niedziela, 25 stycznia 2015

Słowo Boże na niedzielę - 25.01.2015

III niedziela zwykła
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
(Ps 25,4-9)
(fot. freeimages.com)


(Jon 3,1-5.10)
Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do
Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które Ja ci zlecam.
Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była
miastem bardzo rozległym - na trzy dni drogi. Począł więc Jonasz iść
przez miasto jeden dzień drogi i wołał, i głosił: Jeszcze
czterdzieści dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy
Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do
najmniejszego. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego
złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą
postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.

(Ps 25,4-9)
REFREN: Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.

(1 Kor 7,29-31)
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają
żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby
nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby się nie radowali; ci,
którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali; ci, którzy używają tego
świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego
świata.

(Mk 1,15)
Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

(Mk 1,14-20)
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił
Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo
Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora
Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za
Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast
zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali
sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z

najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

16 komentarzy:

 1. Czytelnikom bloga życzę błogosławionej niedzieli+

  OdpowiedzUsuń
 2. "Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję"

  AMEN. A.

  OdpowiedzUsuń
 3. Środa, 28 stycznia 2015

  Św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

  (Hbr 10,11-18)
  Każdy kapłan Starego Przymierza staje codziennie do wykonywania swej
  służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie
  mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze
  jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż
  nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem
  ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Daje nam zaś
  świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: Takie jest przymierze, które
  zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan: dając prawa moje w ich serca,
  także w umyśle ich wypiszę je. A grzechów ich oraz ich nieprawości
  więcej już wspominać nie będę. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam
  już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

  (Ps 110,1-4)
  REFREN: Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek

  Rzekł Pan do Pana mego: "Siądź po mojej prawicy,
  aż uczynię Twych wrogów podnóżkiem stóp Twoich".
  Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu:
  "Panuj wśród swych nieprzyjaciół.

  Przy Tobie panowanie w dniu twojego triumfu,
  w blasku świętości,
  z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę".
  Pan przysiągł i nie będzie żałował:
  "Tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka".

  Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go
  znajdzie, będze żył na wieki.

  (Mk 4,1-20)
  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi
  zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej
  /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich
  wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie: Oto
  siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały
  ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało
  wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po
  wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne
  znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak
  że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły,
  wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i
  stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był
  sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o
  przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego,
  dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w
  przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a
  nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/.
  I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne
  przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci /posiani/ na drodze: u
  nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i
  porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są
  ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością,
  lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk
  lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni,
  którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają
  wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze
  wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu
  na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa,
  przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i
  stokrotny.

  OdpowiedzUsuń
 4. "Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły,
  wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i
  stokrotny." Panie daj mi siłę, abym była ziemią żyzną dla Twojego Słowa Ewa

  OdpowiedzUsuń
 5. Czwartek, 29 stycznia 2015

  (Hbr 10,19-25) Mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do Miejsca
  Świętego przez krew Jezusa. On nam zapoczątkował drogę nową i żywą,
  przez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mając zaś kapłana
  wielkiego, który jest nad domem Bożym, przystąpmy z sercem prawym, z
  wiarą pełną, oczyszczeni na duszy od wszelkiego zła świadomego i
  obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei,
  którą wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę.
  Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do
  dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak się to
  stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym
  bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.

  (Ps 24, 1-6)
  REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga

  Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia,
  świat i jego mieszkańcy.
  Albowiem On go na morzach osadził
  i utwierdził ponad rzekami.

  Kto wstąpi na górę Pana,
  kto stanie w Jego świętym miejscu?
  Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca,
  który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

  On otrzyma błogosławieństwo od Pana
  i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.
  Oto pokolenie tych, którzy go szukają,
  którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

  (Ps 119,105)
  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej
  ścieżce.

  (Mk 4,21-25)
  Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod
  korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?
  Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do
  słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, czego
  słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze
  wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i
  tego, co ma.

  OdpowiedzUsuń
 6. "Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków." Panie wspomagaj mnie w trosce o najbliższych Ewa

  OdpowiedzUsuń
 7. Piątek, 30 stycznia 2015

  (Hbr 10,32-39)
  Przypomnijcie sobie dawniejsze dni, kiedyście to po oświeceniu wytrzymali
  wielką nawałę cierpień, już to będąc wystawieni publicznie na
  szyderstwa i prześladowania, już to stawszy się uczestnikami tych,
  którzy takie udręki znosili. Albowiem współcierpieliście z
  uwięzionymi, z radością przyjęliście rabunek waszego mienia, wiedząc,
  że sami posiadacie majętność lepszą i trwającą. Nie pozbywajcie się
  więc nadziei waszej, która ma wielką zapłatę. Potrzebujecie bowiem
  wytrwałości, abyście spełniając wolę Bożą, dostąpili obietnicy.
  Jeszcze bowiem za krótką, za bardzo krótką chwilę przyjdzie Ten,
  który ma nadejść, i nie spóźni się. A mój sprawiedliwy z wiary żyć
  będzie, jeśli się cofnie, nie upodoba sobie dusza moja w nim. My zaś
  nie należymy do odstępców, którzy idą na zatracenie, ale do wiernych,
  którzy zbawiają swą duszę.

