niedziela, 8 listopada 2015

Słowo Boże na niedzielę - 08.11.2015

1 Krl 17,10-16: "Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł: Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba! Na to odrzekła: Na życie Pana, Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela, rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez Eliasza".

Panie, wierzę Twemu Słowu. Wierzę, że Ty możesz wszytko.


(Ps 146,6c-10)
Refren: Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego.
 On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność więźniów.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych.
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

(Hbr 9,24-28)
Chrystus wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej
odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać
się za nami przed obliczem Boga, nie po to, aby się często miał
ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią
cudzą. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A
tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie
grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz
umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla
zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z
grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.

(Mt 5,3)
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie.

(Mk 12,38-44)
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się uczonych w
Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca
na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy.
Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw skarbony i
przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł
do nich: Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze
wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co
im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała,

całe swe utrzymanie.

8 komentarzy:

 1. Dzisiejszej niedzieli modlimy się za prześladowanych chrześcijan. Pamiętajmy.

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniedziałek, 9 listopada 2015

  Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  (Ez 47,1-2.8-9.12)
  Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem
  przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni
  w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana
  ku wschodowi; a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe
  od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i
  poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej, skierowanej ku wschodowi.
  A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od
  ołtarza. A On rzekł do mnie: Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż
  stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się
  zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi,
  dokądkolwiek potok wpłynie, pozostają przy życiu: będą tam też
  niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie
  uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego
  rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się
  nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla
  nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich
  liście za lekarstwo.

  lub

  (1 Kor 3,9b-11.16-17)
  Jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski
  Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś
  wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu
  bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a
  którym jest Jezus Chrystus. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i
  że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga,
  tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście.

  (Ps 46,2-3.5-6.8-9)
  REFREN: Bóg jest we wnętrzu swojego Kościoła

  Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
  najpewniejszą pomocą w trudnościach.
  Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia
  i góry zapadły w otchłań morza.

  Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
  najświętszy przybytek Najwyższego.
  Bóg jest w jego wnętrzu, więc się nie zachwieje,
  Bóg je wspomoże o świcie.

  Pan Zastępów jest z nami,
  Bóg Jakuba jest naszą obroną.
  Przyjdźcie, zobaczcie dzieła Pana,
  zdumiewające dzieła, których dokonał na ziemi.

  (2 Krl 7,16)
  Wybrałem i uświęciłem tę świątynię, aby moja obecność trwała tam
  na wieki.

  (J 2,13-22)
  Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W
  świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy
  sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz
  ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i
  woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś,
  którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca
  nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano:
  Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi
  rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy
  czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w
  trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi:
  Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w
  przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc
  zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i
  uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.


  OdpowiedzUsuń
 3. "Bóg jest dla nas ucieczką i siłą:
  najpewniejszą pomocą w trudnościach." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Wtorek, 10 listopada 2015

  Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

  (Mdr 2,23-3,9)
  Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej
  własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i
  doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych
  są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich,
  że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za
  unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu
  doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym
  skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i
  znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i
  przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień nawiedzenia swego
  zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić
  ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
  Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy
  Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

  (Ps 34,2-3.16-19)
  REFREN: Po wieczne czasy będę chwalił Pana.

  Będę błogosławił Pana po wieczne czasy,
  Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
  Dusza moja chlubi się Panem,
  niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

  Oczy Pana zwrócone na sprawiedliwych,
  uszy Jego otwarte na ich wołanie.
  Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym,
  by pamięć o nich wymazać z ziemi.

  Pan słyszy wołających o pomoc
  i ratuje ich od wszelkiej udręki.
  Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu,
  ocala upadłych na duchu.

  (J 14,23)
  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
  umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

  (Łk 17,7-10)
  Jezus powiedział do swoich apostołów: Kto z was, mając sługę, który
  orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do
  stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i
  usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?
  Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i
  wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni
  jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.

