niedziela, 10 maja 2015

Słowo Boże na niedzielę - 10.05.205

VI niedziela wielkanocna 
"A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby zabawił [u nich] jeszcze kilka dni". (Dz 10,25-26.34-35.44-48)


REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.
 (Ps 98,1-4)(1 J 4,7-10)
Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

(J 14,23)
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

(J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam
przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.


16 komentarzy:

 1. "Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem" - dziękuję Boże za Twoją miłosć

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniedziałek, 11 maja 2015

  (Dz 16,11-15)
  Odbiwszy od lądu w Troadzie popłynęliśmy wprost do Samotraki, a
  następnego dnia do Neapolu, a stąd do Filippi, głównego miasta tej
  części Macedonii, które jest [rzymską] kolonią. W tym mieście
  spędziliśmy kilka dni. W szabat wyszliśmy za bramę nad rzekę, gdzie -
  jak sądziliśmy - było miejsce modlitwy. I usiadłszy rozmawialiśmy z
  kobietami, które się zeszły. Przysłuchiwała się nam też pewna
  "bojąca się Boga" kobieta z miasta Tiatyry imieniem Lidia,
  która sprzedawała purpurę. Pan otworzył jej serce, tak że uważnie
  słuchała słów Pawła. Kiedy została ochrzczona razem ze swym domem,
  poprosiła nas: Jeżeli uważacie mnie za wierną Panu - powiedziała - to
  przyjdźcie do mego domu i zamieszkajcie w nim! I wymogła to na nas.

  (Ps 149,1-6a.9b)
  REFREN: Pan w ludzie swoim upodobał sobie

  Śpiewajcie Panu pieśń nową;
  głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
  Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą,
  a synowie Syjonu radują się swym królem.

  Niech imię Jego czczą tańcem,
  niech grają Mu na bębnie i cytrze.
  Bo Pan lud swój miłuje,
  pokornych wieńczy zwycięstwem.

  Niech się święci cieszą w chwale,
  niech się weselą na łożach biesiadnych.
  Chwała Boża niech będzie w ich ustach:
  to jest chwałą wszystkich świętych Jego.

  (J 15,26b.27a)
  Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie.

  (J 15,26-16,4a)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel,
  którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
  będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną
  od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze.
  Wyłączą was z synagogi. Owszem, nadchodzi godzina, w której każdy, kto
  was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić,
  bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach,
  abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali o nich, że Ja wam to
  powiedziałem.

  OdpowiedzUsuń
 3. "To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze." - Panie daj mi siłę, abym nigdy nie załamała się w wierze Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 12 maja 2015

  (Dz 16,22-34)
  Tłum Filipian zwrócił się przeciwko Pawłowi i Sylasowi, a pretorzy
  kazali zedrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu
  razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, aby ich
  dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego
  lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i
  Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu. A więźniowie im się
  przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że
  zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie
  drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik zerwał się ze snu i
  zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić,
  sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo
  jesteśmy tu wszyscy! - krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy [tamten]
  zażądał światła, wskoczył [do lochu] i przypadł drżący do stóp
  Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich na zewnątrz rzekł: Panowie, co mam
  czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a
  zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana jemu i wszystkim
  jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany
  i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich
  też do swego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył
  się bardzo, że uwierzył Bogu.

  (Ps 138,1-3.7c-8)
  REFREN: Zbawia mnie, Panie, moc prawicy Twojej

  Będę Cię sławił, Panie, z całego serca,
  bo usłyszałeś słowa ust moich.
  Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów,
  pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

  I będę sławił Twe imię
  za łaskę Twoją i wierność.
  Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
  pomnożyłeś moc mojej duszy.

  Wybawia mnie Twoja prawica.
  Pan za mnie wszystkiego dokona.
  Panie, Twa łaska trwa na wieki,
  nie porzucaj dzieła rąk Twoich.

  (J 16,7.13)
  Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy.

  (J 16,5-11)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Teraz idę do Tego, który Mnie
  posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: Dokąd idziesz? Ale ponieważ to wam
  powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę:
  Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę,
  Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On
  zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o
  sądzie. O grzechu - bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś - bo
  idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie - bo władca tego
  świata został osądzony.

