niedziela, 17 maja 2015

Słowo Boże na niedzielę - 17.05.2015

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
"I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły" (Mk 16,15-20).

Moja modlitwa po przeczytaniu dzisiejszej Ewangelii: Panie, przymnóż mi wiary.
Bym nie wątpiła, że dla Ciebie i z Tobą wszytko jest możliwe.

 (Dz 1,1-11)
Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

(Ps 47,2-3.6-9)
REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.

Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

(Ef 1,17-23)
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który
napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

(Mt 28,19.20)
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

(Mk 16,15-20)
I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść
będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły.


19 komentarzy:

 1. Czytelnikom bloga życzę pięknej, niezapomnianej niedzieli.
  Niech dobry Bóg obficie błogosławi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniedziałek, 18 maja 2015

  (Dz 19,1-8)
  Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej
  położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów. Zapytał ich:
  Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do
  niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Jaki więc
  chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.
  Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w
  Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł. Gdy to
  usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył
  na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i
  prorokowali. Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn. Następnie
  wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące
  rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.

  (Ps 68,2-7)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

  Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie,
  pierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą.
  Jak dym przez wiatr rozwiany,
  jak wosk, co rozpływa się przy ogniu,
  tak giną przed Bogiem grzesznicy.

  A sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem,
  i rozkoszują radością.
  Śpiewajcie Bogu, grajcie Jego imieniu,
  równajcie drogę przed Tym, który dosiada obłoków.

  Ojcem dla sierot i wdów opiekunem
  jest Bóg w swym świętym mieszkaniu.
  Bóg dom gotuje dla opuszczonych,
  jeńców prowadzi ku lepszemu życiu.

  (Kol 3,1)
  Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w
  górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.

  (J 16,29-33)
  Uczniowie rzekli do Jezusa: Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz
  żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby
  Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział
  im Jezus: Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła,
  że się rozproszycie - każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego.
  Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem,
  abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie
  odwagę: Jam zwyciężył świat.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat." Ewa

   Usuń
 3. Wtorek, 19 maja 2015

  (Dz 20,17-27)
  Paweł z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych Kościoła. A gdy do
  niego przybyli, przemówił do nich: Wiecie, jakim byłem wśród was od
  pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji. Jak służyłem Panu z
  całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu
  zasadzek żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co
  pożyteczne, tak że przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach,
  nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i
  do wiary w Pana naszego Jezusa. A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do
  Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka oprócz tego, że czekają mnie
  więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście.
  Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i
  posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał
  świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród
  których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego
  oświadczam wam dzisiaj: nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem
  się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej.

  (Ps 68,10-11.20-21)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

  Deszcz obfity zesłałeś, Boże,
  Tyś orzeźwił swoje znużone dziedzictwo.
  Twoja rodzina, Boże, znalazła to mieszkanie,
  które w swej dobroci dałeś ubogiemu.

  Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony:
  Bóg, który nas dźwiga co dzień, Zbawienie nasze
  Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala,
  Pan nas ratuje od śmierci.

  (J 14,16)
  Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał
  na zawsze.

  (J 17,1-11a)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
  Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią
  otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym
  człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to
  jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz
  Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą
  na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do
  wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą
  miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje
  ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a
  oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi
  dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im
  przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie
  wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. Ja za nimi proszę, nie
  proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są
  Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich
  zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są
  jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i
   posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa: /bylebym/ dał
   świadectwo o Ewangelii łaski Bożej". Ewa

   Usuń
 4. Środa, 20 maja 2015

  (Dz 20,28-38)
  Paweł powiedział do starszych kościoła efeskiego: Uważajcie na samych
  siebie i na całą trzodę, nad którą Duch Święty ustanowił was
  biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną
  krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne,
  nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie,
  którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą
  uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w
  nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A teraz polecam
  was Bogu i słowu Jego łaski władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze
  wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra ani złota, ani szaty
  niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich
  towarzyszy. We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać
  słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej
  szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na
  kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli
  wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc
  się najbardziej z tego, co powiedział: że już nigdy go nie zobaczą.
  Potem odprowadzili go na okręt.

  (Ps 68,29-30.33-36)
  REFREN: Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

  O Boże, okaż swą potęgę,
  potęgę Bożą, której dla nas użyłeś.
  W Twej świątyni nad Jeruzalem,
  niech królowie złożą Tobie dary!

  Śpiewajcie Bogu królestwa ziemi,
  zagrajcie Panu,
  który przemierza odwieczne niebiosa.
  Oto wydał głos swój, głos potężny:
  "Uznajcie moc Bożą!"

