niedziela, 12 października 2014

Słowo Boże na niedzielę - 12.10.2014

"Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków! Amen"(Flp 4,12-14,19-20).

Dziękuję Ci Panie, że jesteś ze mną w chwilach wytchnienia i ucisku; w chwilach radości i smutku; gdy zaspokojone są wszystkie moje potrzeby i gdy dotkliwie odczuwam braki.
Ty mnie umacniasz, Ty mnie ochraniasz, Ty prowadzisz po bezpiecznych drogach.
Chwała Tobie, mój dobry Boże.
(fot. freeimages.com)


​(Iz 25,6-10a)
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z
tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z
najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na
twarz wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody; raz na
zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza,
odejmie hańbę od swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I
powiedzą w owym dniu: Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas
wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i
radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Moab
zaś będzie rozdeptany u siebie, jak się depcze słomę na gnojowisku.


(Ps 23,1-6) Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.

Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.

Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.

Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.

Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.


(Ef 1,17-18)
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim
światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania.


(Mt 22,1-14)
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu:
Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę
weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych
zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz
inne sługi z poleceniem: Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją
ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe.
Przyjdźcie na ucztę! Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje
pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i
znieważywszy [ich], pozabijali. Na to król uniósł się gniewem.
Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich
spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz
zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i
zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na
drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I
sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć
biesiadnikom, i zauważył tam człowieka, nie ubranego w strój weselny.
Rzekł do niego: Przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju
weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: Zwiążcie mu
ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.


18 komentarzy:

 1. Czytelnikom bloga życzę pięknej, dobrej niedzieli. I tego cudownego doświadczenia, że w Bogu i z Bogiem możemy wszytko. Niech On błogosławi obficie!

  OdpowiedzUsuń
 2. "Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia."
  Z życzeniami dobrego tygodnia!

  http://youtu.be/Eiovaic3JZY
  Aga ;

  OdpowiedzUsuń
 3. Poniedziałek, 13 października 2014

  Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera

  (Ga 4,22-24.26-27.31-5.1)
  Napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a
  drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według
  ciała, ten zaś z wolnej - na skutek obietnicy. Wydarzenia te mają
  jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno,
  zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar: Natomiast
  górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Wszak
  napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z
  radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma
  samotna niż ta, która żyje z mężem. Tak to, bracia, nie jesteśmy
  dziećmi niewolnicy, ale wolnej. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A
  zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.

  (Ps 113,1-7)
  REFREN: Niech imię Pana, będzie pochwalone

  Chwalcie słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione
  teraz i na wieki.

  Od wschodu aż do zachodu słońca
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Bóg,
  co ma siedzibę w górze
  i w dół spogląda na niebo i ziemię?
  Podnosi z prochu nędzarza
  i dźwiga z gnoju ubogiego.

  (Ps 95,8ab)
  Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (Łk 11,29-32)
  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest
  plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany,
  prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców
  Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z
  Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi
  ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości
  Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy
  powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni
  dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej
  niż Jonasz.

  Komentarz

  Trzeba było choroby, ciemności więzienia, modlitw matki, by młodemu
  człowiekowi przypomnieć o Bogu. Tak narodziła się miłość
  szczególna, która zaowocowała wstąpieniem dzisiejszego patrona
  (1829-1916) do zakonu kapucynów i przyjęciem nowego imienia: Honorat.
  Potem już była tylko niekończąca się praca, modlitwa, słuchanie
  penitentów, pokonywanie trudności, z jakimi borykał się Kościół w
  czasach zaborów. Mimo piętrzących się przeszkód o. Honorat tworzył
  kolejne zgromadzenia i posyłał je do służby. Świętość to owoc
  płodnej miłości, która bez lęku staje do walki o dzień powszedni.

  O. Tomasz Zamorski OP, "Oremus" październik 2006, s. 56

  OdpowiedzUsuń
 4. "Od wschodu aż do zachodu słońca, niech będzie pochwalone imię Pana" Ewa

  OdpowiedzUsuń
 5. Wtorek, 14 października 2014

  (Ga 5,1-6)
  Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie
  poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam:
  Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I
  raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się
  obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa.
  Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie
  usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha,
  na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w
  Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego
  znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.