  (Ps 37,3-6.23-24.39-40)
  REFREN: Zbawienie prawych pochodzi od Pana

  Miej ufność w Panu i czyń to co dobre,
  a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie.
  Raduj się w Panu,
  a On spełni pragnienia twego serca.

  Powierz Panu swą drogę,
  zaufaj Mu, a On sam będzie działał.
  On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło,
  a prawość twoja jak blask południa.

  Pan umacnia kroki człowieka,
  a w jego drodze ma upodobanie.
  A choćby upadł, nie będzie leżał,
  bo jego rękę Pan podtrzymuje.

  Zbawienie sprawiedliwych pochodzi od Pana,
  On ich ucieczką w czasie utrapienia.
  Pan ich wspomaga i wyzwala,
  wybawia od występnych i zachowuje,
  On bowiem jest ich ucieczką.

  (Mt 11,25)
  Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa
  objawiłeś prostaczkom.

  (Mk 4,26-34)
  Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby
  ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,
  nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie
  wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w
  kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo
  pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże
  lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy;
  gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na
  ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza
  wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu.
  W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/
  rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś
  objaśniał wszystko swoim uczniom.

  OdpowiedzUsuń
 8. "Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał. On sprawi, że twa sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a prawość twoja jak blask południa" Panie powierzam Tobie drogę, którą kroczę Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Raduj się w Panu,
   a On spełni pragnienia twego serca" - powierzam, zawierzam... raduje się serce me

   Usuń
 9. Sobota, 31 stycznia 2015

  Wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana

  (Hbr 11,1-2.8-19)
  Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
  rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali
  świadectwo. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał
  wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w
  posiadanie. Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę
  przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami
  mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
  Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego
  architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara,
  mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego
  wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to
  już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy
  niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. W
  wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono,
  lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i
  pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że
  szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby
  sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do
  niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż
  przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę,
  ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który
  otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: Z Izaaka będzie dla
  ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także
  umarłych, i dlatego odzyskał go, jako podobieństwo śmierci i
  zmartwychwstania Chrystusa.

  (Łk 1,69-72.74-75)
  REFREN: Wielbijmy Pana, bo swój lud nawiedził

  Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą
  w domu swego sługi Dawida.
  Jak zapowiedział od dawna
  przez usta swych świętych proroków.

  Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
  i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
  że naszym ojcom okaże miłosierdzie
  i wspomni na swe święte przymierze.

  Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
  służyć Mu będziemy bez trwogi,
  w pobożności i sprawiedliwości przed Nim,
  po wszystkie dni nasze.

  (Hbr 4,12)
  Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli
  serca.

  (Mk 4,35-41)
  Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór
  owego dnia, rzekł do nich: Przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili
  więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie
  płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w
  łódź, tak że łódź już się napełniała. On zaś spał w tyle
  łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic
  Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł
  do jeziora: Milcz, ucisz się! Wicher się uspokoił i nastała głęboka
  cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam
  brak wiary? Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kim
  właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych
   rzeczywistości, których nie widzimy" - wierzę, przymnóż mi wiary

   Usuń
  2. "Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen wskrzesić także
   umarłych" - Boże Ty wszytko możesz

   Usuń
  3. "Przez wiarę także i sama Sara,
   mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego
   wiary Tego, który udzielił obietnicy" - wierzę w Ciebie Boże żywy

   Usuń
 10. "Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?" -Panie dodawaj mi odwagi i spraw , aby nigdy nie zabrakło we mnie wiary Ewa

  OdpowiedzUsuń
 11. Niedziela, 1 lutego 2015

  IV niedziela zwykła

  (Pwt 18,15-20)
  Pan, Bóg twój, wzbudzi ci proroka spośród braci twoich, podobnego do
  mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego,
  na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana,
  Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł.
  I odrzekł mi Pan: Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich
  braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im
  mówił wszystko, co rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich
  słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania
  sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to,
  czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki
  prorok musi ponieść śmierć.

  (Ps 95,1-2.6-9)
  REFREN:Refren: Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie.

  Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
  wznośmy okrzyki ku chwale Opoki naszego zbawienia.
  Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
  radośnie śpiewajmy Mu pieśni.

  Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze,
  zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył.
  Albowiem On jest naszym Bogiem,
  a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku.

  Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego:
  "Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba,
  jak na pustyni w dniu Massa,
  gdzie Mnie kusili wasi ojcowie,
  doświadczali Mnie, choć widzieli moje dzieła"

  (1 Kor 7,32-35)
  Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny
  troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś,
  kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak
  by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta:
  niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była
  święta i ciałem i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o
  sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi. Mówię to dla
  waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; po to, byście
  godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

  (Mt 4,16)
  Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i
  mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło.

  (Mk 1,21-28)
  W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał.
  Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę,
  a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany
  przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie
  Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży.
  Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch
  nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A
  wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: Co to jest? Nowa
  jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu
  posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej
  okolicznej krainie galilejskiej.

  OdpowiedzUsuń
 12. "Jego będziesz słuchał" -Panie chcę Ciebie słuchać Ewa

  OdpowiedzUsuń