  Jego majestat jest nad Izraelem,
  a Jego potęga w obłokach.
  On sam swojemu ludowi daje potęgę i siłę.
  Niech będzie Bóg błogosławiony.

  (J 17,21)
  Słowo Twoje, Panie jest prawdą, uświęć ich w prawdzie

  (J 17,11b-19)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił sie
  tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi
  dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem,
  zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a
  nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło
  Pismo Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie,
  aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje
  słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja
  nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś
  ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze
  świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie
  posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja
  poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Niech będzie Bóg błogosławiony." Ewa

   Usuń
 5. Czwartek, 21 maja 2015

  (Dz 22,30;23,6-11)
  W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co
  Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się
  arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go
  przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów,
  a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: Jestem
  faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że
  spodziewam się zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, powstał
  spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród
  zebranych. Saduceusze bowiem mówią, że nie ma zmartwychwstania, ani
  anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się
  wielka wrzawa, zerwali się niektórzy z uczonych w Piśmie spośród
  faryzeuszów, wykrzykiwali wojowniczo: Nie znajdujemy nic złego w tym
  człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy
  doszło do wielkiego wzburzenia, trybun obawiając się, żeby nie
  rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród
  nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan.
  Odwagi! - powiedział - trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o
  Mnie tak, jak dawałeś o Mnie świadectwo w Jerozolimie.

  (Ps 16,1-2.5.7-11)
  REFREN: Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
  mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim".
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza.

  Błogosławię Pana, bo dał mi rozsądek,
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

  Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
  a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
  bo w krainie zmarłych duszy mej nie zostawisz
  i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

  Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
  pełnię Twojej radości
  i wieczną rozkosz
  po Twojej prawicy.

  (J 17,21)
  Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby
  świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.

  (J 17,20-26)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił sie
  tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi,
  którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili
  jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas
  jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę,
  którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno
  stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby
  świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak
  Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli
  ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi
  dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze
  sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni
  poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę
  objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja
  w nich.

  OdpowiedzUsuń
 6. Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem
  - oddaję Ci Panie wszystkie moje zakamarki życia. Strzeż mnie, Tobie zaufałam

  OdpowiedzUsuń
 7. Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się u Ciebie,
  mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim".
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza.
  - dziękuję Ci Panie mocy moja

  OdpowiedzUsuń
 8. Ty ścieżkę życia mi ukażesz,
  pełnię Twojej radości
  i wieczną rozkosz
  po Twojej prawicy.
  - chwała Tobie Panie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Odwagi.." Panie dodaj mi odwagi Ewa

   Usuń
 9. Piątek, 22 maja 2015

  (Dz 25,13-21)
  Król Agryppa i Berenike przybyli do Cezarei powitać Festusa. Gdy
  przebywali tam dłuższy czas, Festus przedstawił królowi sprawę Pawła:
  Feliks pozostawił w więzieniu pewnego człowieka - powiedział. Gdy
  byłem w Jerozolimie, arcykapłani i starsi żydowscy wnieśli przeciw
  niemu skargę, żądając dla niego wyroku skazującego. Odpowiedziałem
  im: Rzymianie nie mają zwyczaju skazywania kogokolwiek na śmierć, zanim
  oskarżony nie stanie wobec oskarżycieli i nie będzie miał możności
  bronienia się przed zarzutami. A kiedy przybyli tutaj bez żadnej zwłoki,
  sprawując następnego dnia sądy, kazałem przyprowadzić tego człowieka.
  Oskarżyciele nie wnieśli przeciwko niemu żadnej skargi o przestępstwa,
  które podejrzewałem. Mieli z nim tylko spory o ich wierzenia i o
  jakiegoś zmarłego Jezusa, o którym Paweł twierdzi, że żyje. Nie
  znając się na tych rzeczach, zapytałem, czy nie zechciałby udać się
  do Jerozolimy i tam odpowiadać przed sądem w tych sprawach. Ponieważ
  Paweł zażądał, aby go zatrzymać do wyroku Cezara, kazałem go strzec,
  dopóki go nie odeślę do Najdostojniejszego.

  (Ps 103,1-2.11-12.19-20)
  REFREN: Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach
  lub: Alleluja

  Błogosław, duszo moja, Pana
  i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
  Błogosław, duszo moja, Pana
  i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

  Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią,
  tak wielka jest łaska Pana dla Jego czcicieli.
  Jak odległy jest wschód od zachodu,
  tak daleko odsunął od nas nasze winy.

  Pan utwierdził tron swój na niebiosach,
  a Jego panowanie obejmuje wszechświat.
  Błogosławcie Pana wszystkie Jego zastępy,
  potężni mocarze pełniący Jego rozkazy.