  (Ps 119,41.43-45.47-48)
  REFREN: Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie

  Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska,
  Twoje zbawienie według Twej obietnicy.
  Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy,
  bo ufam Twoim wyrokom.

  A Prawa Twego zawsze strzec będę
  po wieki wieków.
  I będę kroczył szeroką drogą,
  bo szukam Twoich przykazań.

  I będę się weselił z Twoich przykazań,
  które umiłowałem.
  Moje ręce wznoszę ku Twym przykazaniom,
  które miłuję, i rozważam Twoje ustawy.

  (Hbr 4,12)
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli
  serca.

  (Łk 11,37-41)
  Pewien faryzeusz zaprosił Jezusa do siebie na obiad. Poszedł więc i
  zajął miejsce za stołem. Lecz faryzeusz, widząc to, wyraził
  zdziwienie, że nie obmył wpierw rąk przed posiłkiem. Na to rzekł Pan
  do niego: Właśnie wy, faryzeusze, dbacie o czystość zewnętrznej strony
  kielicha i misy, a wasze wnętrze pełne jest zdzierstwa i niegodziwości.
  Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także
  wnętrza? Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz
  wszystko będzie dla was czyste.

  Komentarz

  Trudna do odparcia pokusa koncentrowania się w wierze na tym, co
  zewnętrzne, widoczne, policzalne, nieubłaganie dotyka każdego. Niesie
  ona ze sobą niebezpieczne wypaczenie obrazu Boga: Bóg jawi się wtedy
  jako niemiłosierny perfekcjonista rozliczający człowieka z każdej
  czynności zewnętrznej, jako bożek sklecony na miarę "śmiertelnego
  człowieka". Czy Bóg potrzebuje pustych precyzyjnych gestów wiary
  pozornie oczyszczających brud duszy? On chce raczej przyjąć brud
  wewnętrzny, by sam mógł oczyścić go miłością.

  ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 60

  OdpowiedzUsuń
 6. "Niech Twoja łaska zstąpi na mnie, Panie"

  OdpowiedzUsuń
 7. Środa, 15 października 2014

  Wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła

  (Ga 5,18-25)
  Jeśli pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli
  Prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała:
  nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary,
  nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za
  zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym
  podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci,
  którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie
  odziedziczą. Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
  cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.
  Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa
  Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
  Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.

  (Ps 1,1-6)
  REFREN: Dasz światło życia idącym za Tobą

  Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie zasiada w gronie szyderców,
  lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
  i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

  On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  liście jego nie więdną,
  a wszystko, co czyni, jest udane.

  Co innego grzesznicy:
  są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.

  (Łk 11,42-46)
  Biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z
  wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość
  Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Biada
  wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia
  na rynku. Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których
  ludzie bezwiednie przechodzą. Wtedy odezwał się do Niego jeden z
  uczonych w Prawie: Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. On
  odparł: I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary
  nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

  Komentarz

  Ludziom współczesnym wydaje się, że "reforma" powinna zawsze
  polegać na przemianie zasad, która sprawi, iż życie stanie się
  łatwiejsze i przyjemniejsze. Św. Teresa (1515-1582), dzisiejsza patronka,
  była reformatorką zakonu karmelitańskiego. Jednak przemiany, które
  wprowadziła, nie były bynajmniej ułatwieniem życia zakonnego, ale
  powrotem do ducha, który na początku ożywiał regułę karmelitańską.
  Jakże często powinniśmy powracać do naszej pierwotnej gorliwości, aby
  dokonać prawdziwej przemiany - reformy - naszego życia.

  ks. Adam Bednarczyk, "Oremus" październik 2001, s. 66

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała:
   nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary,
   nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za
   zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki" - chroń mnie Panie.

   Usuń
  2. "Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój,
   cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie" - proszę o Twoje owoce Duchu Święty, Boże

   Usuń
  3. "Bo wkładacie na ludzi ciężary
   nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie" - proszę Panie za wszystkie osoby, które są mi podległy, o których losie poniekąd decyduję, które są zależne od moich decyzji. O mądrość i rozwagę w przydzielaniu im obowiązków i rozliczaniu ich z nich. Żeby nie zabrakło miłości.