  OdpowiedzUsuń
 5. "Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa..." Panie Jezu Ty znasz mnie i przenikasz mnie, Ty wiesz jak jest moja wiara.... Ewa

  OdpowiedzUsuń
 6. Środa, 13 maja 2015

  dzień powszedni lub Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

  (Dz 17,15.22-18,1)
  W owych dniach ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do
  Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym
  prędzej przyszli do niego. Mężowie ateńscy - przemówił Paweł
  stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście pod każdym
  względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze
  świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem:
  "Nieznanemu Bogu". Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając.
  Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem
  nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie
  odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby czegoś potrzebował, bo sam
  daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego /człowieka/
  wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię
  ziemi. Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali
  Boga, czy nie znajdą Go niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On
  niedaleko od każdego z nas. Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy,
  jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z Jego
  rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo
  jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i
  myśli człowieka. Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg
  teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego że wyznaczył
  dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka,
  którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez
  wskrzeszenie Go z martwych. Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się
  wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem. Tak
  Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i
  uwierzyli. Wśród nich Dionizy Areopagita i kobieta imieniem Damaris, a z
  nimi inni. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.

  (Ps 148,1-2.11-14)
  REFREN: Niebo i ziemia pełne chwały Twojej

  Chwalcie Pana z niebios,
  chwalcie Go na wysokościach.
  Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie,
  chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

  Królowie ziemscy i wszystkie narody,
  władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
  młodzieńcy i dziewice,
  starcy i dzieci.

  Niech imię Pana wychwalają,
  bo tylko Jego imię jest wzniosłe,
  majestat Jego ponad ziemią i niebem.
  I On pomnaża potęgę swego ludu.

  (J 14,16)
  Ja zaś będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami
  pozostał na zawsze.

  (J 16,12-15)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia,
  ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch
  Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie,
  ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
  Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co
  ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam
  objawi.

  OdpowiedzUsuń
 7. Chwalcie Pana z niebios,
  chwalcie Go na wysokościach.

  - uwielbiam Cię Panie mocy moja

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy," Panie dziękuję za wszystko... nawet za cierpienie, którego wciąż doświadczam Ewa

   Usuń
 8. Czwartek, 14 maja 2015

  Święto św. Macieja Apostoła

  (Dz 1,15-17.20-26)
  Piotr w obecności braci, a zebrało się razem około stu dwudziestu
  osób, tak przemówił: Bracia, musiało wypełnić się słowo Pisma,
  które Duch Święty zapowiedział przez usta Dawida o Judaszu. On to
  wskazał drogę tym, którzy pojmali Jezusa, bo on zaliczał się do nas i
  miał udział w naszym posługiwaniu. Napisano bowiem w Księdze Psalmów:
  Niech opustoszeje dom jego i niech nikt w nim nie mieszka! A urząd jego
  niech inny obejmie! Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli
  nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od
  chrztu Janowego aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba,
  stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Postawiono
  dwóch: Józefa, zwanego Barsabą, z przydomkiem Justus, i Macieja. I tak
  się pomodlili: Ty, Panie, znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch
  jednego, którego wybrałeś, by zajął miejsce w tym posługiwaniu i w
  apostolstwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz, aby pójść swoją
  drogą. I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do
  jedenastu apostołów.

  (Ps 113,1-8)
  REFREN: Wśród książąt ludu Pan Bóg go posadził

  Chwalcie, słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione
  teraz i na wieki.

  Od wschodu aż do zachodu słońca
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Pan Bóg,
  co ma siedzibę w górze,
  co w dół spogląda
  na niebo i na ziemię?

  Podnosi z prochu nędzarza
  i dźwiga z gnoju ubogiego,
  by go posadzić wśród książąt,
  wśród książąt swojego ludu.

  (J 15,16)
  Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc
  przynosili.

