Natomiast Marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc
  do Niego i rzekła: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła
  mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej
  odpowiedział: Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a
  potrzeba tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie
  będzie pozbawiona.

  Komentarz

  W dzisiejsze wspomnienie św. Marty, siostry Marii i Łazarza, stajemy
  wobec pytania, jak kochać Boga. W postawie Marty zachwyca nas miłość
  względem bliźnich, troska o ich potrzeby. Marta łączy miłość z
  żywą wiarą. Podobnie jak ona nie zawsze rozumiemy Boże słowa, Bożą
  wolę względem nas, ale zawsze możemy zaufać - powierzyć się Jezusowi.
  Prośmy dzisiaj, byśmy tak jak Marta byli ludźmi wiary, nadziei i
  miłości.

  Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 122-123

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Wysławiajcie razem ze mną Pana,
   wspólnie wywyższajmy Jego imię."

   JA WYWYŻSZAM CIEBIE
   PONAD RZECZY KTÓRYCH PRAGNIE SERCE ME
   CHCĘ Z TOBĄ BYĆ
   UKOCHANY ZBAWICIELU
   TO CO MAM ZAWDZIĘCZAM TYLKO CI
   ZAWDZIĘCZAM CI
   ANIOŁOWIE HOŁD SKŁADAJĄ
   RAZEM Z NIMI ŚPIEWAM CI

   TYŚ BOGIEM MYM
   TYŚ ŚWIATŁEM MYM SKŁADAM DLA CIEBIE ŻYCIE ME
   TYŚ PANEM MYM
   MIŁOŚCIĄ MĄ
   NIKT NIE ZASTĄPI CIEBIE MI

   WSZYSTKO TO CO MAM
   ODDAJĘ TEMU DLA KTÓREGO PRAGNĘ ŻYĆ
   DLA CIEBIE CHCĘ ŻYĆ
   KAŻDY DZIEŃ JEST DAREM
   KTÓRY PRAGNĘ UŻYĆ TAK JAK TEGO CHCESZ
   TY UŻYJ MNIE
   ANIOŁOWIE HOŁD SKŁADAJĄ
   RAZEM Z NIMI ŚPIEWAM CI

   https://youtu.be/O6DP4ngi5t8
   aga

   Usuń
  2. "Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry..."

   https://youtu.be/nweOFimCqVM
   aga;)

   Usuń
  3. "Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
   i wyzwolił od wszelkiej trwogi." Ewa

   Usuń
  4. Agnieszka, przepiękna ta pieśń (https://youtu.be/nweOFimCqVM)
   Dzięki za nią

   Usuń
  5. Ta zresztą też - https://youtu.be/O6DP4ngi5t8

   |Ja wywyższam Ciebie
   Ponad rzeczy, których pragnie serce me"
   - jakież to aktualne dla mnie w obecnej chwili...

   Usuń
  6. Muzyka przybliża mnie do Boga.

   TYŚ BOGIEM MYM
   TYŚ ŚWIATŁEM MYM.......
   TYŚ PANEM MYM
   MIŁOŚCIĄ MĄ
   NIKT NIE ZASTĄPI CIEBIE MI

   Bóg jest naprawdę dobry!!!
   ps. cieszę się, że czasami podobają Ci się piosenki, które zamieszczam;)
   aga

   Usuń
 12. Czwartek, 30 lipca 2015

  (Wj 40,16-21.34-38)
  Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak
  wykonał. Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku
  drugiego. Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach,
  umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. I rozciągnął namiot nad
  przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał
  Mojżeszowi. Następnie wziął świadectwo i położył je w arce,
  włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu
  przebłagalnią. Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił
  zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał
  Mojżeszowi. Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana
  napełniła przybytek. I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania,
  bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. Ile razy
  obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, a
  jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia
  uniesienia się obłoku. Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a
  w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie
  całej ich wędrówki.

  (Ps 84,3-6.8.11)
  REFREN: Jak miła, Panie, jest świątynia Twoja

  Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
  Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
  Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo,
  gdzie złoży swe pisklęta:
  przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, Królu mój i Boże!

  Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
  nieustannie Cię wielbiąc.
  Szczęśliwi, których moc jest w Tobie.
  Mocy im będzie przybywać.

  Doprawdy, dzień jeden w przybytkach Twoich
  lepszy jest niż innych tysiące:
  wolę stać u progu mojego Boga,
  niż mieszkać w namiotach grzeszników.

  (Dz 16,14b)
  Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna
  Twojego.

  (Mt 13,47-53)
  Jezus powiedział do tłumów: Podobne jest królestwo niebieskie do sieci,
  zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się
  napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w
  naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą
  aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec
  rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to
  wszystko? Odpowiedzieli Mu: Tak jest. A On rzekł do nich: Dlatego każdy
  uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego,
  podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe
  i stare. Gdy Jezus dokończył tych przypowieści, oddalił się stamtąd.