   Usuń
 8. " Owocem zaś ducha jest miłość,radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność,opanowanie' Panie dziękuję za te wszystkie owoce, które nam dajesz- naucz mnie korzystać z nich i dzielić się nimi z potrzebującymi Ewa

  OdpowiedzUsuń
 9. Czwartek, 16 października 2014

  Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

  (Ef 1,1-10)
  Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa - do świętych, którzy
  są w Efezie, i do wiernych w Chrystusie Jezusie: Łaska wam i pokój od
  Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa! Niech będzie błogosławiony
  Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa; który napełnił nas wszelkim
  błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich - w Chrystusie. W
  Nim bowiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i
  nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie
  jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej
  woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym.
  W Nim mamy odkupienie przez Jego krew odpuszczenie występków, według
  bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej
  mądrości i zrozumienia, przez to, że nam oznajmił tajemnicę swej woli
  według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania
  pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako Głowie:
  to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.

  (Ps 98,1-6)
  REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
  i święte ramię Jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwiękach rogu,
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  (J 14,6)
  Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,
  jak tylko przeze Mnie.

  (Łk 11,47-54)
  Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich
  zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych
  ojców, gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce. Dlatego też
  powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z
  nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu
  będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od
  stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął
  między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie
  pomszczona. Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania;
  samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.
  Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie
  nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby
  go podchwycić na jakimś słowie.

  Komentarz

  W kruchości życia odnalazła św. Jadwiga Śląska (1178-1243) klucz do
  poznania Boga i moc do świadczenia miłosierdzia. Jako dwunastolatka
  została wydana za mąż, jako księżna przeżyła śmierć sześciorga
  swoich dzieci i męża, księcia Henryka Brodatego, oraz tragiczne losy
  swego rodzeństwa, jako zakonnica cysterska praktykowała wyniszczające
  jej ciało czyny pokutne. Te wydarzenia wydają się mieć ścisły
  związek z jej miłością do Kościoła i ubogich. Jadwiga zrozumiała,
  że Bóg potrzebuje słabości człowieka, by przez nią objawiać swoją
  moc.

  ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 68

  OdpowiedzUsuń
 10. "Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie"-dziękuję Ci Panie, bo wierzę, że i mnie okażesz swoje zbawienie Ewa

  OdpowiedzUsuń
 11. Piątek, 17 października 2014

  Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

  (Ef 1,11-14)
  W Chrystusie dostąpiliśmy udziału my również, z góry przeznaczeni
  zamiarem Tego, który dokonuje wszystkiego zgodnie z zamysłem swej woli po
  to, byśmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyśmy już
  przedtem nadzieję złożyli w Chrystusie. W Nim także i wy
  usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim
  również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha
  Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w
  oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku
  chwale Jego majestatu.

  (Ps 33,1-2.4-5.12-13)
  REFREN: Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

  Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana,
  prawym przystoi pieśń chwały.
  Sławcie Pana na cytrze,
  grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.

  Bo słowo Pana jest prawe,
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość,
  ziemia jest pełna Jego łaski.

  Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem,
  naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
  Pan spogląda z nieba,
  widzi wszystkich ludzi.

  (Ps 33,22)
  Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w
  Tobie!

  (Łk 12,1-7)
  Kiedy wielotysięczne tłumy zebrały się koło Niego, tak że jedni
  cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów:
  Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic
  ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie
  stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle
  będzie słyszane, a coście w izbie szeptali do ucha, głosić będą na
  dachach. Lecz mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych,
  którzy zabijają ciało, a potem nic więcej uczynić nie mogą. Pokażę
  wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc
  wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie
  sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest
  zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie
  są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

  Komentarz

  Św. Ignacy, biskup Antiochii, stał się symbolem męstwa chrześcijan
  pierwszych wieków. Podczas prześladowań chrześcijan został przez
  cesarza Trajana skazany na śmierć w rzymskim amfiteatrze. Nie uciekał
  przed żołnierzami, którzy przybyli do Antiochii, by go pojmać,
  wiedział, że "nie został zapomniany w oczach Bożych". Wyrok
  odczytał jako zaproszenie samego Chrystusa do współudziału w Jego
  męczeństwie. Zamiast lęku w Ignacym obudziła się nadprzyrodzona
  radość i męstwo. Ze swojej ostatniej podróży pisał do Kościołów,
  że chętnie umiera dla Boga.

