niedziela, 11 października 2015

Słowo Boże na niedzielę - 11.10.2015

"Dlatego się modliłem i dano mi zrozumienie, przyzywałem, i przyszedł na mnie duch Mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto w obecnej jest garścią piasku, a srebro przy niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku" (Mdr 7,7-11).

Panie, napełniaj nas Twoją mądrością. Wyposażaj w ten dar największy, cenniejszy niż wszystkie bogactwa świata i skarby najdroższe. Niech ona nas poprowadzi po drogach naszych życiowych wyborów i decyzji, niech będzie z nami w chwilach prób i zwątpień. I gdy sił już zabranie i słów nie starczy, niech ona pozostanie.(Ps 90,12-17)
REFREN: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem

Naucz nas liczyć dni nasze,
byśmy zdobyli mądrość serca.
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał?
Bądź litościwy dla sług Twoich.

Nasyć nas o świcie swoją łaską,
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć.
Daj radość w zamian za dni Twego ucisku,
za lata, w których zaznaliśmy niedoli.

Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło,
a Twoja chwała nad ich synami.
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
i wspieraj pracę rąk naszych,
dzieło rąk naszych wspieraj.

(Hbr 4,12-13)
Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz
obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia,
które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i
odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.

(Mt 5,3)
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.

(Mk 10,17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana, pytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby
osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz Mnie dobrym?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie
cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego
ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem
od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł
mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele
posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich
uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego. Uczniowie
zdumieli się na Jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci,
jakże trudno wejść do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi
przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może
się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale
nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić
do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus
odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci,
sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci,
sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w

czasie przyszłym.

13 komentarzy:

 1. "Nasyć nas o świcie swoją łaską,
  abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć"
  dziękuję Ci Panie za to, że nasycasz mnie swoją łaską. W Tobie moje serce się raduje i cieszy.

  OdpowiedzUsuń
 2. "Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami
  i wspieraj pracę rąk naszych,
  dzieło rąk naszych wspieraj"
  - powierzam Ci Panie najbliższy tydzień, moje miejsce pracy i wszytkie uczynki

  OdpowiedzUsuń
 3. "...u Boga wszystko jest możliwe" - Panie dziękuję za wszystko, co mi dajesz...Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. "Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem" Dziękuję Ci Jezu za Twoją Miłość Miłosierną, napełniaj Nią moje serce zimne i zagubione, moje myśli i moje uczynki, modlitwę.

  OdpowiedzUsuń
 5. Poniedziałek, 12 października 2015

  (Rz 1,1-7)
  Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do
  głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez
  swoich proroków w Pismach świętych. [Jest to Ewangelia] o Jego Synu -
  pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha
  Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o
  Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd
  apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla
  posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy powołani przez Jezusa
  Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych,
  którzy mieszkają w Rzymie: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i
  Pana Jezusa Chrystusa!

  (Ps 98,1-4)
  REFREN: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
  i święte ramię Jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  (Ps 95,8ab)
  Nie zatwardzajcie serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego.

  (Łk 11,29-32)
  Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest
  plemieniem przewrotnym. żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany,
  prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców
  Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z
  Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi
  ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości
  Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy
  powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni
  dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej
  niż Jonasz.

  Komentarz

  Tragiczne wydarzenia, katastrofy, klęski żywiołowe, których
  szczegółów nie szczędzą nam media - to wszystko kieruje naszą myśl
  ku końcowi świata. Dramaty skłaniają nas, by wołać do Boga o pomoc, o
  znak Jego obecności w naszym życiu. Tym znakiem jest dla nas Chrystus -
  wciąż obecny w Kościele i sakramentach, wciąż z nową mocą kierujący
  do nas swe słowo. Czy słyszymy, co do nas mówi? "Nie zatwardzajcie
  dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego". Jego
  słowo, przyjęte głęboko do serca, przygotuje nas na ostateczne
  przyjście Pana, tak że będziemy mogli stanąć przed Nim w pokoju, ufni
  w Jego miłosierdzie.

  Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 54

  OdpowiedzUsuń
 6. "Nie zatwardzajcie serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego" Ewa

  OdpowiedzUsuń
 7. Środa, 14 października 2015

  (Rz 2,1-11)
  Nie możesz wymówić się od winy, człowiecze, kimkolwiek jesteś, gdy
  zabierasz się do sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w
  tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz.
  Wiemy zaś, że sąd Boży według prawdy dosięga tych, którzy się
  dopuszczają takich czynów. Czy myślisz, człowiecze, co osądzasz tych,
  którzy się dopuszczają takich czynów, a sam czynisz to samo, że ty
  unikniesz potępienia Bożego? A może gardzisz bogactwem dobroci,
  cierpliwości i wielkoduszności Jego, nie chcąc wiedzieć, że dobroć
  Boża chce cię przywieść do nawrócenia? Oto przez swoją
  zatwardziałość i serce nieskłonne do nawrócenia skarbisz sobie gniew
  na dzień gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda
  każdemu według uczynków jego: tym, którzy przez wytrwałość w dobrych
  uczynkach szukają chwały, czci i nieśmiertelności - życie wieczne; tym
  zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się
  nieprawości - gniew i oburzenie. Ucisk i utrapienie spadnie na każdego
  człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na
  Greka. Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze -
  najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.

  (Ps 62,2-3.6-7.9)
  REFREN: Każdemu oddasz według jego czynów

  Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
  od Niego przychodzi moje zbawienie.
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
  twierdzą moją, więc się nie zachwieję.

  Jedynie w Bogu szukaj pokoju, duszo moja,
  bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
  On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
  On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

  W każdym czasie
  Jemu ufaj narodzie.
  Przed nim wylejcie wasze serca:
  Bóg jest naszą ucieczką.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je a one idą za Mną.

