niedziela, 16 listopada 2014

Mulieris Dignitatem - o godności i powołaniu kobiety

W kontekście dzisiejszego Słowa Bożego (tutaj), w kontekście wczorajszego spotkania DN w Krakowie oraz w kontekście nowych zadań i wyzwań, jakie stają przed Dzielnymi Niewiastami w kolejnym roku działalności, zamieszczam fragment jednego z dokumentów Kościoła Katolickiego, który skierowany został do kobiet. To List apostolski Mulieris Dignitatem Jana Pawła II z 1988 r. o godności i powołaniu kobiety. Lektura obowiązkowa dla każdej dzielnej niewiasty.

"I. Wprowadzenie. Znak czasu.
1 Godność kobiety i jej powołanie - odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej - nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. Świadczą o tym między innymi Wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, które odzwierciedla Sobór Watykański II w poszczególnych dokumentach, aby w Orędziu końcowym powiedzieć: "Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła"1 . Słowa tego Orędzia streszczają to, co znalazło wyraz w magisterium soborowym, zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes2 oraz w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem3.
(fot: tutaj)
Wypowiedzi podobne pojawiały się w okresie przedsoborowym, np. w wielu przemówieniach Papieża Piusa XII4 czy w Encyklice Pacem in terris Papieża Jana XXIII5 . Po Soborze Watykańskim II mój Poprzednik, Papież Paweł VI, dał wyraz szczególnego odczucia "znaków czasu", nadając tytuł doktora Kościoła świętej Teresie od Jezusa i świętej Katarzynie ze Sieny6 , a także powołując w roku 1971, na życzenie Synodu Biskupów, specjalną Komisję, której celem było studium problemów współczesnych, związanych ze "skuteczną promocją godności i odpowiedzialności kobiet"7 . W jednym ze swych przemówień Paweł VI powiedział m.in.: "W chrześcijaństwie, bardziej niż w każdej innej religii, kobieta posiadała od początku specjalny status godności, którego liczne i ważne aspekty ukazuje Nowy Testament... Jest oczywiste, że kobieta winna uczestniczyć w żywej i aktywnej strukturze chrześcijaństwa w taki sposób, by wydobyć te jej możliwości, które jeszcze nie zostały ukazane"8 .
Ojcowie ostatniego zgromadzenia Synodu Biskupów (w październiku 1987 roku), poświęconego "Powołaniu i misji świeckich w Kościele i w świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II" ponownie zajęli się tematem godności i powołania kobiety. Między innymi wskazywali na konieczność pogłębienia podstaw antropologicznych i teologicznych potrzebnych do rozwiązania problemów odnoszących się do znaczenia i godności bycia kobietą i bycia mężczyzną. Chodzi tu o zrozumienie przyczyn i skutków postanowienia Stwórcy, aby istota ludzka bytowała zawsze i jedynie jako kobieta i jako mężczyzna. Tylko wychodząc z tych założeń, które pozwalają przyjąć głębię godności i powołania kobiety, można mówić o jej roli w Kościele i w społeczeństwie.

O tym właśnie zamierzam mówić w niniejszym Dokumencie. Adhortacja posynodalna, która zostanie ogłoszona po nim, przedłoży wnioski o charakterze duszpasterskim odnośnie do roli kobiety w Kościele i w społeczeństwie, w którym Ojcowie synodalni wyrazili ważne poglądy, także w oparciu o świadectwa Audytorów świeckich - kobiet i mężczyzn - pochodzących z Kościołów partykularnych wszystkich kontynentów".
cdn


Całość: tutaj
Synteza myśli Jana Pawła II - tutaj.

3 komentarze:

 1. artykuł również w kontekście dzisiejszego czytania: http://www2.tygodnik.com.pl/tp/2812/kobiety.php
  MW

  OdpowiedzUsuń
 2. Dziękuję, że mi przypomniałaś o tym dokumencie. Kiedyś już go czytałam ale do takich rzeczy trzeba wracać.

  OdpowiedzUsuń
 3. To piękny artykuł biblijny mówiący wiele nam - Dzielnym Niewiastom!
  Pozdrawiam - Marta
  http://biblia.wiara.pl/doc/2221345.Ona-nie-ma-ceny

  OdpowiedzUsuń