  Komentarz

  Aby osiągnąć zbawienie, nie wystarczy nazywać siebie katolikiem, nie
  wystarczy zewnętrzna przynależność do Kościoła. Bóg patrzy w nasze
  serca i pyta o naszą wiarę. Czy wierzymy w realną obecność Chrystusa w
  naszym zgromadzeniu? Czy wierzymy, że On jest wśród nas? Obyśmy
  otworzyli się dzisiaj na Jego obecność, przyjęli Jego słowo i
  pozwolili Mu oświecić nasze umysły! Oby to On stał się dla nas
  światłem na naszych drogach!

  Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 126-127

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Szczęśliwi, których moc jest w Tobie.
   Mocy im będzie przybywać." - Panie dodaj mi Swojej mocy... Ewa

   Usuń
 13. Piątek, 31 lipca 2015

  Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli

  (Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37)
  Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami: Oto czasy święte dla Pana,
  zwołanie święte, na które wzywać ich będziecie w określonym czasie.
  W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest
  Pascha dla Pana. A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto
  Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne
  chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie
  wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze
  dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie
  będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. Potem Pan powiedział do
  Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi,
  którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako
  pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby
  był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w
  następnym dniu po szabacie. I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od
  dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania,
  siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie
  pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana.
  Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to
  dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu
  ofiary spalane. Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto
  Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie
  święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni
  będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was
  zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest
  uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy.
  To są czasy święte dla Pana, na które będziecie dokonywać świętego
  zwołania, aby składać ofiarę spalaną dla Pana: ofiarę całopalną,
  ofiarę pokarmową, ofiarę krwawą i ofiarę płynną, każdego dnia to,
  co jest na ten dzień przeznaczone,

  (Ps 81,3-6.10-11)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu, naszemu obrońcy

  Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie,
  w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
  Zadmijcie w róg w czasie nowiu,
  w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.

  Bo tak ustanowiono w Izraelu
  według przykazania Boga Jakuba.
  Ustanowił to prawo dla Józefa,
  gdy wyruszał przeciw ziemi egipskiej.

  Nie będziesz miał obcego boga,
  cudzemu bogu nie będziesz się kłaniał.
  Jam jest Pan, Bóg twój,
  który cię wywiódł z ziemi egipskiej.

  (1 P 1,25)
  Słowo Pana trwa na wieki, to słowo ogłoszono wam jako Dobrą Nowinę.

  (Mt 13,54-58)
  Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze,
  tak że byli zdumieni i pytali: Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż
  nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego
  braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją
  wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko? I powątpiewali o Nim. A
  Jezus rzekł do nich: Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być
  prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów, z powodu ich
  niedowiarstwa.

  Komentarz

  Dziś wspominamy św. Ignacego z Loyoli (1491-1556), założyciela
  Towarzystwa Jezusowego, którego pragnieniem było czynić wszystko
  "na większą chwałę Boga". Opracowany przez św. Ignacego
  schemat rekolekcji do dziś pomaga ludziom budować głęboką więź z
  Chrystusem, poznawać i spełniać Jego wolę. A jaka jest nasza relacja z
  Bogiem? Czy umiemy z głębokim szacunkiem i miłością oddawać Mu
  cześć i wsłuchiwać się w Jego słowa? Czy żyjemy dla Jego większej
  chwały?

  Katarzyna Zielińska, "Oremus" lipiec 2009, s. 130

  OdpowiedzUsuń
 14. "Jam jest Pan, Bóg twój," - Panie Ty jesteś moim jedynym Bogiem Ewa

  OdpowiedzUsuń
 15. Sobota, 1 sierpnia 2015

  Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła

  (Kpł 25,1.8-17)
  Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: Policzysz sobie siedem lat
  szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat
  szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego
  dnia, siódmego miesiąca zatrąbisz w róg. W Dniu Przebłagania
  zatrąbicie w róg w całej waszej ziemi. Będziecie święcić
  pięćdziesiąty rok, oznajmijcie wyzwolenie w kraju dla wszystkich jego
  mieszkańców. Będzie to dla was jubileusz - każdy z was powróci do swej
  własności i każdy powróci do swego rodu. Cały ten rok pięćdziesiąty
  będzie dla was rokiem jubileuszowym - nie będziecie siać, nie będziecie
  żąć tego, co urośnie, nie będziecie zbierać nieobciętych winogron,
  bo to będzie dla was jubileusz, to będzie dla was rzecz święta. Wolno
  wam jednak będzie jeść to, co urośnie na polu. W tym roku jubileuszowym
  każdy powróci do swej własności. Kiedy więc będziecie sprzedawać
  coś bliźniemu albo kupować coś od bliźniego, nie wyrządzajcie krzywdy
  jeden drugiemu. Ale odpowiednio do liczby lat, które upłynęły od
  jubileuszu, będziesz kupował od bliźniego, a on sprzeda tobie
  odpowiednio do liczby lat plonów. Im więcej lat pozostaje do jubileuszu,
  tym większą cenę zapłacisz, im mniej lat pozostaje, tym mniejszą cenę
  zapłacisz, bo ilość plonów on ci sprzedaje. Nie będziecie wyrządzać
  krzywdy jeden drugiemu. Będziesz się bał Boga twego, bo Ja jestem Pan,
  Bóg wasz!