  (Łk 11,42-46)
  Jezus powiedział do faryzeuszów i uczonych w Prawie: Biada wam,
  faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego
  rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem
  to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. Biada wam, faryzeuszom, bo
  lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku. Biada wam,
  bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie
  przechodzą. Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie:
  Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz. On odparł: I wam, uczonym w
  Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami
  jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

  Komentarz

  "Nie możesz się wymówić od winy, (.) gdy zabierasz się do
  sądzenia. W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie
  wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz". Sprawiedliwość
  Boża, ale i sprawiedliwość ludzka nakazuje mądre rozłożenie
  obowiązków na wszystkich oraz rozliczenie ich wykonania według
  możliwości. Łatwo jest oceniać drugiego, wiążąc mu "ciężary
  nie do uniesienia". Czy czasem nie oczekujmy zbyt wiele od innych?
  Bóg każdego chce doprowadzić do nawrócenia. Dzisiaj wzywa, byśmy Jemu
  pozostawili osąd, a sami czynili wszystko, co w naszej mocy, dla zbawienia
  swojego i braci.

  Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 62

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, [w
   tej] sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz." - proszę o wolność od sądzenia innych, proszę o czystość języka

   Usuń
 8. "Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza," - Amen! Dziękuję Ci Panie za wszytko dobro jakim mnie obdarzasz. Tylko w Tobie spokój znajduje dusza moja

  OdpowiedzUsuń
 9. "Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
  twierdzą moją, więc się nie zachwieję." w Tobie Panie moja siła. Chwalę Cię i wywyższam

  OdpowiedzUsuń
 10. "Jedynie w Bogu spokój znajduje ma dusza,
  od Niego przychodzi moje zbawienie.
  Tylko On jest opoką i zbawieniem moim,
  twierdzą moją, więc się nie zachwieję." -Ewa

  OdpowiedzUsuń
 11. Sobota, 17 października 2015

  Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

  (Rz 4,13.16-18)
  Nie od [wypełnienia] Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi
  i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia
  z wiary. I stąd to [dziedzictwo] zależy od wiary, by było z łaski i aby
  w ten sposób obietnica pozostała nienaruszona dla całego potomstwa, nie
  tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma
  wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich - jak jest napisane:
  Uczyniłem cię ojcem wielu narodów - przed obliczem Boga. Jemu on
  uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych i to, co nie istnieje,
  powołuje do istnienia. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie
  się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: takie
  będzie twoje potomstwo.

  (Ps 105,6-9.42-43)
  REFREN: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu

  Potomkowie Abrahama, słudzy Jego,
  synowie Jakuba, Jego wybrańcy.
  Pan jest naszym Bogiem,
  Jego wyroki obejmują świat cały.

  Na wieki On pamięta o swoim przymierzu,
  obietnicy danej tysiącu pokoleń,
  o przymierzu, które zawarł z Abrahamem,
  przysiędze danej Izaakowi.

  Pamiętał bowiem o swym świętym słowie
  danym Abrahamowi, swojemu słudze.
  I wyprowadził swój lud wśród radości,
  z weselem swoich wybranych.

  (J 15,26b.27a)
  Świadectwo o Mnie da Duch prawdy i wy także świadczyć będziecie.

  (Łk 12,8-12)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi,
  przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się
  Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
  Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie
  przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie
  przebaczone. Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie
  martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić,
  bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy
  powiedzieć.

  Komentarz

  Dzisiejszy patron, św. Ignacy Antiocheński (zm. 107), według legendy
  miał być tym dzieckiem, które Chrystus postawił przed Apostołami,
  mówiąc: "Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie
  staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego".
  Wiadomo, że był trzecim z kolei (po św. Piotrze i św. Ewodiuszu)
  biskupem Antiochii (ok. 70-107). Podczas prześladowania chrześcijan, za
  cesarza Trajana, został skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta.
  Miał już 80 lat. Odesłano go pod eskortą do Rzymu. Podczas długiej i
  męczącej podróży napisał kilkanaście listów do gmin
  chrześcijańskich. Wyraził w nich głęboką wiarę i pokój serca wobec
  czekającej go męczeńskiej śmierci. Są one ważnym świadectwem wiary
  pierwotnego Kościoła.

  Hanna Ożdżyńska, "Oremus" październik 2009, s. 74

  OdpowiedzUsuń
 12. Niedziela, 18 października 2015

  XXIX niedziela zwykła

  (Iz 53,10-11)
  Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie
  na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska
  spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim
  się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam
  dźwigać będzie.

  (Ps 33,4-5.18-20.22)
  REFREN: Okaż swą łaskę ufającym Tobie

  Bo słowo Pana jest prawe,
  a każde Jego dzieło godne zaufania.
  On miłuje prawo i sprawiedliwość,
  ziemia jest pełna Jego łaski.

  Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
  na tych, którzy czekają na Jego łaskę,
  aby ocalił ich życie od śmierci
  i żywił ich w czasie głodu.

  Dusza nasza oczekuje Pana,
  On jest naszą pomocą i tarczą.
  Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
  według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

  (Hbr 4,14-16)
  Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa,
  Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy
  arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz
  doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
  Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali
  miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej
  chwili.

  (Mk 10,45)
  Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okup za
  wielu.

  (Mk 10,35-45)
  Jakub i Jan synowie Zebedeusza zbliżyli się do Jezusa i rzekli:
  Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich
  zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w
  Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie. Jezus
  im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja
  mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?
  Odpowiedzieli Mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja
  mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również
  przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie
  prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało
  przygotowane. Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, poczęli
  oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł
  do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają
  je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
  wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie
  sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie
  niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu
  służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.

  OdpowiedzUsuń