  (J 14,26)
  Duch Święty wszystkiego was nauczy, przypomni wam wszystko, co wam
  powiedziałem.

  (J 21,15-19)
  Gdy Jezus ukazał sie swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do
  Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli
  ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do
  niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego:
  Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz,
  że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz
  trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu
  po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty
  wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce
  moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś
  się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz,
  wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
  chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A
  wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. " Ewa

   Usuń
 10. Sobota, 23 maja 2015

  (Dz 28,16-20.30-31)
  Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z
  żołnierzem, który go pilnował. Po trzech dniach poprosił on do siebie
  najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie
  uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a
  jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian, którzy po
  rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie
  winy zasługującej na śmierć. Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się
  temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze
  oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby
  się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te
  kajdany. Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie
  mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili,
  głosząc królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie zupełnie
  swobodnie, bez przeszkód.

  (Ps 11,4.5.7)
  REFREN: Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi
  lub: Alleluja

  Pan w świętym swoim przybytku,
  na niebiosach tron Pana.
  Oczy Jego patrzą,
  a powieki śledzą synów ludzkich.

  Bada Pan sprawiedliwego i występnego,
  nie cierpi Jego dusza miłujących nieprawość.
  Bo Pan jest sprawiedliwy i sprawiedliwość kocha,
  ludzie prawi ujrzą Jego oblicze.

  (J 16,7.13)
  Poślę Wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.

  (J 21,20-25)
  Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret,
  Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego
  miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i
  powiedział: Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi? Gdy więc go Piotr
  ujrzał, rzekł do Jezusa: Panie, a co z tym będzie? Odpowiedział mu
  Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty
  pójdź za Mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie
  umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę,
  aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? Ten właśnie uczeń daje
  świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego
  jest prawdziwe. Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał,
  a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie
  pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Ty pójdź za Mną." Panie Ty wiesz, ze chcę iść za Tobą Ewa

   Usuń
 11. Niedziela, 24 maja 2015

  Niedziela Zesłania Ducha Świętego
  PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11)
  Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

  Czytanie z Dziejów Apostolskich.

  Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
  Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
  Pełni zdumienia i podziwu mówili: ”Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.

  Oto słowo Boże.


  PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104, 1ab i 24ac.29bc–30.31 i 34)

  Refren:Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

  Błogosław, duszo moja, Pana, *
  o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
  Jak liczne są dzieła Twoje, Panie, *
  ziemia jest pełna Twych stworzeń.

  Gdy odbierasz im oddech, marnieją *
  i w proch się obracają.
  Stwarzasz je, napełniając swym duchem *
  i odnawiasz oblicze ziemi.

  Niech chwała Pana trwa na wieki, *
  niech Pan się raduje z dzieł swoich,
  Niech miła Mu będzie pieśń moja, *
  będę radował się w Panu.


  DRUGIE CZYTANIE (1 Kor 12,3b–7.12–13)
  Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

  Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

  Bracia:
  Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: ”Panem jest Jezus”.
  Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
  Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
  Oto słowo Boże.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi

  1. SEKWENCJA

   Przybądź, Duchu Święty,
   Ześlij z nieba wzięty
   Światła Twego strumień.

   Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
   Dawco łask drogich,
   Przyjdź, Światłości sumień.

   O, najmilszy z gości,
   Słodka serc radości,
   Słodkie orzeźwienie.

   W pracy Tyś ochłodą,
   W skwarze żywą wodą,
   W płaczu utulenie.

   Światłości najświętsza,
   Serc wierzących wnętrza
   Poddaj Twej potędze.

   Bez Twojego tchnienia,
   Cóż jest wśród stworzenia?
   Jeno cierń i nędze.

   Obmyj, co nieświęte,
   Oschłym wlej zachętę,
   Ulecz serca ranę.

   Nagnij, co jest harde,
   Rozgrzej serca twarde,
   Prowadź zabłąkane.

   Daj Twoim wierzącym,
   W Tobie ufającym,
   Siedmiorakie dary.

   Daj zasługę męstwa,
   Daj wieniec zwycięstwa,
   Daj szczęście bez miary.


   ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

   Przyjdź, Duchu Święty,
   napełnij serca swoich wiernych
   i zapal w nich ogień swojej miłości.

   Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


   EWANGELIA (J 20,19–23)
   Jezus daje Ducha Świętego

   Słowa Ewangelii według świętego Jana.

   Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku, i rzekł do nich: ”Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
   A Jezus znowu rzeki do nich: ”Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: ”Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

   Oto słowo Pańskie.

   Usuń
 12. "Pokój wam!" Panie napełnij mnie pokojem Ewa

  OdpowiedzUsuń