  ks. Mariusz Jedliczka, "Oremus" październik 2003, s. 72

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Panie niech nas ogarnie Twoja łaska" Ewa

   Usuń
 12. Sobota, 18 października 2014

  Święto św. Łukasza Ewangelisty

  (2 Tm 4,9-17a)
  Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. Demas bowiem mię opuścił
  umiłowawszy ten świat i podążył do Tesaloniki, Krescens do Galacji,
  Tytus do Dalmacji. Łukasz sam jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze
  sobą; jest mi bowiem przydatny do posługiwania. Tychika zaś posłałem
  do Efezu. Opończę, którą pozostawiłem w Troadzie u Karpa, przynieś
  idąc po drodze, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander,
  brązownik, wyrządził mi wiele zła: odda mu Pan według jego uczynków.
  I ty się go strzeż, albowiem sprzeciwiał się bardzo naszym słowom. W
  pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy
  opuścili: niech im to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy
  mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie
  Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały.

  (Ps 145,10-13.17-18)
  REFREN: Królestwo Pana glosza Jego swieci

  Niech Cie wielbia, Panie, wszystkie Twoje dziela
  i niech Cie blogoslawia Twoi swieci.
  Niech mówia o chwale Twojego królestwa
  i niech glosza Twoja potege.

  Aby synom ludzkim oznajmic Twoja potege
  i wspanialosc chwaly Twojego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
  przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.

  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach
  i laskawy we wszystkich swoich dzielach.
  Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywaja,
  wszystkich wzywajacych Go szczerze.

  (J 15,16)
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem abyście szli i owoc
  przynosili.

  (Łk 10,1-9)
  Następnie wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał
  ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam
  przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie,
  ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił
  robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między
  wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w
  drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie:
  Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój
  spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie,
  jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie
  przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i
  przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam
  są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

  Komentarz

  Kościół wspomina dziś z radością św. Łukasza, autora trzeciej
  Ewangelii i Dziejów Apostolskich, towarzysza podróży św. Pawła,
  patrona lekarzy i malarzy. Dziękujemy Chrystusowi, że wybrał go na
  swojego świadka. To św. Łukasz w swojej Ewangelii przybliża nam w
  opisach dzieciństwo Pana Jezusa, postać Maryi, wiele uzdrowień, on też
  odsłania przed nami miłosierdzie Boga w przypowieści o synu
  marnotrawnym. Módlmy się, aby radość słuchania Dobrej Nowiny
  zaowocowała w nas pragnieniem jej głoszenia.

  Małgorzata Durnowska, "Oremus" październik 2002, s. 74

  OdpowiedzUsuń
 13. "Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają...." Panie dziękuję, że Jesteś stale blisko mnie Ewa

  OdpowiedzUsuń
 14. Niedziela, 19 października 2014

  XXIX niedziela zwykła

  (Iz 45,1.4-6)
  To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: Ja mocno ująłem go za prawicę,
  aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby
  otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły. Z powodu
  sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem ciebie twoim
  imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan, i
  nie ma innego. Poza Mną nie ma Boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie
  nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze
  Mnie nie ma niczego. Ja jestem Pan, i nie ma innego.

  (Ps 96,1.3-5.7-10ac)
  Refren: Pośród narodów głoście chwałę Pana

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewaj Panu, ziemio cała.
  Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
  rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.

  Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
  budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
  Pan zaś stworzył niebiosa.

  Oddajcie Panu, rodziny narodów
  oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
  Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
  przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.

  Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
  Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
  Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
  będzie sprawiedliwie sądził ludy.

  (1 Tes 1,1-5b)
  Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu
  Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was
  wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni
  przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na
  wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez
  Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród
  was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez
  Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. Wiecie bowiem, jacy
  byliśmy dla was, przebywając wśród was.

  (Mt 12,21)
  Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

  (Mt 22,15-21)
  Wtedy faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie.
  Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu
  powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w
  prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na
  osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić
  podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł:
  Czemu Mnie wystawiacie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę
  podatkową! Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i
  napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc
  Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga.

  OdpowiedzUsuń