  (J 15,9-17)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
  was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie
  zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak
  Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam
  powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była
  pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
  jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś
  życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi
  moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam
  sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
  przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
  mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
  na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby
  wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam
  przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

  OdpowiedzUsuń
 9. "Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była
  pełna." - Panie Ty znowu kierujesz te słowa, aby we mnie była radość pełna, Ty wiesz jak bardzo tej radości mi brakuje...Ewa

  OdpowiedzUsuń
 10. Piątek, 15 maja 2015

  (Dz 18,9-18)
  Kiedy Paweł przebywał w Koryncie w nocy Pan przemówił do niego w
  widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z
  tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że
  wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosił im słowo Boże
  przez rok i sześć miesięcy. Kiedy Gallio został prokonsulem Achai,
  Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed
  sąd. Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem.
  Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby
  tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami,
  Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze
  Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I
  wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego
  synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie
  obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem
  pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i
  Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.

  (Ps 47,2-7)
  REFREN: Pan Bóg jest królem całej naszej ziemi

  Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
  radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
  bo Pan Najwyższy straszliwy,
  jest wielkim Królem nad całą ziemią.

  On nam poddaje narody
  i ludy rzuca pod nasze stopy.
  Wybiera nam na dziedzictwo
  chlubę Jakuba, którego miłuje.

  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
  Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
  śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

  (J 16,28)
  Wyszedłem od Ojca i na świat przyszedłem, znowu opuszczam świat i
  wracam do Ojca.

  (J 16,20-23a)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
  Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy
  będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. Kobieta,
  gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi
  dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek
  narodził na świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was
  zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie
  zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic Mnie nie będziecie pytać.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Przestań się lękać..."- Panie dodaj mi odwagi....

   "Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość" - dziękuję za tę nadzieję...

   Ewa

   Usuń
 11. Sobota, 16 maja 2015

  Święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika

  (Ap 12,10-12a)
  I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie,
  potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo
  oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą
  oskarża ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i
  dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do
  śmierci. Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy!

  lub

  (1Kor 1,10-13.17-18)
  A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa,
  abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli
  jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi,
  przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co
  każdy z was mówi: Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja
  Chrystusa. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was
  ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał
  mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w
  mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Nauka bowiem
  krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś
  dla nas, którzy dostępujemy zbawienia.

  (Ps 34,2-9)
  REFREN: Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Wysławiajcie razem ze mną Pana,
  wspólnie wywyższajmy Jego imię.
  Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
  i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

  Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością,
  oblicza wasze nie zapłoną wstydem.
  Oto biedak zawołał i Pan go usłyszał,
  i uwolnił od wszelkiego ucisku.

  Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych,
  aby ich ocalić.
  Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry,
  szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

  (J 17,19)
  Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni

  (J 17,20-26)
  W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu modlił się
  tymi słowami: Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki
  ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty,
  Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat
  uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś,
  przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w
  nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał,
  żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie
  umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze
  Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś,
  bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy!
  Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty
  Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby
  miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "...abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli
   jednego ducha i jednej myśli." Ewa

   Usuń
 12. Niedziela, 17 maja 2015

  Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

  (Dz 1,1-11)
  Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i
  czego nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha
  Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
  wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje:
  ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A
  podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale
  oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ - Jan
  chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym.
  Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo
  Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
  Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was,
  otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
  Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Po tych słowach uniósł się
  w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy
  uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili
  do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: Mężowie z Galilei,
  dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do
  nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.

  (Ps 47,2-3.6-9)
  REFREN: Pan wśród radości wstępuje do nieba.

  Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
  radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
  bo Pan Najwyższy straszliwy,
  jest wielkim Królem nad całą ziemią.

  Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
  Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
  Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
  śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.

  Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
  hymn zaśpiewajcie
  Bóg króluje nad narodami,
  Bóg zasiada na swym świętym tronie.

  (Ef 1,17-23)
  Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
  mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam
  światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego
  powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i
  czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących - na podstawie
  działania Jego potęgi i siły. Wykazał On je, gdy wskrzesił Go z
  martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad
  wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad
  wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym.
  I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko
  Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który
  napełnia wszystko wszelkimi sposobami.

  (Mt 28,19.20)
  Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie
  dni, aż do skończenia świata.

  (Mk 16,15-20)
  I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
  stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie
  uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki
  towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi
  językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co
  zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść
  będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
  wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili
  Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę
  znakami, które jej towarzyszyły.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Ja jestem z wami przez wszystkie
   dni, aż do skończenia świata."- dziękuję Ci Panie, że wciąż jesteś ze mną Ewa

   Usuń