  Komentarz

  "Uznaj swoją godność, chrześcijaninie!" - wołał żyjący w
  V wieku papież Leon Wielki, zachęcając wiernych do porzucenia
  przyziemnych dążeń. Jako dobry pasterz, konsekwentnie bronił Kościoła
  przed herezjami, a także swoim autorytetem zdołał odwieść
  barbarzyńskiego wodza Attylę od najazdu na Rzym. Oby jego żarliwe
  wołanie skłoniło nas wszystkich, odkupionych krwią Chrystusa, do
  większego poszanowania godności własnej oraz tych, z którymi wiąże
  nas nasze powołanie.

  Mira Majdan, "Oremus" listopad 2006, s. 51

  OdpowiedzUsuń
 5. Środa, 11 listopada 2015

  Wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa

  (Mdr 6,1-11)
  Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie, nauczcie się, sędziowie
  ziemskich rubieży! Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie i
  chlubicie się mnogością narodów, bo od Pana otrzymaliście władzę, od
  Najwyższego panowanie: On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
  Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
  aniście prawa nie przestrzegali, aniście poszli za wolą Boga, przeto
  groźnie i rychło natrze On na was, będzie bowiem sąd surowy nad
  panującymi. Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie, ale mocnych
  czeka mocna kara. Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby ani nie
  będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego i
  jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do
  was więc zwracam się, władcy, byście się nauczyli mądrości i nie
  upadli. Bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią
  uświęcenia, a którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony.
  Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę.

  (Ps 82,3-4.6-7)
  REFREN: Powstań, o Boże, osądź Twoją ziemię

  "Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym,
  oddajcie sprawiedliwość ubogim i nieszczęśliwym.
  Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza,
  wyrwijcie go z rąk występnych".

  Ja rzekłem: "Jesteście bogami,
  jesteście wszyscy synami Najwyższego.
  Lecz wy pomrzecie jak ludzie,
  poupadacie wszyscy jak książęta".

  (1 Tes 5, 18)
  Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w
  Jezusie Chrystusie.

  (Łk 17,11-19)
  Zmierzając do Jerozolimy Jezus przechodził przez pogranicze Samarii i
  Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu
  trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie,
  Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie,
  pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z
  nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym
  głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to
  Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych?
  Gdzie jest dziewięciu? żaden się nie znalazł, który by wrócił i
  oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań,
  idź, twoja wiara cię uzdrowiła.

  Komentarz

  Św. Marcin (316-397) był żołnierzem, walczył w Galii. Po nawróceniu
  zrezygnował ze służby wojskowej i zwrócił się ku życiu
  pustelniczemu. Wybrany biskupem Tours, poświęcił się trosce o
  powierzony lud - nieustannie w drodze, wspierał potrzebujących, wstawiał
  się za skazańcami. Legenda głosi, że widząc żebraka stojącego w
  bramie i drżącego z zimna dostrzegł w nim cierpiącego Jezusa.
  Przeciął więc swój płaszcz i połową okrył tego człowieka. Módlmy
  się za wstawiennictwem św. Marcina, byśmy tak jak on pokochali Chrystusa
  obecnego w ubogich i podejmowali wobec nich pokorną służbę.

  Maria Wesołowska, "Oremus" listopad 2000, s. 53

  OdpowiedzUsuń
 6. Czwartek, 12 listopada 2015

  Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika

  (Mdr 7,22-8,1)
  Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki,
  subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy,
  miłujący dobro, bystry, niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały,
  niezawodny, beztroski, wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający
  wszelkie duchy rozumne, czyste i najsubtelniejsze. Mądrość bowiem jest
  ruchliwsza od wszelkiego ruchu i przez wszystko przechodzi, i przenika
  dzięki swej czystości. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym
  wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie
  przylgnie. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez
  skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci. Jedna jest, a wszystko może,
  pozostając sobą, wszystko odnawia, a przez pokolenia zstępując w dusze
  święte, wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. Bóg bowiem miłuje
  tylko tego, kto przebywa z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce
  i wszelki gwiazdozbiór. Porównana ze światłością - uzyska
  pierwszeństwo, po tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie
  przemoże. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z
  dobrocią.

  (Ps 119,89-91.130.135.175)
  REFREN: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki

  Twoje słowo, Panie, jest wieczne,
  niezmienne jak niebiosa.
  Twoja wierność przez pokolenia,
  umocniłeś ziemię, by trwała.

  Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków,
  bo wszelkie rzeczy Ci służą.
  Poznanie Twoich słów oświeca
  i naucza niedoświadczonych.

  Okaż Twemu słudze światło swego oblicza
  i naucz mnie Twoich ustaw.
  Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali,
  niech mnie wspierają Twoje wyroki.

  (Łk 21,36)
  Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed
  Synem Człowieczym.

  (Łk 17,20-25)
  Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże,
  odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie
  powiedzą: "Oto tu jest" albo: "tam". Oto bowiem
  królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie
  czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a
  nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie
  biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego
  krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w
  dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to
  pokolenie.

  Komentarz

  Królestwo Jezusa nie jest królestwem triumfu i sukcesu, do jakiego
  przywykł ten świat. Jest królestwem Tego, który "musi wiele
  wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie". Św. Jozafat
  Kuncewicz przynależał już do królestwa Jezusa, gdy w 1623 roku został
  zamęczony w Witebsku za obronę jedności Kościoła. "Oto bowiem
  królestwo Boże jest pośród [nas]", gdy uczestniczymy we Mszy
  świętej. Dobrze przeżyta, musi nas kosztować i boleć. Musi też
  znajdować potwierdzenie w codziennym życiu, tak jak miało to miejsce w
  życiu św. Jozafata.

  ks. Jakub Szcześniak, "Oremus" listopad 1998, s. 60

  OdpowiedzUsuń
 7. Piątek, 13 listopada 2015

  Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
  pierwszych męczenników Polski

  (Mdr 13,1-9)
  Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr
  widzialnych nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na dzieła nie
  poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła,
  wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą
  światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli
  poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca
  piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw - winni
  byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z
  wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich
  Stwórcę. Ci jednak na mniejszą zasługują naganę, bo wprawdzie
  błądzą, ale Boga szukają i pragną Go znaleźć. Obracają się wśród
  Jego dzieł, badają, i ulegają pozorom, bo piękne to, na co patrzą. Ale
  i oni nie są bez winy: jeśli się bowiem zdobyli na tyle wiedzy, by móc
  ogarnąć wszechświat - jakże nie mogli rychlej znaleźć jego Pana?

  (Ps 19,2-5ab)
  REFREN: Niebiosa głoszą chwałę Pana Boga

  Niebiosa głoszą chwałę Boga,
  dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon.
  Dzień opowiada dniowi,
  noc nocy przekazuje wiadomość.

  Nie są to słowa, nie jest to mowa,
  których by dźwięku nie usłyszano:
  Ich głos się rozchodzi po całej ziemi,
  ich słowa aż po krańce świata.

  (Mt 24,42a.44)
  Czuwajcie, i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie,
  Syn Człowieczy przyjdzie.

  (Łk 17,26-37)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak działo się za dni Noego, tak
  będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i
  za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle
  przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za
  czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali,
  lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i
  siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn
  Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w
  mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech
  również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie
  się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa
  je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden
  będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie
  wzięta, a druga zostawiona. Pytali Go: Gdzie, Panie? On im odpowiedział:
  Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy.

  Komentarz

  "Krew męczenników jest nasieniem chrześcijan" - pisał
  Tertulian. Ziemie polskie już w 1003 roku, a więc krótko po rozpoczęciu
  chrystianizacji, zostały zroszone krwią męczenników. Benedykt i Jan
  byli włoskimi benedyktynami, zaproszonymi do naszego kraju przez
  Bolesława Chrobrego dla prowadzenia działalności misyjnej; Izaak,
  Mateusz i Krystyn byli Polakami. Ich działalność zakończyła się
  pozorną klęską, gdyż ponieśli męczeńską śmierć z rąk zbójców.
  Ta śmierć jednakże była ich największym zwycięstwem, "Bóg ich
  bowiem doświadczył i uznał ich za godnych siebie". Ich krew stała
  się zasiewem pod nowe zastępy chrześcijan.

  Maciej Zachara MIC, "Oremus" listopad 2001, s. 59-60

  OdpowiedzUsuń
 8. Czuwajcie, i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie,
  Syn Człowieczy przyjdzie. Ewa

  OdpowiedzUsuń