  (Ps 67,2-3.5.8)
  REFREN: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

  Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi,
  niech nam ukaże pogodne oblicze.
  Aby na ziemi znano Jego drogę,
  Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

  Niech się narody cieszą i weselą,
  bo rządzisz ludami sprawiedliwie
  i kierujesz narodami na ziemi.
  Niechaj nam Bóg błogosławi,
  niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.

  (Mt 5,10)
  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości,
  albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

  (Mt 14,1-12)
  W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł
  do swych dworzan: To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce
  cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i
  związanego wrzucić do więzienia. Powodem była Herodiada. żona brata
  jego, Filipa. Jan bowiem upomniał go: Nie wolno ci jej trzymać. Chętnie
  też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za
  proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła córka
  Herodiady wobec gości i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą
  obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już
  podmówiona przez swą matkę: Daj mi - rzekła - tu na misie głowę Jana
  Chrzciciela! Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na
  współbiesiadników kazał jej dać. Posłał więc [kata] i kazał
  ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano
  dziewczęciu, a ono zaniosło ją swojej matce. Uczniowie zaś Jana
  przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o
  tym Jezusowi.

  Komentarz

  Święty Alfons Liguori (1696-1787) - pochodzący ze szlacheckiego rodu,
  zamożny i utalentowany - miał wszelkie dane, by odnieść sukces w oczach
  świata. A jednak porzucił świetnie zapowiadającą się karierę
  adwokacką, aby oddać się apostolstwu. Pracował wśród młodzieży i
  ludzi zaniedbanych moralnie, głosił kazania i prowadził misje ludowe,
  wiele pisał. Około 160 jego prac przełożono na 61 języków! Przez
  całe swe kapłańskie życie był bez reszty oddany ludziom, którym
  służył. Będąc biskupem spieniężył skarby swego pałacu, by zakupić
  żywność dla głodujących. Ciężka praca i surowa asceza wyczerpały go
  tak bardzo, że był zmuszony zrzec się kierowania diecezją. Zmarł
  wśród współbraci z założonego przez siebie zgromadzenia - księży
  redemptorystów - w wieku 91 lat.

  Bogna Paszkiewicz, "Oremus" sierpień 2008, s. 4

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi" Ewa

   Usuń
 16. Niedziela, 2 sierpnia 2015

  XVIII niedziela zwykła

  (Wj 16,2-4.12-15)
  I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw
  Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: Obyśmy pomarli z
  ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i
  jadali chleb do sytości! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby
  głodem umorzyć całą tę rzeszę. Pan powiedział wówczas do Mojżesza:
  Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził
  lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich
  także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie.
  Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie
  jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, Pan,
  jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i
  pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy
  się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni leżało coś
  drobnego, ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego Izraelici pytali
  się wzajemnie: Co to jest? - gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy
  powiedział do nich Mojżesz: To jest chleb, który daje wam Pan na pokarm.

  (Ps 78,3-4.23-25.54)
  REFREN: Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

  Co usłyszeliśmy i cośmy poznali,
  i co nam opowiedzieli nasi ojcowie,
  opowiemy przyszłemu pokoleniu,
  chwałę Pana i Jego potęgę.

  Pan Bóg z góry wydał rozkaz chmurom
  i bramy nieba otworzył.
  Jak deszcz spuścił mannę do jedzenia,
  podarował im chleb niebieski.

  Spożywał człowiek chleb aniołów
  zesłał im jadła do syta.
  Wprowadził ich do ziemi swej świętej,
  na górę, którą zdobyła Jego prawica.

  (Ef 4,17.20-24)
  To zatem mówię i zaklinam was w Panu, abyście już nie postępowali tak,
  jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, Wy zaś nie tak
  nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście
  pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się
  tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka,
  który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w
  waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w
  sprawiedliwości i prawdziwej świętości.

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
  ust Bożych.

  (J 6,24-35)
  A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego
  uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa.
  Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi,
  kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
  powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale
  dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten
  pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn
  Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni
  zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?
  Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone
  przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do
  Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli?
  Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał
  im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę,
  powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój
  da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z
  nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj
  nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto
  do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy
  pragnąć nie będzie.

  OdpowiedzUsuń